เนื้อเพลง Another Perfect Day คำอ่านไทย American Hi-Fi

I’m holding on waiting for your call
( แอม โฮลดิง ออน เวททิง ฟอ ยุร คอล)
it’s simple but I can’t explain this
(อิทซ ซิ๊มเพิ่ล บัท ไอ แค็นท เอ็คซพเลน ดีซ)
I’m sinking down I feel like I could die
(แอม ซีงคิง เดาน นาย ฟีล ไลค ไก เคิด ได)
I’m falling off I don’t know why
(แอม ฟ๊อลิง ออฟฟ ไอ ด้อนท์ โน ฮไว)

chorus:
(โครัซ :)
I still believe it when you say
(ไอ ซทิล บิลีฝ อิท ฮเว็น ยู เซ)
it’s another perfect day
(อิทซ แอะนัธเออะ เพ๊อร์เฟ็คท เด)
another perfect day
(แอะนัธเออะ เพ๊อร์เฟ็คท เด)
I still believe it when you say
(ไอ ซทิล บิลีฝ อิท ฮเว็น ยู เซ)
it’s another perfect day
(อิทซ แอะนัธเออะ เพ๊อร์เฟ็คท เด)
another perfect day
(แอะนัธเออะ เพ๊อร์เฟ็คท เด)

so I might try to leave it all behind
(โซ ไอ ไมท ทไร ทู ลีฝ อิท ดอร์ บิไฮนด)
I know tomorrow’s not so bright now
(ไอ โน ทุมอโร น็อท โซ ไบร๊ท เนา)
I’ll say goodbye cause nothing good can last
(แอล เซ กู๊ดบาย คอส นัธอิง เกิด แค็น ลาซท)
[you wear and figured no where fast]
([ ยู แว แอ็นด ฟีกยุร โน ฮแว ฟัซท ])
and today I don’t know how too keep it all inside
(แอ็นด ทุเด ไอ ด้อนท์ โน เฮา ทู คีพ อิท ดอร์ อีนไซด)
but I guess I’ll let it slide
(บัท ไอ เก็ซ แอล เล็ท ดิธ ซไลด)

repeat chorus
(ริพีท โครัซ)

today I don’t know why
(ทุเด ไอ ด้อนท์ โน ฮไว)
I thought that it was real
(ไอ ธอท แดท ดิธ วอส ริแอ็ล)
but I guess it’s no big deal
(บัท ไอ เก็ซ อิทซ โน บิก ดีล)

repeat chorus
(ริพีท โครัซ)

I don’t know how
(ไอ ด้อนท์ โน เฮา)
I don’t know how
(ไอ ด้อนท์ โน เฮา)
to let it slide
(ทู เล็ท ดิธ ซไลด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Another Perfect Day คำอ่านไทย American Hi-Fi

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น