เนื้อเพลง Whatever U Like คำอ่านไทย Nicole Scherzinger feat T.I

[Whop Whop Whop Whop]
( [ ว๊าบ ว๊าบ ว๊าบ ว๊าบ ])
[Whop Whop]
([ ว๊าบ ว๊าบ ])

Sean Garrett:
(ซีน Garrett :)
Ladies and gentlemen [Whop Whop]
(เลดิส แซน เจนเทิลเมน [ ว๊าบ ว๊าบ ])
I know what you want [Whop Whop]
(ไอ โน ว็อท ยู ว็อนท [ ว๊าบ ว๊าบ ])
She hot as a stove [Whop Whop]
(ชี ฮ็อท แอ็ส ซา ซโทฝ [ ว๊าบ ว๊าบ ])
Her name is Nicole
(เฮอ เนม อีส เนโคว)

Nicole:
(เนโคว :)
[Ha, Hu, Ha, Hu, Ha, Hu, Ha, Hu]
([ ฮา , ฮู , ฮา , ฮู , ฮา , ฮู , ฮา , ฮู ])
I’ll do whatever you like
(แอล ดู ฮว็อทเอฝเออะ ยู ไลค)
I’ll do whatever you like
(แอล ดู ฮว็อทเอฝเออะ ยู ไลค)
I can do, I can do
(ไอ แค็น ดู , ไอ แค็น ดู)
I’ll do, I’ll do whatever you like
(แอล ดู , แอล ดู ฮว็อทเอฝเออะ ยู ไลค)

What you want?
(ว็อท ยู ว็อนท)

[Ha, Hu, Ha, Hu, Ha, Hu, Ha, Hu]
([ ฮา , ฮู , ฮา , ฮู , ฮา , ฮู , ฮา , ฮู ])

I’ll do whatever you like
(แอล ดู ฮว็อทเอฝเออะ ยู ไลค)
I’ll do whatever you like
(แอล ดู ฮว็อทเอฝเออะ ยู ไลค)
I can do, I can do
(ไอ แค็น ดู , ไอ แค็น ดู)
I’ll do, I’ll do whatever you like
(แอล ดู , แอล ดู ฮว็อทเอฝเออะ ยู ไลค)

Boy, you want my body
(บอย , ยู ว็อนท มาย บอดอิ)
Wanna ride it like a Harley
(วอนนา ไรด อิท ไลค เก Harley)
Once or twice around the block
(วันซ ออ ทไวซ อะเรานด เดอะ บล็อค)
I bet I’ll have you saying ‘woh woh’
(ไอ เบ็ท แอล แฮ็ฝ ยู เซอิง โว้ โว้)
[Beep Beep]
([ บีพ บีพ ])
First stop, let me pop
(เฟิซท ซท็อพ , เล็ท มี พ็อพ)
Drop like a helicop
(ดร็อพ ไลค เก helicop)
Pay attention on me
(เพ แอ็ทเทนฌัน ออน มี)
While I show you the scenario
(ฮไวล ไอ โฌ ยู เดอะ ซิเนริโอ)
[Beep Beep]
([ บีพ บีพ ])
You charming me boy
(ยู ชามิง มี บอย)
Yeah boy, you’re charming me
(เย่ บอย , ยัวร์ ชามิง มี)
Just like this beat is gonna do
(จัซท ไลค ดีซ บีท อีส กอนนะ ดู)
on the radio
(ออน เดอะ เรดิโอ)
[Beep Beep]
([ บีพ บีพ ])
Damn I thought you knew me
(แด็ม นาย ธอท ยู นยู มี)
by way you’re talking to me
(ไบ เว ยัวร์ ทอคอิง ทู มี)
You get any closer to me
(ยู เก็ท เอนอิ โคลเซอร์ ทู มี)
Then I might just have to let it go
(เด็น นาย ไมท จัซท แฮ็ฝ ทู เล็ท ดิธ โก)
[Beep]
([ บีพ ])
Something bout that cocky thing,
(ซัมติง เบาท แดท คอคอิ ธิง ,)
You got me wanna see what’s really going on
(ยู ก็อท มี วอนนา ซี ว็อท ริแอ็ลลิ โกอิ้ง ออน)

