เนื้อเพลง Ocean Cloud คำอ่านไทย Marillion

He’s seen too much of life
( อีส ซีน ทู มัช อ็อฝ ไลฟ)
And there’s no going back
(แอ็นด แดร์ โน โกอิ้ง แบ็ค)
The loneliness calls him
(เดอะ โลนลิเน็ซ คอล ฮิม)
And the edge which must be sharpened
(แอ็นด ดิ เอ็จ ฮวิช มัซท บี ฌาเพ็น)
He’s losing it. And he knows.
(อีส โรซิง อิท แอ็นด ฮี โน)
But there’s a fighter in his mind and his body’s tough
(บัท แดร์ ซา ไฟทเออะ อิน ฮิส ไมนด แอ็นด ฮิส บอดอิ ทั๊ฟ)
The years have been unkind but kind enough
(เดอะ เยีย แฮ็ฝ บีน อันไคนด บัท ไคนด อินัฟ)

The smell of the earth
(เดอะ ซเม็ล อ็อฝ ดิ เอิธ)
It’s his favourite smell
(อิทซ ฮิส เฟเฝอะริท ซเม็ล)
But he’s somehow compelled to the stinging salt hell
(บัท อีส ซัมฮาว คอมพิวทฺ ทู เดอะ สติงงิงซอลท เฮ็ล)
To the place where he hurts and he’s scared
(ทู เดอะ พเลซ ฮแว ฮี เฮิท แซน อีส ซคา)
And there’s no one to tell
(แอ็นด แดร์ โน วัน ทู เท็ล)
And no one who doesn’t listen
(แอ็นด โน วัน ฮู ดัสอินท ลิ๊สซึ่น)

” You can take all the boys and the girls in the world
(” ยู แค็น เทค ออล เดอะ บอย แซน เดอะ เกิล ซิน เดอะ เวิลด)
And I’ll trade them this morning for my sweet Ocean Cloud
(แอ็นด แอล เทรด เฑ็ม ดีซ มอนิง ฟอ มาย สวี้ท โอแฌ็น คเลาด)
I’ve seen too much of life
(แอฝ ซีน ทู มัช อ็อฝ ไลฟ)
So the sea is my wife and a sweet Ocean Cloud is a mistress I’m allowed
(โซ เดอะ ซี อีส มาย ไวฟ แอ็นด อะ สวี้ท โอแฌ็น คเลาด อีส ซา มีซทเร็ซ แอม แอ็ลเลา)
for now. ”
(ฟอ เนา “)

” You can take all the boys and the girls in the world
(” ยู แค็น เทค ออล เดอะ บอย แซน เดอะ เกิล ซิน เดอะ เวิลด)
I wouldn’t trade them this morning for my sweet Ocean Cloud
(ไอ วูดดึ่น เทรด เฑ็ม ดีซ มอนิง ฟอ มาย สวี้ท โอแฌ็น คเลาด)
I’ve seen too much of life
(แอฝ ซีน ทู มัช อ็อฝ ไลฟ)
So the sea is my wife and a sweet ocean cloud is a mistress I’m allowed
(โซ เดอะ ซี อีส มาย ไวฟ แอ็นด อะ สวี้ท โอแฌ็น คเลาด อีส ซา มีซทเร็ซ แอม แอ็ลเลา)
for now. ”
(ฟอ เนา “)

” Only me and the sea
(” โอ๊นลี่ มี แอ็นด เดอะ ซี)
We will do as we please. ”
(วี วิล ดู แอ็ส วี พลีส “)

He remembers the day he was marched to the front
(ฮี ริเมมเบอะ เดอะ เด ฮี วอส มาช ทู เดอะ ฟรันท)
By the physical knuckle head teacher of games
(ไบ เดอะ ฟีสอิแค็ล นักเคิล เฮ็ด ทีชเออะ อ็อฝ เกม)
“Look lads” he declared, ” This boy’s a cream puff
(“Look lads” ฮี ดิคแล , ” ดีซ บอย ซา ครีม พัฟ)
No guts and no muscles
(โน กัท แซน โน มั๊สเคิ่ล)
No spine and no stuffing ”
(โน ซไพน แอ็นด โน ซทัฟฟิง “)
The whole schoolroom sniggered
(เดอะ โฮล schoolroom ซนีคเกอะ)
And silently thanked God it wasn’t them..
(แอ็นด ไซเล็นทลิ แธ็งค ก็อด ดิท วอสซึ้น เฑ็ม)

