เนื้อเพลง The Show คำอ่านไทย Girls Aloud

[M. Cooper, B. Higgins, L. Cowling, J. Shave, T. Cowling]
( [ เอ็ม คูพเออะ , บี Higgins , แอล Cowlings , เจ เฌฟ , ที Cowlings ])

If it’s not you, oh no, I won’t do that
(อิฟ อิทซ น็อท ยู , โอ โน , ไอ ว็อนท ดู แดท)
You’ll have to wait for me and that is that
(โยว แฮ็ฝ ทู เวท ฟอ มี แอ็นด แดท อีส แดท)

Should’ve known, should’ve cared
(ชูดดิฝ โนน , ชูดดิฝ คา)
Should’ve hung around the kitchen in my underwear
(ชูดดิฝ ฮัง อะเรานด เดอะ คีชเอ็น อิน มาย อันเดอะแว)
Acting like a lady
(แอคทิง ไลค เก เลดิ)
You should’ve made me, oh
(ยู ชูดดิฝ เมด มี , โอ)
Should’ve jumped a little higher
(ชูดดิฝ จัมพ อะ ลิ๊ทเทิ่ล ไฮเออะ)
Should’ve fluttered my mascara like a b*tterfly
(ชูดดิฝ ฟลัทเทอะ มาย แม็ซแคระ ไลค เก บี *tterfly)
Instead of being lazy
(อินซเทด อ็อฝ บีอิง เลสิ)
It would’ve saved me
(อิท วูดเด็ป เซฝ มี)

Should’ve known, should’ve cared
(ชูดดิฝ โนน , ชูดดิฝ คา)
Should’ve hung around the kitchen in my underwear
(ชูดดิฝ ฮัง อะเรานด เดอะ คีชเอ็น อิน มาย อันเดอะแว)
Acting like a lady
(แอคทิง ไลค เก เลดิ)
You should’ve made me, oh
(ยู ชูดดิฝ เมด มี , โอ)
Should’ve jumped a little higher
(ชูดดิฝ จัมพ อะ ลิ๊ทเทิ่ล ไฮเออะ)
Should’ve flown around the sky
(ชูดดิฝ ฟโลน อะเรานด เดอะ ซไค)
Like a b*tterfly
(ไลค เก บี *tterfly)
Instead of being lazy
(อินซเทด อ็อฝ บีอิง เลสิ)
It would’ve saved me
(อิท วูดเด็ป เซฝ มี)

Someone saved my heart today
(ซัมวัน เซฝ มาย ฮาท ทุเด)
When someone turned the light back on
(ฮเว็น ซัมวัน เทิน เดอะ ไลท แบ็ค ออน)
It’s ever since you went away
(อิทซ เอฝเออะ ซินซ ยู เว็นท อะเว)
It otherwise just feels so wrong
(อิท อัฑเออะไวส จัซท ฟีล โซ ร็อง)

That special something, that they are hunting
(แดท ซเพฌแอ็ล ซัมติง , แดท เด อาร์ ฮันติง)
They’re always wanting, more and more
(เดรว ออลเว วอนทิง , โม แอ็นด โม)
That special something, that they are hunting
(แดท ซเพฌแอ็ล ซัมติง , แดท เด อาร์ ฮันติง)
They’re always wanting, more and more
(เดรว ออลเว วอนทิง , โม แอ็นด โม)

Nobody sees the show
(โนบอดี้ ซี เดอะ โฌ)
Until my heart says so
(อันทีล มาย ฮาท เซ โซ)
If it’s not you, oh no
(อิฟ อิทซ น็อท ยู , โอ โน)
I won’t do that
(ไอ ว็อนท ดู แดท)
Boy if you want to be my speciality
(บอย อิฟ ยู ว็อนท ทู บี มาย ซเพฌิแอลอิทิ)
You’ll have to wait for me and that is that
(โยว แฮ็ฝ ทู เวท ฟอ มี แอ็นด แดท อีส แดท)

I won’t [ooh] unless you want me [to]
(ไอ ว็อนท [ อู้ ] อันเลซ ยู ว็อนท มี [ ทู ])
I want [you], get in the queue
(ไอ ว็อนท [ ยู ] , เก็ท อิน เดอะ คยู)
I won’t [ooh] unless you want me [to]
(ไอ ว็อนท [ อู้ ] อันเลซ ยู ว็อนท มี [ ทู ])
I want [you], get in the queue
(ไอ ว็อนท [ ยู ] , เก็ท อิน เดอะ คยู)

