เนื้อเพลง Until The End Of Time คำอ่านไทย Westlife

All:
( ออล :)
Until the end of time
(อันทีล ดิ เอ็นด อ็อฝ ไทม)
I’m longing for you
(แอม ลองอิง ฟอ ยู)
And if you feel the same
(แอ็นด อิฟ ยู ฟีล เดอะ เซม)
Then show me your love
(เด็น โฌ มี ยุร ลัฝ)
I’ll give you everything that money can’t buy
(แอล กิฝ ยู เอ๊วี่ติง แดท มันอิ แค็นท ไบ)
And I’ll promise I’ll be right by your side
(แอ็นด แอล พรอมอิซ แอล บี ไรท ไบ ยุร ไซด)

Bryan:
(บายเอน:)
I imagine being wrapped up in your arms
(ไอ อิแมจอิน บีอิง แร็พท อัพ อิน ยุร อาม)
And feeling your heartbeat
(แอ็นด ฟีลอิง ยุร ฮาร์ทบีท)
And I find myself longing to hold you close
(แอ็นด ดาย ไฟนด ไมเซลฟ ลองอิง ทู โฮลด ยู คโลส)
It’s how I feel
(อิทซ เฮา ไอ ฟีล)
Cause I’ve been through a lot these years
(คอส แอฝ บีน ธรู อะ ล็อท ฑิส เยีย)
And I have lost count of my tears, oh
(แอ็นด ดาย แฮ็ฝ ล็อซท เคานท อ็อฝ มาย เทีย , โอ)

All:
(ออล :)
Until the end of time
(อันทีล ดิ เอ็นด อ็อฝ ไทม)
I’m longing for you
(แอม ลองอิง ฟอ ยู)
And if you feel the same
(แอ็นด อิฟ ยู ฟีล เดอะ เซม)
Then show me your love
(เด็น โฌ มี ยุร ลัฝ)
I’ll give you everything that money can’t buy
(แอล กิฝ ยู เอ๊วี่ติง แดท มันอิ แค็นท ไบ)
And I’ll promise I’ll be right by your side
(แอ็นด แอล พรอมอิซ แอล บี ไรท ไบ ยุร ไซด)

Mark:
(ม๊าร์ค :)
Till the end of time
(ทิล ดิ เอ็นด อ็อฝ ไทม)
oh yeah
(โอ เย่)

Shane:
(เชน :)
If only you could tell me what’s on your mind
(อิฟ โอ๊นลี่ ยู เคิด เท็ล มี ว็อท ออน ยุร ไมนด)
And show how you feel
(แอ็นด โฌ เฮา ยู ฟีล)
And I wonder where you are heading this time
(แอ็นด ดาย วันเดอะ ฮแว ยู อาร์ เฮดอิง ดีซ ไทม)
And where you belong
(แอ็นด ฮแว ยู บิลอง)

Mark:
(ม๊าร์ค :)
Cause I know that if you would be here
(คอส ไอ โน แดท อิฟ ยู เวิด บี เฮียร)
I’ll do anything ’cause my love is real
(แอล ดู เอนอิธิง คอส มาย ลัฝ อีส ริแอ็ล)
And even though moments are sad
(แอ็นด อีเฝ็น โธ โมเม็นท แซร์ แซ็ด)
I look in your eyes
(ไอ ลุค อิน ยุร ไอ)
And I know this will last, oh
(แอ็นด ดาย โน ดีซ วิล ลาซท , โอ)

All:
(ออล :)
Until the end of time
(อันทีล ดิ เอ็นด อ็อฝ ไทม)
I’m longing for you
(แอม ลองอิง ฟอ ยู)
And if you feel the same
(แอ็นด อิฟ ยู ฟีล เดอะ เซม)
Then show me your love
(เด็น โฌ มี ยุร ลัฝ)
I’ll give you everything that money can’t buy
(แอล กิฝ ยู เอ๊วี่ติง แดท มันอิ แค็นท ไบ)
And I’ll promise I’ll be right by your side
(แอ็นด แอล พรอมอิซ แอล บี ไรท ไบ ยุร ไซด)

[Mark:
([ ม๊าร์ค :)
Till the end of time]
(ทิล ดิ เอ็นด อ็อฝ ไทม ])

Until the end of time
(อันทีล ดิ เอ็นด อ็อฝ ไทม)
I’m longing for you
(แอม ลองอิง ฟอ ยู)
And if you feel the same
(แอ็นด อิฟ ยู ฟีล เดอะ เซม)
Then show me your love
(เด็น โฌ มี ยุร ลัฝ)
I’ll give you everything that money can’t buy
(แอล กิฝ ยู เอ๊วี่ติง แดท มันอิ แค็นท ไบ)
And I’ll promise I’ll be right by you side
(แอ็นด แอล พรอมอิซ แอล บี ไรท ไบ ยู ไซด)

[Mark:
([ ม๊าร์ค :)
Till the end of time]
(ทิล ดิ เอ็นด อ็อฝ ไทม ])

I’ll give you everything that money can’t buy
(แอล กิฝ ยู เอ๊วี่ติง แดท มันอิ แค็นท ไบ)

[Mark:
([ ม๊าร์ค :)
Things that money can’t buy
(ธิง แดท มันอิ แค็นท ไบ)
Things that money can’t buy]
(ธิง แดท มันอิ แค็นท ไบ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Until The End Of Time คำอ่านไทย Westlife

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น