But time is revenge. All the bullies grow weak
(บัท ไทม อีส ริเฝนจ ออล เดอะ bullies กโร วีค)
And must live with faithless women who despise them
(แอ็นด มัซท ไลฝ วิฑ เฟธเล็ซ วีมเอิน ฮู ดิซไพส เฑ็ม)
I’ll be in Barbados in a couple of weeks
(แอล บี อิน Barbados ซิน อะ คั๊พเพิ่ล อ็อฝ วีค)
With a rum on the table and yarns by the yard
(วิฑ อะ รัม ออน เดอะ เท๊เบิ้ล แอ็นด ยาน ไบ เดอะ ยาด)
A story to tell and a story to save
(อะ ซโทริ ทู เท็ล แอ็นด อะ ซโทริ ทู เซฝ)
..unless she changes her mind
(อันเลซ ชี เชนจ เฮอ ไมนด)
I’ll trade them this morning for my sweet Ocean Cloud
(แอล เทรด เฑ็ม ดีซ มอนิง ฟอ มาย สวี้ท โอแฌ็น คเลาด)
I’ve seen to much of life so the sea is my wife
(แอฝ ซีน ทู มัช อ็อฝ ไลฟ โซ เดอะ ซี อีส มาย ไวฟ)
And the sweet ocean clouds will look down on my boat tonight
(แอ็นด เดอะ สวี้ท โอแฌ็น คเลาด วิล ลุค เดาน ออน มาย โบท ทุไนท)

The wind changed
(เดอะ วินด เชนจ)
I felt it run beneath my ear
(ไอ เฟ็ลท ดิธ รัน บินีธ มาย เอีย)
Like silk drawn across my neck
(ไลค ซิลค ดรอน อัครอซ มาย เน็ค)
A dream of your legs
(อะ ดรีม อ็อฝ ยุร เล็ก)
Defying gravity in love
(ดีฟฟายอิงค์ กเรฝอิทิ อิน ลัฝ)

The medium wave
(เดอะ มีเดียม เวฝ)
Brought signals here from far away
(บรอท ซีกแน็ล เฮียร ฟร็อม ฟา อะเว)
Your tender voice riding on the sea spray
(ยุร เทนเดอะ ฝอยซ ไรดอิง ออน เดอะ ซี ซพเร)
Something in the air
(ซัมติง อิน ดิ แอ)
For those who know the signs
(ฟอ โฑส ฮู โน เดอะ ไซน)
Something in the air
(ซัมติง อิน ดิ แอ)
A storm..
(อะ ซทอม)

When I was alive
(ฮเว็น นาย วอส อะไลฝ)
When I was alive
(ฮเว็น นาย วอส อะไลฝ)
Don’t wanna remember
(ด้อนท์ วอนนา ริเมมเบอะ)
When I was alive
(ฮเว็น นาย วอส อะไลฝ)

Watch me watch me
(ว็อช มี ว็อช มี)
Paint this picture
(เพนท ดีซ พีคเชอะ)
Stretchin Hurtin Cursin
(Stretchin ฮาร์ดิน Cursin)
Watch me
(ว็อช มี)
Takin it Takin it Takin it Takin it….
(ทอคกิ่น หนิด ทอคกิ่น หนิด ทอคกิ่น หนิด ทอคกิ่น หนิด)
Watch me. Watch me. God above..
(ว็อช มี ว็อช มี ก็อด อะบัฝ)

Between two planets
(บีทวิน ทู พแลนเอ็ท)
In between the points of light
(อิน บีทวิน เดอะ พอยนท อ็อฝ ไลท)
Between two distant shorelines
(บีทวิน ทู ดีซแท็นท ชูราย)
Here am I
(เฮียร แอ็ม ไอ)

Between two planets
(บีทวิน ทู พแลนเอ็ท)
In the black daylight of space
(อิน เดอะ บแล็ค เดย์ไลท์ อ็อฝ ซเพซ)
Between two heavenly bodies
(บีทวิน ทู เฮฝเอ็นลิ บอดีสฺ)
The invisible man.
(ดิ อินฝิ๊ซิเบิ้ล แม็น)
Ripping out the radio
(รีพพิง เอ้า เดอะ เรดิโอ)
I want to be alone
(ไอ ว็อนท ทู บี อะโลน)

” You can take all the boys and the girls in the world
(” ยู แค็น เทค ออล เดอะ บอย แซน เดอะ เกิล ซิน เดอะ เวิลด)
I wouldn’t trade them this morning for my sweet Ocean Cloud
(ไอ วูดดึ่น เทรด เฑ็ม ดีซ มอนิง ฟอ มาย สวี้ท โอแฌ็น คเลาด)
I’ve seen too much of life
(แอฝ ซีน ทู มัช อ็อฝ ไลฟ)
So the sea is my wife and a sweet Ocean Cloud is a mistress I’m allowed
(โซ เดอะ ซี อีส มาย ไวฟ แอ็นด อะ สวี้ท โอแฌ็น คเลาด อีส ซา มีซทเร็ซ แอม แอ็ลเลา)
I’ve seen too much of life
(แอฝ ซีน ทู มัช อ็อฝ ไลฟ)
So the sea is my wife
(โซ เดอะ ซี อีส มาย ไวฟ)
And the sweet ocean clouds will look down on my bones tonight..
(แอ็นด เดอะ สวี้ท โอแฌ็น คเลาด วิล ลุค เดาน ออน มาย บอน ทุไนท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ocean Cloud คำอ่านไทย Marillion

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น