เนื้อเพลง The Lights of Seoul (English Version) คำอ่านไทย BoA

Morning sunlight in your eyes brings life to everything
( มอนิง ซันไลท์ อิน ยุร ไอ บริง ไลฟ ทู เอ๊วี่ติง)
Waking the earth with love and tenderness within
(เวคกิ้ง ดิ เอิธ วิฑ ลัฝ แอ็นด เทนเดอะเน็ซ วิฑีน)
Feel the blooming of the trees vivid in the clear blue sky
(ฟีล เดอะ บลูมอิง อ็อฝ เดอะ ทรี ฝีฝอิด อิน เดอะ คเลีย บลู ซไค)
So blue that it just takes your heart and breath away
(โซ บลู แดท ดิธ จัซท เทค ยุร ฮาท แอ็นด บเร็ธ อะเว)

And why the smallest whispers in your ears give happiness
(แอ็นด ฮไว เดอะ สมองเลท ฮวีซเพอะ ซิน ยุร เอีย กิฝ แฮพพิเน็ซ)
Because I know that tomorrow is full of love for us all-
(บิคอส ไอ โน แดท ทุมอโร อีส ฟูล อ็อฝ ลัฝ ฟอ อัซ ซอร์)

Hi Seoul- chase the shining dreams ahead
(ไฮ โซว เชซ เดอะ ชายนิง ดรีม อะเฮด)
The days to come are full of hope for everyone
(เดอะ เด ทู คัม อาร์ ฟูล อ็อฝ โฮพ ฟอ เอ๊วี่วัน)
The shining sun will light up your path ’till the end
(เดอะ ชายนิง ซัน วิล ไลท อัพ ยุร พาธ ทิล ดิ เอ็นด)
Like birds we’ll take the flight of pure joy
(ไลค เบิด เว็ล เทค เดอะ ฟไลท อ็อฝ พยูร จอย)
for days to come Hi Seoul-
(ฟอ เด ทู คัม ไฮ โซว)

Silent starlight in the sky gives me hope and warmth inside
(ไซเล็นท สตาร์ไรท์ อิน เดอะ ซไค กิฝ มี โฮพ แอ็นด วอมธ อีนไซด)
Filling my heart with love and happiness within
(ฟีลลิง มาย ฮาท วิฑ ลัฝ แอ็นด แฮพพิเน็ซ วิฑีน)
Sweet memories of friendship of us linger in my heart
(สวี้ท เมรโมรี อ็อฝ ฟเร็นฌิพ อ็อฝ อัซ ลีงเกอะ อิน มาย ฮาท)
So sweet that it just takes your heart and breath away
(โซ สวี้ท แดท ดิธ จัซท เทค ยุร ฮาท แอ็นด บเร็ธ อะเว)

And why the smallest whispers
(แอ็นด ฮไว เดอะ สมองเลท ฮวีซเพอะ)
from the streets talk happiness
(ฟร็อม เดอะ ซทรีท ทอค แฮพพิเน็ซ)
Because all the joy n’ passion is all out there for us all-
(บิคอส ออล เดอะ จอย เอ็น แพฌอัน อีส ซอร์ เอ้า แดร์ ฟอ อัซ ซอร์)

Hi Seoul- chase the shining dreams ahead
(ไฮ โซว เชซ เดอะ ชายนิง ดรีม อะเฮด)
The days to come are full of hope for everyone
(เดอะ เด ทู คัม อาร์ ฟูล อ็อฝ โฮพ ฟอ เอ๊วี่วัน)
The shining sun will light up your path ’till the end
(เดอะ ชายนิง ซัน วิล ไลท อัพ ยุร พาธ ทิล ดิ เอ็นด)
Like birds we’ll take the flight of pure joy
(ไลค เบิด เว็ล เทค เดอะ ฟไลท อ็อฝ พยูร จอย)
for days to come Hi Seoul-
(ฟอ เด ทู คัม ไฮ โซว)

Hi Seoul- chase the shining dreams ahead
(ไฮ โซว เชซ เดอะ ชายนิง ดรีม อะเฮด)
The days to come are full of hope for everyone
(เดอะ เด ทู คัม อาร์ ฟูล อ็อฝ โฮพ ฟอ เอ๊วี่วัน)
The shining sun will light up your path ’till the end
(เดอะ ชายนิง ซัน วิล ไลท อัพ ยุร พาธ ทิล ดิ เอ็นด)
Like birds we’ll take the flight of pure joy
(ไลค เบิด เว็ล เทค เดอะ ฟไลท อ็อฝ พยูร จอย)
for days to come Hi Seoul-
(ฟอ เด ทู คัม ไฮ โซว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Lights of Seoul (English Version) คำอ่านไทย BoA

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น