เนื้อเพลง Into My Arms คำอ่านไทย Nick Cave

I don’t believe in an interventionist God
( ไอ ด้อนท์ บิลีฝ อิน แอน interventionist ก็อด)
But I know, darling, that you do
(บัท ไอ โน , ดาลิง , แดท ยู ดู)
But if I did I would kneel down and ask Him
(บัท อิฟ ฟาย ดิด ดาย เวิด นีล เดาน แอ็นด อาซค ฮิม)
Not to intervene when it came to you
(น็อท ทู อินเทอะฝีน ฮเว็น หนิด เคม ทู ยู)
Not to touch a hair on your head
(น็อท ทู ทั๊ช อะ แฮ ออน ยุร เฮ็ด)
To leave you as you are
(ทู ลีฝ ยู แอ็ส ยู อาร์)
And if He felt He had to direct you
(แอ็นด อิฟ ฮี เฟ็ลท ฮี แฮ็ด ทู ดิเรคท ยู)
Then direct you into my arms
(เด็น ดิเรคท ยู อีนทุ มาย อาม)

Into my arms, O Lord, into my arms
(อีนทุ มาย อาม , โอ ลอด , อีนทุ มาย อาม)
Into my arms, O Lord, into my arms
(อีนทุ มาย อาม , โอ ลอด , อีนทุ มาย อาม)
Into my arms, O Lord, into my arms
(อีนทุ มาย อาม , โอ ลอด , อีนทุ มาย อาม)
Into my arms, O Lord, into my arms
(อีนทุ มาย อาม , โอ ลอด , อีนทุ มาย อาม)
Into my arms, O Lord, into my arms
(อีนทุ มาย อาม , โอ ลอด , อีนทุ มาย อาม)
Into my arms, O Lord, into my arms
(อีนทุ มาย อาม , โอ ลอด , อีนทุ มาย อาม)

And I don’t believe in the existence of angels
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ บิลีฝ อิน ดิ เอ็กสีซเท็นซ อ็อฝ เอนเจล)
But looking at you I wonder if that’s true
(บัท ลุคอิง แอ็ท ยู ไอ วันเดอะ อิฟ แด๊ท ทรู)
But if I did I would summon them together
(บัท อิฟ ฟาย ดิด ดาย เวิด ซัมมัน เฑ็ม ทุเกฑเออะ)
And ask them to watch over you
(แอ็นด อาซค เฑ็ม ทู ว็อช โอเฝอะ ยู)
To each burn a candle for you
(ทู อีช เบิน อะ แค๊นเดิ้ล ฟอ ยู)
To make bright and clear your path
(ทู เมค ไบร๊ท แอ็นด คเลีย ยุร พาธ)
And to walk,like Christ, in grace and love
(แอ็นด ทู วอค , ไลค คไรซท , อิน กเรซ แอ็นด ลัฝ)
And guide you into my arms
(แอ็นด ไกด ยู อีนทุ มาย อาม)

Into my arms, O Lord, into my arms
(อีนทุ มาย อาม , โอ ลอด , อีนทุ มาย อาม)
Into my arms, O Lord, into my arms
(อีนทุ มาย อาม , โอ ลอด , อีนทุ มาย อาม)

But I believe in Love
(บัท ไอ บิลีฝ อิน ลัฝ)
And I know that you do too
(แอ็นด ดาย โน แดท ยู ดู ทู)
And I believe in some kind of path
(แอ็นด ดาย บิลีฝ อิน ซัม ไคนด อ็อฝ พาธ)
That we can walk down, me and you
(แดท วี แค็น วอค เดาน , มี แอ็นด ยู)
So keep your candles burning
(โซ คีพ ยุร แค๊นเดิ้ล เบรินนิง)
And make her journey bright and pure
(แอ็นด เมค เฮอ เจอนิ ไบร๊ท แอ็นด พยูร)
That she will keep returning
(แดท ชี วิล คีพ รีเทินนิง)
Always and evermore
(ออลเว แซน อีเวอมอร์)

Into my arms, O Lord, into my arms
(อีนทุ มาย อาม , โอ ลอด , อีนทุ มาย อาม)
Into my arms, O Lord, into my arms
(อีนทุ มาย อาม , โอ ลอด , อีนทุ มาย อาม)
Into my arms, O Lord, into my arms
(อีนทุ มาย อาม , โอ ลอด , อีนทุ มาย อาม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Into My Arms คำอ่านไทย Nick Cave

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น