เนื้อเพลง K2g คำอ่านไทย Puffy AmiYumi

I’ve come so far, floating, running through the north to the west,
( แอฝ คัม โซ ฟา , ฟโลทอิง , รันนิง ธรู เดอะ นอธ ทู เดอะ เว็ซท ,)
At last I’ve arrived but where?
(แอ็ท ลาซท แอฝ แอะไรฝ บัท ฮแว)

Body is getting unexpectedly lighter,
(บอดอิ อีส เกดดดิ้ง อะเน็คซเพคทิดลิ ไลทเออะ ,)
Hands becoing from far away,
(แฮ็นด becoings ฟร็อม ฟา อะเว ,)
Is this heaven or is it h*ll?
(อีส ดีซ เฮฝเอ็น ออ อีส ซิท เฮส *ll)

Yes,pretty lady, come on over and
(เย็ซ , พรีททิ เลดิ , คัมมอน โอเฝอะ แอ็นด)
Will you listen to my story?
(วิล ยู ลิ๊สซึ่น ทู มาย ซโทริ)
And prettyland if you laugh again,yeah,
(แอ็นด prettyland อิฟ ยู ลาฟ อะเกน , เย่ ,)
I will go to the land of dream
(ไอ วิล โก ทู เดอะ แล็นด อ็อฝ ดรีม)

A shower of cherry blossoms, over
(อะ เฌาเออะ อ็อฝ เชริ บลอซซัม , โอเฝอะ)
Mountains and fields,
(เมานทิน แซน ฟีลด ,)
Pushing through,
(พุฌอิง ธรู ,)
It turns me on when I’m treated tenderly,
(อิท เทิน มี ออน ฮเว็น แอม ทีอี เทนเดอะลิ ,)
Senseing the far-off day, I make love with,
(Senseings เดอะ ฟา ออฟฟ เด , ไอ เมค ลัฝ วิฑ ,)
The first girl,
(เดอะ เฟิซท เกิล ,)
Getting drunk on sweet perfume,turn to,
(เกดดดิ้ง ดรังค ออน สวี้ท เพอฟยูม , เทิน ทู ,)
Bubbles
(บั๊บเบิ้ล)

Yes pretty lady come on over and,
(เย็ซ พรีททิ เลดิ คัมมอน โอเฝอะ แอ็นด ,)
I know I’ve been roving but,
(ไอ โน แอฝ บีน rovings บัท ,)
Pretty lady, if you laugh again,yeah,
(พรีททิ เลดิ , อิฟ ยู ลาฟ อะเกน , เย่ ,)
I’ll stay, make the dream stay longer
(แอล ซเท , เมค เดอะ ดรีม ซเท ลองเงอ)

Dearest flowers, b*tterflies and birds,
(เดียเร็ซท ฟเลาเออะ , บี *tterflies แซน เบิด ,)
Don’t tickle me,
(ด้อนท์ ทิกเคิล มี ,)
Wrapped up and flickering,
(แร็พท อัพ แอ็นด ฟิกเคอลิง ,)
Peaches, indigo and yellow roses
(พรีสเชด , อีนดิโก แอ็นด เยลโล โรส)

And if the pretty lady laughs again,yeah,
(แอ็นด อิฟ เดอะ พรีททิ เลดิ ลาฟ อะเกน , เย่ ,)
Shall we go to the land of dream,
(แฌ็ล วี โก ทู เดอะ แล็นด อ็อฝ ดรีม ,)
And if the pretty lady laughs again,yeah,
(แอ็นด อิฟ เดอะ พรีททิ เลดิ ลาฟ อะเกน , เย่ ,)
I’ll stay, make the dream stay longer
(แอล ซเท , เมค เดอะ ดรีม ซเท ลองเงอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง K2g คำอ่านไทย Puffy AmiYumi

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น