That special something, that they are hunting
(แดท ซเพฌแอ็ล ซัมติง , แดท เด อาร์ ฮันติง)
They’re always wanting, more and more
(เดรว ออลเว วอนทิง , โม แอ็นด โม)
That special something, that they are hunting
(แดท ซเพฌแอ็ล ซัมติง , แดท เด อาร์ ฮันติง)
They’re always wanting, more and more
(เดรว ออลเว วอนทิง , โม แอ็นด โม)

Nobody sees the show
(โนบอดี้ ซี เดอะ โฌ)
Until my heart says so
(อันทีล มาย ฮาท เซ โซ)
If it’s not you, oh no
(อิฟ อิทซ น็อท ยู , โอ โน)
I won’t do that
(ไอ ว็อนท ดู แดท)
Boy if you want to be my speciality
(บอย อิฟ ยู ว็อนท ทู บี มาย ซเพฌิแอลอิทิ)
You’ll have to wait for me and that is that
(โยว แฮ็ฝ ทู เวท ฟอ มี แอ็นด แดท อีส แดท)

Nobody sees the show
(โนบอดี้ ซี เดอะ โฌ)
Until my heart says so
(อันทีล มาย ฮาท เซ โซ)
If it’s not you, oh no
(อิฟ อิทซ น็อท ยู , โอ โน)
I won’t do that
(ไอ ว็อนท ดู แดท)
Boy if you want to be my speciality
(บอย อิฟ ยู ว็อนท ทู บี มาย ซเพฌิแอลอิทิ)
You’ll have to wait for me and that is that
(โยว แฮ็ฝ ทู เวท ฟอ มี แอ็นด แดท อีส แดท)

Ooh, ooh, ooh, ooh
(อู้ , อู้ , อู้ , อู้)
Never made me now
(เนฝเออะ เมด มี เนา)
Come and save me now
(คัม แอ็นด เซฝ มี เนา)
Should’ve made me now
(ชูดดิฝ เมด มี เนา)
Come and save me now
(คัม แอ็นด เซฝ มี เนา)

Should’ve known, should’ve cared
(ชูดดิฝ โนน , ชูดดิฝ คา)
Should’ve hung around the kitchen in my underwear
(ชูดดิฝ ฮัง อะเรานด เดอะ คีชเอ็น อิน มาย อันเดอะแว)
Acting like a lady
(แอคทิง ไลค เก เลดิ)
You should’ve made me, oh
(ยู ชูดดิฝ เมด มี , โอ)
Should’ve jumped a little higher
(ชูดดิฝ จัมพ อะ ลิ๊ทเทิ่ล ไฮเออะ)
Should’ve fluttered my mascara like a b*tterfly
(ชูดดิฝ ฟลัทเทอะ มาย แม็ซแคระ ไลค เก บี *tterfly)
Instead of being lazy
(อินซเทด อ็อฝ บีอิง เลสิ)
It would’ve saved me
(อิท วูดเด็ป เซฝ มี)

Should’ve known, should’ve cared
(ชูดดิฝ โนน , ชูดดิฝ คา)
Should’ve hung around the kitchen in my underwear
(ชูดดิฝ ฮัง อะเรานด เดอะ คีชเอ็น อิน มาย อันเดอะแว)
Acting like a lady
(แอคทิง ไลค เก เลดิ)
[Never made me now]
([ เนฝเวอะ เมด มี เนา ])
You should’ve made me, oh
(ยู ชูดดิฝ เมด มี , โอ)
[Come and save me now]
([ คัม แอ็นด เซฝ มี เนา ])
Should’ve jumped a little higher
(ชูดดิฝ จัมพ อะ ลิ๊ทเทิ่ล ไฮเออะ)
Should’ve fluttered my mascara like a b*tterfly
(ชูดดิฝ ฟลัทเทอะ มาย แม็ซแคระ ไลค เก บี *tterfly)
Instead of being lazy
(อินซเทด อ็อฝ บีอิง เลสิ)
[Should’ve made me now]
([ ชูดดิฝ เมด มี เนา ])
It would’ve saved me
(อิท วูดเด็ป เซฝ มี)
[Come and save me now]
([ คัม แอ็นด เซฝ มี เนา ])

Ooh, ooh, ooh, ooh
(อู้ , อู้ , อู้ , อู้)
Ooh, ooh, ooh, ooh
(อู้ , อู้ , อู้ , อู้)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Show คำอ่านไทย Girls Aloud

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น