เนื้อเพลง Trouble คำอ่านไทย Pink

No attorneys
( โน แอ็ทเทอนิ)
To plead my case
(ทู พลีด มาย เคซ)
No orbits
(โน ออบิท)
To send me into outta space
(ทู เซ็นด มี อีนทุ เอ๊าตา ซเพซ)
And my fingers
(แอ็นด มาย ฟีงเกอะ)
Are bejeweled
(อาร์ บิจูเอ็ลด)
With diamonds and gold
(วิฑ ไดมันด แซน โกลด)
But that ain’t gonna help me now
(บัท แดท เอน กอนนะ เฮ็ลพ มี เนา)

I’m trouble
(แอม ทรั๊บเบิ้ล)
Yeah trouble now
(เย่ ทรั๊บเบิ้ล เนา)
I’m trouble ya’ll
(แอม ทรั๊บเบิ้ล ยอล)
I disturb my town
(ไอ ดิซเทิบ มาย ทาวน์)
I’m trouble
(แอม ทรั๊บเบิ้ล)
Yeah trouble now
(เย่ ทรั๊บเบิ้ล เนา)
I’m trouble ya’ll
(แอม ทรั๊บเบิ้ล ยอล)
I got trouble in my town
(ไอ ก็อท ทรั๊บเบิ้ล อิน มาย ทาวน์)

You think your right
(ยู ธิงค ยุร ไรท)
But you were wrong
(บัท ยู เวอ ร็อง)
You tried to take me
(ยู ทไร ทู เทค มี)
But I knew all along
(บัท ไอ นยู ออล อะลอง)
You can take me
(ยู แค็น เทค มี)
For a ride
(ฟอ รา ไรด)
I’m not a fool out
(แอม น็อท ดา ฟูล เอ้า)
So you better run and hide
(โซ ยู เบทเทอะ รัน แอ็นด ไฮด)

I’m trouble
(แอม ทรั๊บเบิ้ล)
Yeah trouble now
(เย่ ทรั๊บเบิ้ล เนา)
I’m trouble ya’ll
(แอม ทรั๊บเบิ้ล ยอล)
I got trouble in my town
(ไอ ก็อท ทรั๊บเบิ้ล อิน มาย ทาวน์)
I’m trouble
(แอม ทรั๊บเบิ้ล)
Yeah trouble now
(เย่ ทรั๊บเบิ้ล เนา)
I’m trouble ya’ll
(แอม ทรั๊บเบิ้ล ยอล)
I got trouble in my town
(ไอ ก็อท ทรั๊บเบิ้ล อิน มาย ทาวน์)

If you see me coming
(อิฟ ยู ซี มี คัมอิง)
Down the street then
(เดาน เดอะ ซทรีท เด็น)
You know it’s time to
(ยู โน อิทซ ไทม ทู)
Go [and you know it’s time to go
(โก [ แอ็นด ยู โน อิทซ ไทม ทู โก)
cause here comes trouble]
(คอส เฮียร คัม ทรั๊บเบิ้ล ])

No attorneys
(โน แอ็ทเทอนิ)
To plead my case
(ทู พลีด มาย เคซ)
No orbits
(โน ออบิท)
To send me into outta space
(ทู เซ็นด มี อีนทุ เอ๊าตา ซเพซ)
And my fingers
(แอ็นด มาย ฟีงเกอะ)
Are bejeweled
(อาร์ บิจูเอ็ลด)
With diamonds and gold
(วิฑ ไดมันด แซน โกลด)
But that ain’t gonna help me now
(บัท แดท เอน กอนนะ เฮ็ลพ มี เนา)

You think your right
(ยู ธิงค ยุร ไรท)
But you were wrong
(บัท ยู เวอ ร็อง)
You tried to take me
(ยู ทไร ทู เทค มี)
But I knew all along
(บัท ไอ นยู ออล อะลอง)
You can take me
(ยู แค็น เทค มี)
For a ride
(ฟอ รา ไรด)
Cause I’m not a fool out
(คอส แอม น็อท ดา ฟูล เอ้า)
So you better run and hide
(โซ ยู เบทเทอะ รัน แอ็นด ไฮด)

I’m trouble
(แอม ทรั๊บเบิ้ล)
Yeah trouble now
(เย่ ทรั๊บเบิ้ล เนา)
I’m trouble ya’ll
(แอม ทรั๊บเบิ้ล ยอล)
I disturb my town
(ไอ ดิซเทิบ มาย ทาวน์)
I’m trouble
(แอม ทรั๊บเบิ้ล)
Yeah trouble now
(เย่ ทรั๊บเบิ้ล เนา)
I’m trouble ya’ll
(แอม ทรั๊บเบิ้ล ยอล)
I got trouble in my town
(ไอ ก็อท ทรั๊บเบิ้ล อิน มาย ทาวน์)

So if you see me coming
(โซ อิฟ ยู ซี มี คัมอิง)
Down the street then
(เดาน เดอะ ซทรีท เด็น)
You know it’s time to
(ยู โน อิทซ ไทม ทู)
Go [go-oh-oh..I got]
(โก [ โก โอ โอ ไอ ก็อท ])

Trouble
(ทรั๊บเบิ้ล)
Yeah trouble now
(เย่ ทรั๊บเบิ้ล เนา)
I’m trouble ya’ll
(แอม ทรั๊บเบิ้ล ยอล)
I got trouble in my town
(ไอ ก็อท ทรั๊บเบิ้ล อิน มาย ทาวน์)
I’m trouble
(แอม ทรั๊บเบิ้ล)
Yeah trouble now
(เย่ ทรั๊บเบิ้ล เนา)
I’m trouble ya’ll
(แอม ทรั๊บเบิ้ล ยอล)
I got trouble in my town
(ไอ ก็อท ทรั๊บเบิ้ล อิน มาย ทาวน์)

Trouble
(ทรั๊บเบิ้ล)
Yeah trouble now
(เย่ ทรั๊บเบิ้ล เนา)
I’m trouble ya’ll
(แอม ทรั๊บเบิ้ล ยอล)
I got trouble in my town
(ไอ ก็อท ทรั๊บเบิ้ล อิน มาย ทาวน์)
I’m trouble
(แอม ทรั๊บเบิ้ล)
Yeah trouble now
(เย่ ทรั๊บเบิ้ล เนา)
I’m trouble ya’ll
(แอม ทรั๊บเบิ้ล ยอล)
I got trouble in my town
(ไอ ก็อท ทรั๊บเบิ้ล อิน มาย ทาวน์)
I got trouble in my town
(ไอ ก็อท ทรั๊บเบิ้ล อิน มาย ทาวน์)
I got trouble in my town
(ไอ ก็อท ทรั๊บเบิ้ล อิน มาย ทาวน์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Trouble คำอ่านไทย Pink

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น