เนื้อเพลง Perfect Gentleman คำอ่านไทย Wyclef Jean

[This one’s goin’ out to the strip joints
( [ ดีซ วัน โกอิน เอ้า ทู เดอะ ซทริพ จอยนท)
Yo, meet me at Suzy’s Rendez-vous
(โย , มีท มี แอ็ท ซูซี่ รานเด็ก วูฝ)
For every Go-Go Bar
(ฟอ เอฝริ โก โก บา)
I’ma send this one out to the gentlemen’s clubs
(แอมอา เซ็นด ดีซ วัน เอ้า ทู เดอะ เจนเทิลเมน คลับ)
Magic City, New York dogs, Rolex
(แมจอิค ซีทอิ , นยู ยอค ด็อก , โรเหล็ก)
I be seeing y’all up in there late at night
(ไอ บี ซีอิง ยอล อัพ อิน แดร์ เลท แอ็ท ไนท)
I understand when your girl is stressing you out
(ไอ อันเดิซแทนด ฮเว็น ยุร เกิล อีส สเตสซิง ยู เอ้า)
[Crazy girls] Know what I’m saying?
([ คเรสิ เกิล ] โน ว็อท แอม เซอิง)
Don’t let the ladies fool y’all now, fellas
(ด้อนท์ เล็ท เดอะ เลดิส ฟูล ยอล เนา , เฟลลา)
They be doin’ the same thing y’all be doin’
(เด บี โดย เดอะ เซม ธิง ยอล บี โดย)
Turn up my symphony, man.
(เทิน อัพ มาย ซีมโฟะนิ , แม็น)
Turn up my symphony!
(เทิน อัพ มาย ซีมโฟะนิ !)
Drop a BEAT!]
(ดร็อพ อะ บีท ! ])

[Chorus]
([ โครัซ ])
Just ‘cuz she dances go-go
(จัซท คัซ ชี ดานซ โก โก)
It don’t make her a ho, no
(อิท ด้อนท์ เมค เฮอ รา โฮ , โน)
Maxine, put your dance shoes on
(Maxine , พัท ยุร ดานซ ฌู ออน)
We going to the disco
(วี โกอิ้ง ทู เดอะ ดิสโค)
We gonna elope to Meeeexico
(วี กอนนะ อิโลพ ทู Meeeexico)
Called up my mama, said I’m in love with a stripper, yo
(คอล อัพ มาย มามะ , เซ็ด แอม อิน ลัฝ วิฑ อะ stripper , โย)

[Verse 1]
([ เฝิซ วัน ])
Ten grand, let me see you shake it like you got no
(เท็น แกรนด์ , เล็ท มี ซี ยู เฌค อิท ไลค ยู ก็อท โน)
bones in your body and you was made to be a celebrity
(บอน ซิน ยุร บอดอิ แอ็นด ยู วอส เมด ทู บี อะ ซิเลบริทิ)
Twenty grand, know it’s a sin, but before me you show
(ทเวนทิ แกรนด์ , โน อิทซ ซา ซิน , บัท บิโฟ มี ยู โฌ)
me a little more skin it would fulfill my fantasy
(มี อะ ลิ๊ทเทิ่ล โม ซคิน หนิด เวิด ฟุลฟีล มาย แฟนทะซิ)
Thirty grand, to the highest bidder but Chris Rock
(เธอทิ แกรนด์ , ทู เดอะ ฮายเอส บีดเดอะ บัท คริส ร็อค)
said, ‘There’s no sex in the champaigne room’
(เซ็ด , แดร์ โน เซ็คซ อิน เดอะ champaigne รุม)
Forty grand, looked into her eyes, I saw tears falling
(ฟอทิ แกรนด์ , ลุค อีนทุ เฮอ ไอ , ไอ ซอ เทีย ฟ๊อลิง)
down, type of tears that money couldn’t buy
(เดาน , ไทพ อ็อฝ เทีย แดท มันอิ คูดซึ่น ไบ)

[Chorus x2]
([ โครัซ x2 ])

