เนื้อเพลง Bad Medicine คำอ่านไทย Bon Jovi

I Ain’t Got A Fever Got A Permanent Disease
( ไอ เอน ก็อท ดา ฟีเฝอะ ก็อท ดา เพอมะเน็นท ดิสีส)
It’ll Take More Than A Doctor To Prescribe A Remedy
(อิว เทค โม แฑ็น อะ ดอคเทอะ ทู พริซคไรบ อะ เรมอิดิ)
I Got Lots Of Money But It Isn’t What I Need
(ไอ ก็อท ล็อท อ็อฝ มันอิ บัท ดิธ อีสซึ่น ว็อท ไอ นีด)
Gonna Take More Than A Shot To Get This Poison Out Of Me
(กอนนะ เทค โม แฑ็น อะ ฌ็อท ทู เก็ท ดีซ พ๊อยซั่น เอ้า อ็อฝ มี)
I Got All The Symptoms Count ’em 1 2 3
(ไอ ก็อท ดอร์ เดอะ ซีมทัม เคานท เอ็ม วัน ทู ที)

First I Need
(เฟิซท ไอ นีด)
That’s What You Get For Falling In Love
(แด๊ท ว็อท ยู เก็ท ฟอ ฟ๊อลิง อิน ลัฝ)
Then You Bleed
(เด็น ยู บลีด)
You Get A Little But It’s Never Enough
(ยู เก็ท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บัท อิทซ เนฝเวอะ อินัฟ)
On Your Knees
(ออน ยุร นี)
That’s What You Get For Falling In Love
(แด๊ท ว็อท ยู เก็ท ฟอ ฟ๊อลิง อิน ลัฝ)
And Now This Boy’s Addicted Cause Your Kiss Is The Drug
(แอ็นด เนา ดีซ บอย แอดดีคท คอส ยุร คิซ ซิส เดอะ ดรัก)

Your Love Is Like Bad Madicine
(ยุร ลัฝ อีส ไลค แบ็ด Madicine)
Bad Medicine Is What I Need
(แบ็ด เมดอิซิน อีส ว็อท ไอ นีด)
Shake It Up Just Like Bad Madicine
(เฌค อิท อัพ จัซท ไลค แบ็ด Madicine)
There Ain’t No Doctor That Can
(แดร์ เอน โน ดอคเทอะ แดท แค็น)
Cure My Disease
(คิวเร มาย ดิสีส)

Bad Bad Medicine
(แบ็ด แบ็ด เมดอิซิน)
Bad Bad Medicine
(แบ็ด แบ็ด เมดอิซิน)

I Don’t Need No Needle
(ไอ ด้อนท์ นีด โน นี๊ดเดิ้ล)
To Be Diving Me A Thrill
(ทู บี ดายวิง มี อะ ธริล)
And I Don’t Need No Anesthesia
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ นีด โน แอเน็ซธีฉะ)
Or A Nurse To Bring A Pill
(ออ รา เนิซ ทู บริง อะ พิล)
I Got A Dirty Down Addition
(ไอ ก็อท ดา เดอทิ เดาน แอ็ดดีฌอัน)
It Doesn’t Leave A Track
(อิท ดัสอินท ลีฝ อะ ทแรค)
I Got A Jone For Your Affection
(ไอ ก็อท ดา Jone ฟอ ยุร แอ็ฟเฟคฌัน)
Like A Money On My Back
(ไลค เก มันอิ ออน มาย แบ็ค)

There Ain’t No Paramedic
(แดร์ เอน โน Paramedic)
Gonna Save This Heart Attack
(กอนนะ เซฝ ดีซ ฮาท แอ็ทแทค)

When You Need
(ฮเว็น ยู นีด)
That’s What You Get For Falling In Love
(แด๊ท ว็อท ยู เก็ท ฟอ ฟ๊อลิง อิน ลัฝ)
Then You Bleed
(เด็น ยู บลีด)
You Get A Little But It’s Never Enough
(ยู เก็ท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บัท อิทซ เนฝเวอะ อินัฟ)
On Your Knees
(ออน ยุร นี)
That’s What You Get For Falling In Love
(แด๊ท ว็อท ยู เก็ท ฟอ ฟ๊อลิง อิน ลัฝ)
Now I’m Addicted And Your Kiss Is The Drug
(เนา แอม แอดดีคท แอ็นด ยุร คิซ ซิส เดอะ ดรัก)

Your Love Is Like Bad Madicine
(ยุร ลัฝ อีส ไลค แบ็ด Madicine)
Bad Medicine Is What I Need
(แบ็ด เมดอิซิน อีส ว็อท ไอ นีด)
Shake It Up Just Like Bad Madicine
(เฌค อิท อัพ จัซท ไลค แบ็ด Madicine)
So Let’s Play Doctor Baby
(โซ เล็ท พเล ดอคเทอะ เบบิ)
Cure My Disease
(คิวเร มาย ดิสีส)

Bad Bad Medicine
(แบ็ด แบ็ด เมดอิซิน)
Bad Bad Medicine
(แบ็ด แบ็ด เมดอิซิน)

Solo
(โซโล)

I Need A Respirator Cause I’m Running Out Of Breath
(ไอ นีด อะ เรซพิเรเทอะ คอส แอม รันนิง เอ้า อ็อฝ บเร็ธ)
You’re An All Night Generator Wrapped Is Stockings And A Dress
(ยัวร์ แอน ออล ไนท เจนเออะเรเทอะ แร็พท อีส ซทอคคิง แซน อะ ดเรซ)
When You Find Your Medicine You Take What You Can Get
(ฮเว็น ยู ไฟนด ยุร เมดอิซิน ยู เทค ว็อท ยู แค็น เก็ท)
Cause If There’s Something Better Baby Well Thay Haven’t Found It Yet
(คอส อิฟ แดร์ ซัมติง เบทเทอะ เบบิ เว็ล Thay แฮฟเวน เฟานด ดิท เย็ท)

Your Love Is Like Bad Madicine
(ยุร ลัฝ อีส ไลค แบ็ด Madicine)
Bad Medicine Is What I Need
(แบ็ด เมดอิซิน อีส ว็อท ไอ นีด)
Shake It Up Just Like Bad Madicine
(เฌค อิท อัพ จัซท ไลค แบ็ด Madicine)
There Ain’t No Doctor That Can
(แดร์ เอน โน ดอคเทอะ แดท แค็น)
Cure My Disease
(คิวเร มาย ดิสีส)

Your Love Is Like Bad Madicine
(ยุร ลัฝ อีส ไลค แบ็ด Madicine)
Bad Medicine Is What I Need
(แบ็ด เมดอิซิน อีส ว็อท ไอ นีด)
Shake It Up Just Like Bad Madicine
(เฌค อิท อัพ จัซท ไลค แบ็ด Madicine)
Your Love’s The Potion That
(ยุร ลัฝ เดอะ โพฌัน แดท)
Can Cure My Disease
(แค็น คิวเร มาย ดิสีส)

Bad Bad Medicine
(แบ็ด แบ็ด เมดอิซิน)
Bad Bad Medicine
(แบ็ด แบ็ด เมดอิซิน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Bad Medicine คำอ่านไทย Bon Jovi

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น