เนื้อเพลง Baby Blue คำอ่านไทย The Beach Boys

Lie alone in bed at night
( ไล อะโลน อิน เบ็ด แอ็ท ไนท)
Feel the pull of a lonely day
(ฟีล เดอะ พุล อ็อฝ อะ โลนลิ เด)
Thoughts like music start to play
(ธอท ไลค มยูสิค ซทาท ทู พเล)
I wonder where you were today
(ไอ วันเดอะ ฮแว ยู เวอ ทุเด)

[Baby blue]
([ เบบิ บลู ])
Baby baby blue
(เบบิ เบบิ บลู)
Baby blue eyes I dream of you
(เบบิ บลู ไอ ซาย ดรีม อ็อฝ ยู)

Late at night
(เลท แอ็ท ไนท)
When the whole world’s sleeping
(ฮเว็น เดอะ โฮล เวิลด ซลีพพิง)
I dream of you
(ไอ ดรีม อ็อฝ ยู)
Close to you I feel your sweet heart beating
(คโลส ทู ยู ไอ ฟีล ยุร สวี้ท ฮาท บืดิงสฺ)
I dream of you
(ไอ ดรีม อ็อฝ ยู)

Late at night late at night
(เลท แอ็ท ไนท เลท แอ็ท ไนท)
Honey late at night I dream of you
(ฮันอิ เลท แอ็ท ไนท ไอ ดรีม อ็อฝ ยู)
I dream of you
(ไอ ดรีม อ็อฝ ยู)

Baby baby blue
(เบบิ เบบิ บลู)
Baby blue eyes I love you new
(เบบิ บลู ไอ ซาย ลัฝ ยู นยู)
I hold you in my dreams tonight
(ไอ โฮลด ยู อิน มาย ดรีม ทุไนท)
Hold you ’til morning light
(โฮลด ยู ทิล มอนิง ไลท)

[Baby]
([ เบบิ ])
Baby baby blue
(เบบิ เบบิ บลู)
[Baby blue]
([ เบบิ บลู ])
Baby blue eyes I dream of you
(เบบิ บลู ไอ ซาย ดรีม อ็อฝ ยู)
[Baby]
([ เบบิ ])
Baby baby blue
(เบบิ เบบิ บลู)
[Baby blue]
([ เบบิ บลู ])
Baby blue eye I dream of you
(เบบิ บลู ไอ ไอ ดรีม อ็อฝ ยู)
[Baby]
([ เบบิ ])
Baby baby blue
(เบบิ เบบิ บลู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Baby Blue คำอ่านไทย The Beach Boys

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น