เนื้อเพลง Androgyny คำอ่านไทย Garbage

When everything is going wrong
( ฮเว็น เอ๊วี่ติง อีส โกอิ้ง ร็อง)
And you can’t see the point of going on
(แอ็นด ยู แค็นท ซี เดอะ พอยนท อ็อฝ โกอิ้ง ออน)
Nothing in life is set in stone
(นัธอิง อิน ไลฟ อีส เซ็ท อิน ซโทน)
There’s nothing that can’t be turned around
(แดร์ นัธอิง แดท แค็นท บี เทิน อะเรานด)

Nobody wants to be alone
(โนบอดี้ ว็อนท ทู บี อะโลน)
Everybody wants to love someone
(เอวี่บอดี้ ว็อนท ทู ลัฝ ซัมวัน)
Out of the tree go pick a plum
(เอ้า อ็อฝ เดอะ ทรี โก พิค กา พลัม)
Why can’t we all just get along
(ฮไว แค็นท วี ออล จัซท เก็ท อะลอง)

Boys
(บอย)
Boys in the girl’s room
(บอย ซิน เดอะ เกิล รุม)
Girls
(เกิล)
Girls in the men’s room
(เกิล ซิน เดอะ เม็น รุม)
You free your mind in your androgyny
(ยู ฟรี ยุร ไมนด อิน ยุร androgyny)
Boys
(บอย)
Boys in the parlor
(บอย ซิน เดอะ พาเลอะ)
Girls
(เกิล)
They’re getting harder
(เดรว เกดดดิ้ง อาณ์เดอ)
I’ll free your mind in your androgyny
(แอล ฟรี ยุร ไมนด อิน ยุร androgyny)

No sweeter a taste that you could find
(โน สวีตเดอ รา เทซท แดท ยู เคิด ไฟนด)
Than fruit hanging ripe upon the vine
(แฑ็น ฟรูท แฮงอิง ไรพ อุพอน เดอะ ไฝน)
There’s never been an oyster so divine
(แดร์ เนฝเวอะ บีน แอน oyster โซ ดิไฝน)
A river deep that never runs dry
(อะ รีฝเออะ ดีพ แดท เนฝเวอะ รัน ดไร)

What you need
(ว็อท ยู นีด)
What you need
(ว็อท ยู นีด)
What you need
(ว็อท ยู นีด)
What you need
(ว็อท ยู นีด)
What you need
(ว็อท ยู นีด)
What you need
(ว็อท ยู นีด)
What you need
(ว็อท ยู นีด)
What you need
(ว็อท ยู นีด)
What you need
(ว็อท ยู นีด)
What you need
(ว็อท ยู นีด)
What you need
(ว็อท ยู นีด)

The birds and the bees they hum along
(เดอะ เบิด แซน เดอะ บี เด ฮัม อะลอง)
Like treasure they twinkle in the sun
(ไลค ทเรฉเออะ เด ทวิ๊งเคิ่ล อิน เดอะ ซัน)
Get on board and have some fun
(เก็ท ออน โบด แอ็นด แฮ็ฝ ซัม ฟัน)
Take what you need to turn you on
(เทค ว็อท ยู นีด ทู เทิน ยู ออน)

Boys
(บอย)
Boys in the girl’s room
(บอย ซิน เดอะ เกิล รุม)
Girls
(เกิล)
Girls in the men’s room
(เกิล ซิน เดอะ เม็น รุม)
You free your mind in your androgyny
(ยู ฟรี ยุร ไมนด อิน ยุร androgyny)
Boys
(บอย)
Boys in the parlor
(บอย ซิน เดอะ พาเลอะ)
Girls
(เกิล)
They’re getting harder
(เดรว เกดดดิ้ง อาณ์เดอ)
I’ll free your mind
(แอล ฟรี ยุร ไมนด)
I’ll free your mind
(แอล ฟรี ยุร ไมนด)
I’ll free your mind
(แอล ฟรี ยุร ไมนด)
I’ll free your
(แอล ฟรี ยุร)

Boys
(บอย)
Behind closed doors and under stars
(บิไฮนด คโลส โด แซน อันเดอะ ซทา)
Girls
(เกิล)
It doesn’t matter where you are
(อิท ดัสอินท แมทเทอะ ฮแว ยู อาร์)
Boys
(บอย)
Collecting jewels that catch your eyes
(คะเลคทิง จูเอ็ล แดท แค็ช ยุร ไอ)
Girls
(เกิล)
Don’t let a soulmate pass you by
(ด้อนท์ เล็ท ดา โซเมท เพซ ยู ไบ)

Boys in the girl’s room
(บอย ซิน เดอะ เกิล รุม)
Girls in the men’s room
(เกิล ซิน เดอะ เม็น รุม)
You free your mind in your androgyny
(ยู ฟรี ยุร ไมนด อิน ยุร androgyny)
Boys in the parlor
(บอย ซิน เดอะ พาเลอะ)
They’re getting harder
(เดรว เกดดดิ้ง อาณ์เดอ)
I’ll free your mind
(แอล ฟรี ยุร ไมนด)
I’ll free your mind
(แอล ฟรี ยุร ไมนด)

Boys in the girl’s room
(บอย ซิน เดอะ เกิล รุม)
Girls in the men’s room
(เกิล ซิน เดอะ เม็น รุม)
You free your mind in your androgyny
(ยู ฟรี ยุร ไมนด อิน ยุร androgyny)
Boys in the parlor
(บอย ซิน เดอะ พาเลอะ)
They’re getting harder
(เดรว เกดดดิ้ง อาณ์เดอ)
I’ll free your mind
(แอล ฟรี ยุร ไมนด)
I’ll free your mind
(แอล ฟรี ยุร ไมนด)
I’ll free your mind
(แอล ฟรี ยุร ไมนด)
I’ll free your
(แอล ฟรี ยุร)

Boys
(บอย)
Girls
(เกิล)
Boys
(บอย)
Girls
(เกิล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Androgyny คำอ่านไทย Garbage

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น