เนื้อเพลง Second Chances คำอ่านไทย Michelle Branch

Sometimes we get second chances
( ซัมไทม์ วี เก็ท เซคอันด ชานซ)
And sometimes we never make it past the first
(แอ็นด ซัมไทม์ วี เนฝเวอะ เมค อิท พาซท เดอะ เฟิซท)
It really makes you wonder why somethings happen when they do
(อิท ริแอ็ลลิ เมค ยู วันเดอะ ฮไว ซัมติง แฮพเพ็น ฮเว็น เด ดู)
It really makes me wonder why it wasn’t me instead of you
(อิท ริแอ็ลลิ เมค มี วันเดอะ ฮไว อิท วอสซึ้น มี อินซเทด อ็อฝ ยู)

And when you say
(แอ็นด ฮเว็น ยู เซ)
It doesn’t matter well it does
(อิท ดัสอินท แมทเทอะ เว็ล อิท โด)
And all it takes
(แอ็นด ออล อิท เทค)
Is a mistake to eat your words
(อีส ซา มิซเทค ทู อีท ยุร เวิด)
Just one more time I think I’ll drive on home tonight
(จัซท วัน โม ไทม ไอ ธิงค แอล ดไรฝ ออน โฮม ทุไนท)

Sometimes we never see the warning
(ซัมไทม์ วี เนฝเวอะ ซี เดอะ วอนิง)
And the voice in your head tells you not to go
(แอ็นด เดอะ ฝอยซ อิน ยุร เฮ็ด เท็ล ยู น็อท ทู โก)
It really makes me wonder why somethings happen when they do
(อิท ริแอ็ลลิ เมค มี วันเดอะ ฮไว ซัมติง แฮพเพ็น ฮเว็น เด ดู)
It really makes me wonder why it wasn’t me instead of you
(อิท ริแอ็ลลิ เมค มี วันเดอะ ฮไว อิท วอสซึ้น มี อินซเทด อ็อฝ ยู)

And when you say
(แอ็นด ฮเว็น ยู เซ)
It doesn’t matter well it does
(อิท ดัสอินท แมทเทอะ เว็ล อิท โด)
And all it takes
(แอ็นด ออล อิท เทค)
Is a mistake to eat your words
(อีส ซา มิซเทค ทู อีท ยุร เวิด)
Just one more time I think I’ll drive on home tonight
(จัซท วัน โม ไทม ไอ ธิงค แอล ดไรฝ ออน โฮม ทุไนท)

And when you look its gone its too late to turn around
(แอ็นด ฮเว็น ยู ลุค อิทซ กอน อิทซ ทู เลท ทู เทิน อะเรานด)
And it’s another day facing yourself and the things that you’ve done
(แอ็นด อิทซ แอะนัธเออะ เด เฟซอิง ยุรเซลฟ แอ็นด เดอะ ธิง แดท ยู๊ฟ ดัน)

And when you say
(แอ็นด ฮเว็น ยู เซ)
It doesn’t matter well it does
(อิท ดัสอินท แมทเทอะ เว็ล อิท โด)
And all it takes
(แอ็นด ออล อิท เทค)
Is a mistake to eat your words
(อีส ซา มิซเทค ทู อีท ยุร เวิด)
Just one more time I think I’ll drive on home tonight
(จัซท วัน โม ไทม ไอ ธิงค แอล ดไรฝ ออน โฮม ทุไนท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Second Chances คำอ่านไทย Michelle Branch

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น