เนื้อเพลง Everywhere I Go คำอ่านไทย Hollywood Undead

[Charlie Scene]
( [ ชาร์ริ ซีน ])
Everywhere I Go, B*tches always know
(เอวี่แวร์ ไอ โก , บี *tches ออลเว โน)
That Charlie Scene has got a weenie that he loves to show [b*tch]
(แดท ชาร์ริ ซีน แฮ็ส ก็อท ดา วีนี แดท ฮี ลัฝ ทู โฌ [ บี *tch ])
Everywhere I Go, B*tches always know
(เอวี่แวร์ ไอ โก , บี *tches ออลเว โน)
That Charlie Scene has got a weenie that he loves to show
(แดท ชาร์ริ ซีน แฮ็ส ก็อท ดา วีนี แดท ฮี ลัฝ ทู โฌ)

[Verse 1 – Charlie Scene]
([ เฝิซ วัน ชาร์ริ ซีน ])
Wake up
(เวค อัพ)
Grab beer
(กแร็บ เบีย)
Grab rear
(กแร็บ เรีย)
Shave beard
(เฌฟ เบียด)
Put on some scene gear
(พัท ออน ซัม ซีน เกีย)
Gotta get drunk before my mom wakes up
(กอททะ เก็ท ดรังค บิโฟ มาย มัม เวค อัพ)
Break-up with my girlfriend so I can bang sl*ts
(บเรค อัพ วิฑ มาย เกลิลเฟรน โซ ไอ แค็น แบ็ง sl*ts)
I’m undead, unfed
(แอม อันเดรด , อันเฟด)
Been sleeping on bunk beds
(บีน ซลีพพิง ออน บังค เบ็ด)
Since ten
(ซินซ เท็น)
So if I don’t booze it, I’m gonna lose it
(โซ อิฟ ฟาย ด้อนท์ บูส อิท , แอม กอนนะ ลูส อิท)
Everybody get to it, do it, get ruined
(เอวี่บอดี้ เก็ท ทู อิท , ดู อิท , เก็ท รูอิน)

[Chorus – Deuce:]
([ โครัซ ดยูซ : ])
Let’s get this party started
(เล็ท เก็ท ดีซ พาทิ ซทาท)
Let’s keep them 40’s poppin
(เล็ท คีพ เฑ็ม 40s พอพปิน)
So just get buzzed and stay f*cked up
(โซ จัซท เก็ท บัส แอ็นด ซเท เอฟ *cked อัพ)
We’ll keep them panties droppin
(เว็ล คีพ เฑ็ม แพนดีสฺ ดรอพปิน)
[x2]
([ x2 ])

[Verse 2 – Charlie Scene]
([ เฝิซ ทู ชาร์ริ ซีน ])
When I start drinking
(ฮเว็น นาย ซทาท ดริงคิง)
My d*ck does all my thinking
(มาย d*ck โด ซอร์ มาย ติ้งกิง)
Hoes want to be scene with me
(โฮ ว็อนท ทู บี ซีน วิฑ มี)
And I like their big thick titties
(แอ็นด ดาย ไลค แด บิก ธิค ไตเติลสฺ)
D-Cups with extra filling
(ดี คัพ วิฑ เอ๊กซทร่า ฟีลลิง)
Take it out let me lick it quickly
(เทค อิท เอ้า เล็ท มี ลิค อิท ควีคลิ)
Calm down it’s just a hickie
(คาม เดาน อิทซ จัซท ดา hickie)
I’ll blame it on this whisky sipping gets me tipsy
(แอล บเลม อิท ออน ดีซ ฮวีซคิ ซิพปิง เก็ท มี ทีพซิ)
Drink fast and enjoy your buzz
(ดริงค ฟัซท แอ็นด เอ็นจอย ยุร บัส)
Take back streets to avoid the fuzz
(เทค แบ็ค ซทรีท ทู อะฝอยด เดอะ ฟัส)
I wanna take you home but your friends won’t let ya’
(ไอ วอนนา เทค ยู โฮม บัท ยุร ฟเร็นด ว็อนท เล็ท ยา)
I got a 40 in my Ford Fiesta
(ไอ ก็อท ดา 40 อิน มาย โฟด ฟรีเอสต้า)
Buy beer
(ไบ เบีย)
Or pay the rent
(ออ เพ เดอะ เร็นท)
My signing bonus was quickly spent
(มาย ซายนิง โบนัซ วอส ควีคลิ ซเพ็นท)
So I’ll beat my meat like I’m a f*ckin’ butcher
(โซ แอล บีท มาย มีท ไลค แอม มา เอฟ *ckin บูชเออะ)
And I’ll punk the p*ssy like I’m Ashton Kutcher!
(แอ็นด แอล พรัค เดอะ พี *ssy ไลค แอม Ashton Kutcher !)

