เนื้อเพลง Almost Cut My Hair คำอ่านไทย David Crosby

Almost cut my hair
( ออลโมซท คัท มาย แฮ)
Happened just the other day
(แฮพเพ็น จัซท ดิ อัฑเออะ เด)
It’s gettin’ kind of long
(อิทซ เกดดิน ไคนด อ็อฝ ล็อง)
I could’ve said it was in my way
(ไอ คูดดิฝ เซ็ด ดิท วอส ซิน มาย เว)

But I didn’t and I wonder why
(บัท ไอ ดิ๊นอิน แอ็นด ดาย วันเดอะ ฮไว)
I feel like letting my freak flag fly
(ไอ ฟีล ไลค เลทดิง มาย ฟรีค ฟแล็ก ฟไล)
And I feel like I owe it, yeah … to someone, yeah
(แอ็นด ดาย ฟีล ไลค ไก โอ อิท , เย่ ทู ซัมวัน , เย่)

Well, must be because I had the flu this Christmas
(เว็ล , มัซท บี บิคอส ไอ แฮ็ด เดอะ ฟลู ดีซ ครีซมัซ)
Oh, yeah and I’m not feeling up to par
(โอ , เย่ แอ็นด แอม น็อท ฟีลอิง อัพ ทู พา)
Oh, I tell you baby this increases my paranoia
(โอ , ไอ เท็ล ยู เบบิ ดีซ อินครีซ มาย เพเรโนยลา)
Yeah, like looking in my mirror and seeing a police car
(เย่ , ไลค ลุคอิง อิน มาย มีเรอะ แอ็นด ซีอิง อะ โพะลีซ คา)

Well, well, I’m not, I’m not giving in an inch to fear
(เว็ล , เว็ล , แอม น็อท , แอม น็อท กีฝวิง อิน แอน อินช ทู เฟีย)
Well, you know I’ve promised myself this year
(เว็ล , ยู โน แอฝ พรอมอิซ ไมเซลฟ ดีซ เยีย)
Well, I feel oh, like I owe it, I owe, I owe it to someone
(เว็ล , ไอ ฟีล โอ , ไลค ไก โอ อิท , ไอ โอ , ไอ โอ อิท ทู ซัมวัน)
Oh … like I owe it to someone
(โอ ไลค ไก โอ อิท ทู ซัมวัน)

[Instrumental [Electric Guitar]]
([ อินซทรุเมนแท็ล [ อิเลคทริค กิทา ] ])

Oh, yes when I get myself together
(โอ , เย็ซ ฮเว็น นาย เก็ท ไมเซลฟ ทุเกฑเออะ)
Yeah, you can find me in that sunny southern weather, yeah
(เย่ , ยู แค็น ไฟนด มี อิน แดท ซันนิ ซัฑเอิน เวฑเออะ , เย่)

I’m goin’ to find a space inside a laugh, yes
(แอม โกอิน ทู ไฟนด อะ ซเพซ อีนไซด อะ ลาฟ , เย็ซ)
Separate the wheat from some chaff
(เซพอะริท เดอะ ฮวีท ฟร็อม ซัม ชาฟ)
Oh, and I feel …
(โอ , แอ็นด ดาย ฟีล)
Like I owe it, yeah … to someone
(ไลค ไก โอ อิท , เย่ ทู ซัมวัน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Almost Cut My Hair คำอ่านไทย David Crosby

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น