[Ladies an gentlemen] I ‘ll do the thing, I’ll do the thing you wanna
([ เลดิส แอน เจนเทิลเมน ] ไอ ll ดู เดอะ ธิง , แอล ดู เดอะ ธิง ยู วอนนา)
[I know what you want] I’m gonna do, do anything you wanna
([ ไอ โน ว็อท ยู ว็อนท ] แอม กอนนะ ดู , ดู เอนอิธิง ยู วอนนา)
[She hot as a stove] I’ll do the thing, I’ll do the thing you wanna
([ ชี ฮ็อท แอ็ส ซา ซโทฝ ] แอล ดู เดอะ ธิง , แอล ดู เดอะ ธิง ยู วอนนา)
[Her name is Nicole] I’m gonna do, do anything you wanna
([ เฮอ เนม อีส เนโคว ] แอม กอนนะ ดู , ดู เอนอิธิง ยู วอนนา)
[Whop Whop]
([ ว๊าบ ว๊าบ ])
I’ll do whatever you like
(แอล ดู ฮว็อทเอฝเออะ ยู ไลค)
I’ll do whatever you like
(แอล ดู ฮว็อทเอฝเออะ ยู ไลค)
I can do, I can do
(ไอ แค็น ดู , ไอ แค็น ดู)
I’ll do, I’ll do whatever you like
(แอล ดู , แอล ดู ฮว็อทเอฝเออะ ยู ไลค)

I’ll do whatever you like
(แอล ดู ฮว็อทเอฝเออะ ยู ไลค)
I’ll do whatever you like
(แอล ดู ฮว็อทเอฝเออะ ยู ไลค)
I can do, I can do
(ไอ แค็น ดู , ไอ แค็น ดู)
I’ll do, I’ll do whatever you like
(แอล ดู , แอล ดู ฮว็อทเอฝเออะ ยู ไลค)

[Whop Whop Whop Whop]
([ ว๊าบ ว๊าบ ว๊าบ ว๊าบ ])

Yeah Yeah Yeah
(เย่ เย่ เย่)
Work it out girl
(เวิค อิท เอ้า เกิล)
[Beep Beep]
([ บีพ บีพ ])
Make a bet
(เมค เก เบ็ท)
You put the cat in the nap
(ยู พัท เดอะ แค็ท อิน เดอะ แน็พ)
I’ll tell you what daddy get
(แอล เท็ล ยู ว็อท แดดดิ เก็ท)
All night lover
(ออล ไนท ลัฝเออะ)
[Beep Beep]
([ บีพ บีพ ])
See the cheek
(ซี เดอะ ชีค)
Wanna see me make it speak
(วอนนา ซี มี เมค อิท ซพีค)
Watch it while mommy teach ya
(ว็อช อิท ฮไวล มอมมิ ทีช ยา)
I won’t stutter
(ไอ ว็อนท ซทัทเทอะ)
[Beep Beep]
([ บีพ บีพ ])

I can tell you ain’t never had a touch
(ไอ แค็น เท็ล ยู เอน เนฝเวอะ แฮ็ด อะ ทั๊ช)
Order a bottle, I’ll show this much, I’ll do that for ya
(ออเดอะ รา บ๊อทเทิ่ล , แอล โฌ ดีซ มัช , แอล ดู แดท ฟอ ยา)

[Beep Beep]
([ บีพ บีพ ])
Baby said
(เบบิ เซ็ด)
Promise I can make it rain
(พรอมอิซ ไอ แค็น เมค อิท เรน)
Lemme see that sugar cane
(เลมมี ซี แดท ฌูกเออะ เคน)
You like that, don’t cha
(ยู ไลค แดท , ด้อนท์ ชา)

[Beep]
([ บีพ ])

