เนื้อเพลง Make You Mine คำอ่านไทย The Corrs

Wondering, waiting for the day to fade away
( วันเดอะริง , เวททิง ฟอ เดอะ เด ทู เฝด อะเว)
So I can hold you once again and chase the fears away
(โซ ไอ แค็น โฮลด ยู วันซ อะเกน แอ็นด เชซ เดอะ เฟีย อะเว)

Lie with me
(ไล วิฑ มี)
Show me how you feel
(โฌ มี เฮา ยู ฟีล)
I’m falling for you deeper everyday
(แอม ฟ๊อลิง ฟอ ยู ดิพเพอเอวี่เดย์)

When the night turns over
(ฮเว็น เดอะ ไนท เทิน โอเฝอะ)
I’ll lie with you
(แอล ไล วิฑ ยู)
When the morning wakes you
(ฮเว็น เดอะ มอนิง เวค ยู)
I’m there by you
(แอม แดร์ ไบ ยู)
When the daylight takes you
(ฮเว็น เดอะ เดย์ไลท์ เทค ยู)
I’ll miss you
(แอล มิซ ยู)
Til you come back home to me
(ทิล ยู คัม แบ็ค โฮม ทู มี)
And I can make you mine oh mine
(แอ็นด ดาย แค็น เมค ยู ไมน โอ ไมน)

Wanting you
(วอนทิง ยู)
Every waking moment I’m on fire [I’m on fire]
(เอฝริ เวคกิ้ง โมเม็นท แอม ออน ไฟร [ แอม ออน ไฟร ])
Always needing you
(ออลเว นี๊ดดิงยู)
I’m aching for you only I’ll never tire
(แอม เอคอิง ฟอ ยู โอ๊นลี่ แอล เนฝเวอะ ไทร)

Promise me
(พรอมอิซ มี)
This is how we’ll be
(ดีซ ซิส เฮา เว็ล บี)
I’m falling deeper everyday
(แอม ฟ๊อลิง ดิพเพอเอวี่เดย์)

When the night turns over I’ll lie with you
(ฮเว็น เดอะ ไนท เทิน โอเฝอะ แอล ไล วิฑ ยู)
When the morning wakes you
(ฮเว็น เดอะ มอนิง เวค ยู)
I’m there by you
(แอม แดร์ ไบ ยู)
When the daylight takes you
(ฮเว็น เดอะ เดย์ไลท์ เทค ยู)
I’ll miss you til you come back home to me
(แอล มิซ ยู ทิล ยู คัม แบ็ค โฮม ทู มี)
When you come back home to me
(ฮเว็น ยู คัม แบ็ค โฮม ทู มี)

I’ll break you
(แอล บเรค ยู)
I’ll chase you
(แอล เชซ ยู)
You’ll find that you can’t stand to be away
(โยว ไฟนด แดท ยู แค็นท ซแท็นด ทู บี อะเว)
Not for a day [not for a day…]
(น็อท ฟอ รา เด [ น็อท ฟอ รา เด ])
Oh and when life defies you
(โอ แอ็นด ฮเว็น ไลฟ defies ยู)
I’ll be the soul
(แอล บี เดอะ โซล)
You’ll never go astray…
(โยว เนฝเวอะ โก อัซทเร)
And you’ll be mine, mine, mine, mine, mine…
(แอ็นด โยว บี ไมน , ไมน , ไมน , ไมน , ไมน)

[Fly with me, loose reality]
([ ฟไล วิฑ มี , ลูซ ริแอลอิทิ ])
I’m falling deeper everyday
(แอม ฟ๊อลิง ดิพเพอเอวี่เดย์)
So when the night turns over
(โซ ฮเว็น เดอะ ไนท เทิน โอเฝอะ)
I’ll lie with you
(แอล ไล วิฑ ยู)
And when the morning wakes you
(แอ็นด ฮเว็น เดอะ มอนิง เวค ยู)
I’m there for you
(แอม แดร์ ฟอ ยู)
When the daylight takes you
(ฮเว็น เดอะ เดย์ไลท์ เทค ยู)
I’ll miss you
(แอล มิซ ยู)
Til you come back home to me
(ทิล ยู คัม แบ็ค โฮม ทู มี)
And I can make you mine
(แอ็นด ดาย แค็น เมค ยู ไมน)
When the night turns over
(ฮเว็น เดอะ ไนท เทิน โอเฝอะ)
I’ll lie with you
(แอล ไล วิฑ ยู)
When the morning wakes you
(ฮเว็น เดอะ มอนิง เวค ยู)
I’m there by you
(แอม แดร์ ไบ ยู)
When the daylight takes you
(ฮเว็น เดอะ เดย์ไลท์ เทค ยู)
I’ll miss you til you come back home to me
(แอล มิซ ยู ทิล ยู คัม แบ็ค โฮม ทู มี)
And I can make you mine mine, mine, oh mine
(แอ็นด ดาย แค็น เมค ยู ไมน ไมน , ไมน , โอ ไมน)
Oh mine…
(โอ ไมน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Make You Mine คำอ่านไทย The Corrs

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น