เนื้อเพลง Xanadu คำอ่านไทย Rush

” To seek the sacred river Alph
( ” ทู ซีค เดอะ เซคเร็ด รีฝเออะ Alph)
To walk the caves of ice
(ทู วอค เดอะ เคฝ อ็อฝ ไอซ)
To break my fast on honeydew
(ทู บเรค มาย ฟัซท ออน honeydew)
And drink the milk of Paradise… ”
(แอ็นด ดริงค เดอะ มิลค อ็อฝ แพระไดส “)

I had heard the whispered tales of immortality
(ไอ แฮ็ด เฮิด เดอะ ฮวีซเพอะ เทล อ็อฝ อิมอแทลอิทิ)
The deepest mystery
(เดอะ ดีเปท มีซเทอะริ)
From an ancient book I took a clue
(ฟร็อม แอน เอนเฌ็นท เบิค ไอ ทุค กา คลู)
I scaled the frozen mountain tops of eastern lands unknown
(ไอ ซเคล เดอะ โฟ๊เซน เมานทิน ท็อพ อ็อฝ อีซเทิน แล็นด อันโนน)
Time and Man alone
(ไทม แอ็นด แม็น อะโลน)
Searching for the lost Xanadu
(เซิชอิง ฟอ เดอะ ล็อซท Xanadu)

Xanadu…
(Xanadu)

To stand within the Pleasure Dome
(ทู ซแท็นด วิฑีน เดอะ พเลฉเออะ โดม)
Decreed by Kubla Khan
(ดิครี ไบ Kubla คาน)
To taste anew the fruits of life
(ทู เทซท อันยู เดอะ ฟรูท อ็อฝ ไลฟ)
The last immortal man
(เดอะ ลาซท อิมอแท็ล แม็น)
To find the sacred river Alph
(ทู ไฟนด เดอะ เซคเร็ด รีฝเออะ Alph)
To walk the caves of ice
(ทู วอค เดอะ เคฝ อ็อฝ ไอซ)
Oh, I will dine on honeydew
(โอ , ไอ วิล ไดน ออน honeydew)
And drink the milk of Paradise
(แอ็นด ดริงค เดอะ มิลค อ็อฝ แพระไดส)

A thousand years have come and gone but time has passed me by
(อะ เธาแส็น เยีย แฮ็ฝ คัม แอ็นด กอน บัท ไทม แฮ็ส พาซ มี ไบ)
Stars stopped in the sky
(ซทา สต๊อปพฺ อิน เดอะ ซไค)
Frozen in an everlasting view
(โฟ๊เซน อิน แอน เอฝเวอร์ลาสทิงฝยู)
Waiting for the world to end, weary of the night
(เวททิง ฟอ เดอะ เวิลด ทู เอ็นด , เวียริ อ็อฝ เดอะ ไนท)
Praying for the light
(เพลยอิง ฟอ เดอะ ไลท)
Prison of the lost
(พริ๊ซั่น อ็อฝ เดอะ ล็อซท)
Xanadu
(Xanadu)

Xanadu…
(Xanadu)

Held within the Pleasure Dome
(เฮ็ลด วิฑีน เดอะ พเลฉเออะ โดม)
Decreed by Kubla Khan
(ดิครี ไบ Kubla คาน)
To taste my bitter triumph
(ทู เทซท มาย บีทเทอะ ทไรอัมฟ)
As a mad immortal man
(แอ็ส ซา แม็ด อิมอแท็ล แม็น)
Nevermore shall I return
(Nevermore แฌ็ล ไอ ริเทิน)
Escape these caves of ice
(เอ็ซเคพ ฑิส เคฝ อ็อฝ ไอซ)
For I have dined on honeydew
(ฟอ ไอ แฮ็ฝ ดิน ออน honeydew)
And drunk the milk of Paradise
(แอ็นด ดรังค เดอะ มิลค อ็อฝ แพระไดส)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Xanadu คำอ่านไทย Rush

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น