เนื้อเพลง I Wonder Why คำอ่านไทย a1

I’m Tired Of Fighting Got A Fever When U Try To Get Out
( แอม ไทร อ็อฝ ไฟท์ดิง ก็อท ดา ฟีเฝอะ ฮเว็น ยู ทไร ทู เก็ท เอ้า)
I’ve Tried But I Can’t Understand What All The Fuss Is About
(แอฝ ทไร บัท ไอ แค็นท อันเดิซแทนด ว็อท ดอร์ เดอะ ฟัซ ซิส อะเบาท)
I Wish That I Could Be The Man U Wanted Me To Be
(ไอ วิฌ แดท ไอ เคิด บี เดอะ แม็น ยู ว็อนท มี ทู บี)
I Need U To See
(ไอ นีด ยู ทู ซี)

I Try And I Try Yet I Can’t Seem To Fly
(ไอ ทไร แอ็นด ดาย ทไร เย็ท ไอ แค็นท ซีม ทู ฟไล)
My Soul Full Of Pain When U Cry
(มาย โซล ฟูล อ็อฝ เพน ฮเว็น ยู คไร)
I Wish I Was Perfect And God Knows I Try
(ไอ วิฌ ไอ วอส เพ๊อร์เฟ็คท แอ็นด ก็อด โน ซาย ทไร)
But Everything I Do Just Tears Ur Heart In Two
(บัท เอ๊วี่ติง ไอ ดู จัซท เทีย Ur ฮาท อิน ทู)
I Wonder Why
(ไอ วันเดอะ ฮไว)

I Never Though That Being Lovers Meant That We Can’t Be Friends
(ไอ เนฝเวอะ โธ แดท บีอิง ลัฝเออะ เม็นท แดท วี แค็นท บี ฟเร็นด)
If Only I Could Understand What Makes U Feel It’s The End
(อิฟ โอ๊นลี่ ไอ เคิด อันเดิซแทนด ว็อท เมค ยู ฟีล อิทซ ดิ เอ็นด)
What Can I Say To Make U Stay And Stop Breaking Free From Me
(ว็อท แค็น นาย เซ ทู เมค ยู ซเท แอ็นด ซท็อพ บเรคคิง ฟรี ฟร็อม มี)
I Need U To See
(ไอ นีด ยู ทู ซี)

I Try And I Try Yet I Can’t Seem To Fly
(ไอ ทไร แอ็นด ดาย ทไร เย็ท ไอ แค็นท ซีม ทู ฟไล)
My Soul Full Of Pain When U Cry
(มาย โซล ฟูล อ็อฝ เพน ฮเว็น ยู คไร)
I Wish I Was Perfect And God Knows I Try
(ไอ วิฌ ไอ วอส เพ๊อร์เฟ็คท แอ็นด ก็อด โน ซาย ทไร)
But Everything I Do Just Tears Ur Heart In Two
(บัท เอ๊วี่ติง ไอ ดู จัซท เทีย Ur ฮาท อิน ทู)
I Wonder Why
(ไอ วันเดอะ ฮไว)

Can’t U See It’s Killing Me
(แค็นท ยู ซี อิทซ คีลลิง มี)
It’s Not The Way Things Used To Be
(อิทซ น็อท เดอะ เว ธิง ยูซ ทู บี)
Can U Remember Yesterdays
(แค็น ยู ริเมมเบอะ เยซเทอะดิ)
We Used To Smile Without A Care
(วี ยูซ ทู ซไมล วิเฑาท ดา แค)
Whenever U And I Were Near
(ฮเว็นเอฝเออะ ยู แอ็นด ดาย เวอ เนีย)
Can’t U See
(แค็นท ยู ซี)

I Try And I Try Yet I Can’t Seem To Fly
(ไอ ทไร แอ็นด ดาย ทไร เย็ท ไอ แค็นท ซีม ทู ฟไล)
My Soul Full Of Pain When U Cry
(มาย โซล ฟูล อ็อฝ เพน ฮเว็น ยู คไร)
I Wish I Was Perfect And God Knows I Try
(ไอ วิฌ ไอ วอส เพ๊อร์เฟ็คท แอ็นด ก็อด โน ซาย ทไร)
But Everything I Do Just Tears Ur Heart In Two
(บัท เอ๊วี่ติง ไอ ดู จัซท เทีย Ur ฮาท อิน ทู)
I Wonder Why
(ไอ วันเดอะ ฮไว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Wonder Why คำอ่านไทย a1

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น