[Verse 2] {Wyclef}
([ เฝิซ ทู ] {วายเครฟ })
Excuse me, what is your name?
(เอ็คซคยูซ มี , ว็อท อีส ยุร เนม)
{Hope}
({โฮพ })
Uh, my name is Hope, yo
(อา , มาย เนม อีส โฮพ , โย)
I was blessed with the body of the Goddesses
(ไอ วอส บเล็ซ วิฑ เดอะ บอดอิ อ็อฝ เดอะ Goddesses)
Have you any idea how hard this is?
(แฮ็ฝ ยู เอนอิ ไอดีอะ เฮา ฮาด ดีซ ซิส)
I could flex in 25 positions
(ไอ เคิด ฟเล็คซ อิน 25 โพะสีฌอัน)
But I only work here to pay my tuition
(บัท ไอ โอ๊นลี่ เวิค เฮียร ทู เพ มาย ทิวอีฌอัน)
Yo, tantalizing teaser
(โย , แทนทะไลสิง ทีสเออะ)
Table-top pleaser
(เท๊เบิ้ล ท็อพ พลีเซอ)
Give me what I need a
(กิฝ มี ว็อท ไอ นีด อะ)
Mastercard a Visa
(Mastercard อะ ฝีสะ)
Lap dance fantasy
(แล็พ ดานซ แฟนทะซิ)
Picture us on and on white canopy
(พีคเชอะ อัซ ออน แอ็นด ออน ฮไวท แคนโอะพิ)
Wyclef extended his hand to me
(วายเครฟ เอ็คซเทนด ฮิส แฮ็นด ทู มี)
Like Billy D. said he’s feelin me
(ไลค บีลลิ ดี เซ็ด อีส ฟีลิน มี)
Take me away from here, so far
(เทค มี อะเว ฟร็อม เฮียร , โซ ฟา)
Where they ride horses, no cars
(ฮแว เด ไรด ฮอซ , โน คา)
No more stripping in bars
(โน โม สติปพิง อิน บา)
Me and you ‘Clef, against the odds
(มี แอ็นด ยู คเล็ฟ , อะเกนซท ดิ อ๊อดด)

[Chorus x2]
([ โครัซ x2 ])

[Yo a lot of y’all sitting with y’all girls
([ โย อะ ล็อท อ็อฝ ยอล ซีททิง วิฑ ยอล เกิล)
fronting like the budweiser commercial
(ฟ้อนดิง ไลค เดอะ budweiser ค็อมเมอแฌ็ล)
Talking bout, ‘IIIIIII, I don’t be going to the strip joints’
(ทอคอิง เบาท , IIIIIII , ไอ ด้อนท์ บี โกอิ้ง ทู เดอะ ซทริพ จอยนท)
You lying man! You’d be surprised who you see up in there man.
(ยู ลายยิง แม็น ! ยูต บี เซิพไรส ฮู ยู ซี อัพ อิน แดร์ แม็น)
I got one question for you liars, man]
(ไอ ก็อท วัน คเวซชัน ฟอ ยู ไลเออะ , แม็น ])

Shot callers, Wasn’t you a preacher?
(ฌ็อท คอลเลอะ , วอสซึ้น ยู อะ พิทเชอร์)
You calling her a hooker? He without sin cast the first stone.
(ยู คอลลิง เฮอ รา ฮุคเคอ ฮี วิเฑาท ซิน คาซท เดอะ เฟิซท ซโทน)
I met her on the subway, she gave me that VIP card
(ไอ เม็ท เฮอ ออน เดอะ ซับเว , ชี เกฝ มี แดท วีไอพี คาด)
And told me if I ever have problems,
(แอ็นด โทลด มี อิฟ ฟาย เอฝเออะ แฮ็ฝ พรอบเล็ม ,)
Don’t hesitate to come by, yeah, yeah, yeah
(ด้อนท์ เฮสอิเทท ทู คัม ไบ , เย่ , เย่ , เย่)

[Chorus x2]
([ โครัซ x2 ])

Call up my mama said I’m in love with a stripper yo!
(คอล อัพ มาย มามะ เซ็ด แอม อิน ลัฝ วิฑ อะ stripper โย !)

[Yo baby, can I get another lap dance? I tell you I
([ โย เบบิ , แค็น นาย เก็ท แอะนัธเออะ แล็พ ดานซ ไอ เท็ล ยู ไอ)
got nothing but funny money, man. New York Dogs
(ก็อท นัธอิง บัท ฟันนิ มันอิ , แม็น นยู ยอค ด็อก)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Perfect Gentleman คำอ่านไทย Wyclef Jean

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น