เนื้อเพลง Memories คำอ่านไทย Elvis Presley

Memories, pressed between the pages of my mind
( เมรโมรี , พเร็ซ บีทวิน เดอะ เพจ อ็อฝ มาย ไมนด)
Memories, sweetened thru the ages just like wine
(เมรโมรี , สวี๊ดนึน ธรู ดิ เอจ จัซท ไลค ไวน)

Quiet thought come floating down
(คไวเอ็ท ธอท คัม ฟโลทอิง เดาน)
And settle softly to the ground
(แอ็นด เซ็ทเทิ่ล ซอฟทลิ ทู เดอะ กเรานด)
Like golden autumn leaves around my feet
(ไลค โกลเด็น ออทัม ลีฝ อะเรานด มาย ฟีท)
I touched them and they burst apart with sweet memories,
(ไอ ทั๊ช เฑ็ม แอ็นด เด เบิซท อะพาท วิฑ สวี้ท เมรโมรี ,)
Sweet memories
(สวี้ท เมรโมรี)

Of holding hands and red bouquets
(อ็อฝ โฮลดิง แฮ็นด แซน เร็ด โบเค)
And twilight trimmed in purple haze
(แอ็นด ทไวไลท trimmed อิน เพ๊อร์เพิ่ล เฮส)
And laughing eyes and simple ways
(แอ็นด ลาฟอิง ไอ แซน ซิ๊มเพิ่ล เว)
And quiet nights and gentle days with you
(แอ็นด คไวเอ็ท ไนท แซน เจ๊นเทิ่ล เด วิฑ ยู)

Memories, pressed between the pages of my mind
(เมรโมรี , พเร็ซ บีทวิน เดอะ เพจ อ็อฝ มาย ไมนด)
Memories, sweetened thru the ages just like wine,
(เมรโมรี , สวี๊ดนึน ธรู ดิ เอจ จัซท ไลค ไวน ,)
Memories, memories, sweet memories
(เมรโมรี , เมรโมรี , สวี้ท เมรโมรี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Memories คำอ่านไทย Elvis Presley

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น