[Chorus x2]
([ โครัซ x2 ])

[Verse 3 – Charlie Scene]
([ เฝิซ ที ชาร์ริ ซีน ])
Let’s get this party jumpin’
(เล็ท เก็ท ดีซ พาทิ จัมปิน)
Let’s see some 40 chuggin’
(เล็ท ซี ซัม 40 chuggin)
I wanna see your booty rubbing against my d*ck when I start buzzin’
(ไอ วอนนา ซี ยุร บูทิ รับบิง อะเกนซท มาย d*ck ฮเว็น นาย ซทาท บรัซซิน)
Come on girls I wanna see you drinkin’
(คัมมอน เกิล ซาย วอนนา ซี ยู ดริงคิน)
I wanna see your brain start shrinkin’
(ไอ วอนนา ซี ยุร บเรน ซทาท shrinkin)
Make a move I saw you winkin’
(เมค เก มูฝ ไอ ซอ ยู winkin)
Drunken pussies what I’m thinkin’
(ดรังคเอ็น พัซซีซฺ ว็อท แอม ติ้งกิน)
I don’t give a f*ck if you’re drunk or not
(ไอ ด้อนท์ กิฝ อะ เอฟ *ck อิฟ ยัวร์ ดรังค ออ น็อท)
Turn it up loud feel the ambiance
(เทิน หนิด อัพ เลาด ฟีล ดิ ambiance)
Grab 2 ho’s and do some body shots
(กแร็บ ทู โฮซ แซน ดู ซัม บอดอิ ฌ็อท)
I wanna party all night until they call the cops
(ไอ วอนนา พาทิ ออล ไนท อันทีล เด คอล เดอะ ค็อพ)
F*ck a wristband lets all do a keg stand
(เอฟ *ck กา wristband เล็ท ซอร์ ดู อะ เค็ก ซแท็นด)
I’m like Cheech with out the Chong
(แอม ไลค ชีชชฺ วิฑ เอ้า เดอะ ชอง)
Hittin up the beer bong
(ฮิทดิน อัพ เดอะ เบีย บอง)
When the cops show up
(ฮเว็น เดอะ ค็อพ โฌ อัพ)
Their gonna get the finger
(แด กอนนะ เก็ท เดอะ ฟีงเกอะ)
And i don’t give a f*ck
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ กิฝ อะ เอฟ *ck)
Cuz I’m the designated drinker!
(คัซ แอม เดอะ เดสอิกเน็ท ดริงเคอร์ !)

[Chorus x4]
([ โครัซ x4 ])

Everywhere I Go, B*tches always know
(เอวี่แวร์ ไอ โก , บี *tches ออลเว โน)
That Charlie Scene has got a weenie that he loves to show [b*tch]
(แดท ชาร์ริ ซีน แฮ็ส ก็อท ดา วีนี แดท ฮี ลัฝ ทู โฌ [ บี *tch ])
Everywhere I Go, B*tches always know
(เอวี่แวร์ ไอ โก , บี *tches ออลเว โน)
That Charlie Scene has got a weenie that he loves to show
(แดท ชาร์ริ ซีน แฮ็ส ก็อท ดา วีนี แดท ฮี ลัฝ ทู โฌ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Everywhere I Go คำอ่านไทย Hollywood Undead

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น