Something bout that cocky thing
(ซัมติง เบาท แดท คอคอิ ธิง)
You got me wanna see what’s really going on
(ยู ก็อท มี วอนนา ซี ว็อท ริแอ็ลลิ โกอิ้ง ออน)
[Ladies an gentlemen] I’ll do the thing, I’ll do the thing you wanna
([ เลดิส แอน เจนเทิลเมน ] แอล ดู เดอะ ธิง , แอล ดู เดอะ ธิง ยู วอนนา)
[I know what you want] I’m gonna do, do anything you wanna
([ ไอ โน ว็อท ยู ว็อนท ] แอม กอนนะ ดู , ดู เอนอิธิง ยู วอนนา)
[She hot as a stove] I’ll do the thing, I’ll do the thing you wanna
([ ชี ฮ็อท แอ็ส ซา ซโทฝ ] แอล ดู เดอะ ธิง , แอล ดู เดอะ ธิง ยู วอนนา)
[Her name is Nicole] I’m gonna do, do anything you wanna
([ เฮอ เนม อีส เนโคว ] แอม กอนนะ ดู , ดู เอนอิธิง ยู วอนนา)

[Whop Whop]
([ ว๊าบ ว๊าบ ])

I’ll do whatever you like
(แอล ดู ฮว็อทเอฝเออะ ยู ไลค)
I’ll do whatever you like [There it go your dealing with the real deal baby]
(แอล ดู ฮว็อทเอฝเออะ ยู ไลค [ แดร์ อิท โก ยุร ดีลลิง วิฑ เดอะ ริแอ็ล ดีล เบบิ ])
I can do, I can do
(ไอ แค็น ดู , ไอ แค็น ดู)
I’ll do, I’ll do whatever you like [I’m not one of those rapper guys]
(แอล ดู , แอล ดู ฮว็อทเอฝเออะ ยู ไลค [ แอม น็อท วัน อ็อฝ โฑส แรพเพอ ไก ])

I’ll do whatever you like
(แอล ดู ฮว็อทเอฝเออะ ยู ไลค)
I’ll do whatever you like
(แอล ดู ฮว็อทเอฝเออะ ยู ไลค)
I can do, I can do [Hold up you better tell em]
(ไอ แค็น ดู , ไอ แค็น ดู [ โฮลด อัพ ยู เบทเทอะ เท็ล เอ็ม ])
I’ll do, I’ll do whatever you like
(แอล ดู , แอล ดู ฮว็อทเอฝเออะ ยู ไลค)

TI:
(ทิ :)
See me in the back
(ซี มี อิน เดอะ แบ็ค)
Chick like that
(ชิค ไลค แดท)
Get you to run around
(เก็ท ยู ทู รัน อะเรานด)
But I can hit it like that
(บัท ไอ แค็น ฮิท ดิธ ไลค แดท)

Ask anyone around
(อาซค เอนอิวัน อะเรานด)
I’m the sh*t like that
(แอม เดอะ ฌะ *ที ไลค แดท)
Eat it, beat it, till it’s swollen
(อีท ดิธ , บีท ดิธ , ทิล อิทซ ซโวลเล็น)
You gonna need an icepack
(ยู กอนนะ นีด แอน icepack)

I’ll tell her big thang poppin’
(แอล เท็ล เฮอ บิก เตง พอพปิน)
Let me hear you say that
(เล็ท มี เฮีย ยู เซ แดท)
Lay back, play that,
(เล แบ็ค , พเล แดท ,)
Purp Kush blowing in the Maybach
(Purp ครูช โบลวิง อิน เดอะ เมบากคฺ)

With my company
(วิฑ มาย คัมพะนิ)
Three and them be wantin me
(ธรี แอ็นด เฑ็ม บี วอนทิน มี)
Imagine what they done to me
(อิแมจอิน ว็อท เด ดัน ทู มี)
On top of me, up under me
(ออน ท็อพ อ็อฝ มี , อัพ อันเดอะ มี)

Accept no imitation baby
(แอ็คเซพท โน อิมิเทฌัน เบบิ)
Other cat be hatin’
(อัฑเออะ แค็ท บี แฮดดิน)
They be all in ya face
(เด บี ออล อิน ยา เฟซ)
I mean all in the wussy
(ไอ มีน ออล อิน เดอะ wussy)

See, I can take you on vacation
(ซี , ไอ แค็น เทค ยู ออน เฝเคฌัน)
Or we can ball in the A
(ออ วี แค็น บอล อิน ดิ อะ)
You hit me up four in the mornin’
(ยู ฮิท มี อัพ โฟ อิน เดอะ มอร์นิน)
What you callin’ to stay shawty
(ว็อท ยู คอลลิน ทู ซเท ชาวดี้)

