เนื้อเพลง Peacemaker Die คำอ่านไทย Extreme

PEACEMAKER DIE,
( PEACEMAKER ได ,)
Mr. Righteous One
(มีซเทอะ ไรชัซ วัน)
You say you have this plan?
(ยู เซ ยู แฮ็ฝ ดีซ แพล็น)
If we care to understand
(อิฟ วี แค ทู อันเดิซแทนด)

PEACEMAKER DIE,
(PEACEMAKER ได ,)
Mr. Nice Guy
(มีซเทอะ ไน๊ซ์ ไก)
You dare to speak the truth?
(ยู แด ทู ซพีค เดอะ ทรูธ)
I’ll twist and turn it into lies
(แอล ทวิซท แอ็นด เทิน หนิด อีนทุ ไล)

Blessed are the warmongers,
(บเล็ซ อาร์ เดอะ warmongers ,)
Blessed are the warmongers
(บเล็ซ อาร์ เดอะ warmongers)
For they shall be called,
(ฟอ เด แฌ็ล บี คอล ,)
Man-made Gods
(แม็น เมด ก็อด)

PEACEMAKER DIE,
(PEACEMAKER ได ,)
PEACEMAKER DIE,
(PEACEMAKER ได ,)
PEACEMAKER DIE,
(PEACEMAKER ได ,)
I DON’T KNOW WHY?
(ไอ ด้อนท์ โน ฮไว)
PEACEMAKER DIE,
(PEACEMAKER ได ,)
PEACEMAKER DIE,
(PEACEMAKER ได ,)
PEACEMAKER DIE,
(PEACEMAKER ได ,)
PEACEMAKER DIE,
(PEACEMAKER ได ,)
PEACEMAKER DIE,
(PEACEMAKER ได ,)
I DON’T KNOW WHY?
(ไอ ด้อนท์ โน ฮไว)

PEACEMAKER DIE,
(PEACEMAKER ได ,)
Mr. Goody Two
(มีซเทอะ กูดอิ ทู)
Do you really thing the world
(ดู ยู ริแอ็ลลิ ธิง เดอะ เวิลด)
Can be Black, White, and Jew?
(แค็น บี บแล็ค , ฮไวท , แอ็นด จู)

PEACEMAKER DIE,
(PEACEMAKER ได ,)
Mr. Music Man
(มีซเทอะ มยูสิค แม็น)
Don’t turn your back on me?
(ด้อนท์ เทิน ยุร แบ็ค ออน มี)
Cause I’m the one with the gun
(คอส แอม ดิ วัน วิฑ เดอะ กัน)

Blessed are the warmongers,
(บเล็ซ อาร์ เดอะ warmongers ,)
Blessed are the warmongers,
(บเล็ซ อาร์ เดอะ warmongers ,)
For they shall be called,
(ฟอ เด แฌ็ล บี คอล ,)
Sons of God
(ซัน อ็อฝ ก็อด)

I have a dream this afternoon,
(ไอ แฮ็ฝ อะ ดรีม ดีซ แอฟเตอร์นูน ,)
That the brotherhood of man,
(แดท เดอะ บรัฑเออะฮุด อ็อฝ แม็น ,)
Will become a reality
(วิล บิคัม อะ ริแอลอิทิ)
In this day, with this faith,
(อิน ดีซ เด , วิฑ ดีซ เฟธ ,)
I will go out and,
(ไอ วิล โก เอ้า แอ็นด ,)
Carve the tunnel of hope,
(คาฝ เดอะ ทันเน็ล อ็อฝ โฮพ ,)
Through the mountain of despair
(ธรู เดอะ เมานทิน อ็อฝ ดิซแพ)
With this faith,
(วิฑ ดีซ เฟธ ,)
I will go out with you and,
(ไอ วิล โก เอ้า วิฑ ยู แอ็นด ,)
Transform dark yesterdays
(ทแร็นสฟอม ดาค เยซเทอะดิ)
Into bright tomorrows
(อีนทุ ไบร๊ท ทุมอโร)
With this faith,
(วิฑ ดีซ เฟธ ,)
We will be able to achieve
(วี วิล บี เอ๊เบิ้ล ทู อะชีฝ)
This new day
(ดีซ นยู เด)
When all of God’s children,
(ฮเว็น ออล อ็อฝ ก็อด ชีลดเร็น ,)
Black men and white men,
(บแล็ค เม็น แอ็นด ฮไวท เม็น ,)
Jews and gentiles,
(จู แซน เจนไทล ,)
Protestants and Catholics
(พอร์เดสเตน แซน แคธโอะลิค)
Will be able to join hands
(วิล บี เอ๊เบิ้ล ทู จอยน แฮ็นด)
And sing with the negroes,
(แอ็นด ซิง วิฑ เดอะ negroes ,)
In the spiritual of old
(อิน เดอะ ซพีริชวล อ็อฝ โอลด)
Free at last, free at last,
(ฟรี แอ็ท ลาซท , ฟรี แอ็ท ลาซท ,)
Thank God almighty,
(แธ็งค ก็อด ออลไมทิ ,)
We’re free at last.
(เวีย ฟรี แอ็ท ลาซท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Peacemaker Die คำอ่านไทย Extreme

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น