Nicole:
(เนโคว :)
Something bout that cocky thing
(ซัมติง เบาท แดท คอคอิ ธิง)
You got me wanna see what’s really going on
(ยู ก็อท มี วอนนา ซี ว็อท ริแอ็ลลิ โกอิ้ง ออน)

[Ladies an gentlemen] I’ll do the thing, I’ll do the thing you wanna
([ เลดิส แอน เจนเทิลเมน ] แอล ดู เดอะ ธิง , แอล ดู เดอะ ธิง ยู วอนนา)
[I know what you want] I’m gonna do, do anything you wanna
([ ไอ โน ว็อท ยู ว็อนท ] แอม กอนนะ ดู , ดู เอนอิธิง ยู วอนนา)
[She hot as a stove] I’ll do the thing, I’ll do the thing you wanna
([ ชี ฮ็อท แอ็ส ซา ซโทฝ ] แอล ดู เดอะ ธิง , แอล ดู เดอะ ธิง ยู วอนนา)
[Her name is Nicole] I’m gonna do, do anything you wanna
([ เฮอ เนม อีส เนโคว ] แอม กอนนะ ดู , ดู เอนอิธิง ยู วอนนา)

[Whop Whop]
([ ว๊าบ ว๊าบ ])

I’ll do whatever you like
(แอล ดู ฮว็อทเอฝเออะ ยู ไลค)
I’ll do whatever you like
(แอล ดู ฮว็อทเอฝเออะ ยู ไลค)
I can do, I can do
(ไอ แค็น ดู , ไอ แค็น ดู)
I do, I do whatever you like
(ไอ ดู , ไอ ดู ฮว็อทเอฝเออะ ยู ไลค)

I’ll do whatever you like
(แอล ดู ฮว็อทเอฝเออะ ยู ไลค)
I’ll do whatever you like
(แอล ดู ฮว็อทเอฝเออะ ยู ไลค)
I can do, I can do
(ไอ แค็น ดู , ไอ แค็น ดู)
Wait a minute, motherf**ker
(เวท ดา มินยูท , motherf**ker)

Sean Garrett:
(ซีน Garrett :)
I’ve been looking all night,
(แอฝ บีน ลุคอิง ออล ไนท ,)
Wanna kiss it one time
(วอนนา คิซ ซิท วัน ไทม)
Mommy do what you like
(มอมมิ ดู ว็อท ยู ไลค)
Go head pull it pull it pull it pull it
(โก เฮ็ด พุล อิท พุล อิท พุล อิท พุล อิท)

Nicole:
(เนโคว :)
First you gotta get right
(เฟิซท ยู กอททะ เก็ท ไรท)
I can love you long time
(ไอ แค็น ลัฝ ยู ล็อง ไทม)
I become a big crime
(ไอ บิคัม อะ บิก คไรม)
Then I’ll pull it pull it pull it pull it
(เด็น แอล พุล อิท พุล อิท พุล อิท พุล อิท)

Sean Garrett:
(ซีน Garrett :)
Once she wind it uptight
(วันซ ชี วินด ดิท อัพทาย)
I promise a goodnight
(ไอ พรอมอิซ อะ กู๊ดไนท์)
Girl, you’re gonna sleep tight
(เกิล , ยัวร์ กอนนะ ซลีพ ไทท)
When I pull it pull it pull it pull it
(ฮเว็น นาย พุล อิท พุล อิท พุล อิท พุล อิท)

Nicole:
(เนโคว :)
Wanna look at your eyes
(วอนนา ลุค แกท ยุร ไอ)
When you get the big prize
(ฮเว็น ยู เก็ท เดอะ บิก พไรส)
Gonna give it up kind
(กอนนะ กิฝ อิท อัพ ไคนด)
When I pull it pull it pull it pull it
(ฮเว็น นาย พุล อิท พุล อิท พุล อิท พุล อิท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Whatever U Like คำอ่านไทย Nicole Scherzinger feat T.I

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น