เนื้อเพลง Brave คำอ่านไทย Jennifer Lopez

It’s a new day
( อิทซ ซา นยู เด)
New day
(นยู เด)
And it’s evident
(แอ็นด อิทซ เอฝอิเด็นท)
You must’ve been heaven sent
(ยู มาสทฝฺ บีน เฮฝเอ็น เซ็นท)
Something we should be hesitant
(ซัมติง วี เชิด บี เฮสอิแท็นท)

But I’m not at all
(บัท แอม น็อท แอ็ท ดอร์)
Just feeling more confident
(จัซท ฟีลอิง โม คอนฟิเด็นท)
Just using my common sense
(จัซท ยูสซิง มาย คอมมัน เซ็นซ)
Just trusting that I’m loving it
(จัซท ทรัซทิง แดท แอม ลัฝอิง อิท)

I can’t refuse an offer so benevolent
(ไอ แค็นท เรฟยุซ แอน ออฟเฟอะ โซ บิเนฝโอะเล็นท)
Can’t assume he’s gonna use me
(แค็นท แอ็ซยูม อีส กอนนะ ยูซ มี)
And after him never call again
(แอ็นด อาฟเทอะ ฮิม เนฝเวอะ คอล อะเกน)

Don’t be afraid
(ด้อนท์ บี อัฟเรด)
Don’t be afraid
(ด้อนท์ บี อัฟเรด)
This is your day
(ดีซ ซิส ยุร เด)
This is your day
(ดีซ ซิส ยุร เด)

It’s time to be brave
(อิทซ ไทม ทู บี บเรฝ)
Say I’m not afraid
(เซ แอม น็อท อัฟเรด)
Not anymore
(น็อท แอนนี่มอ)
I used to be cold Now the temperature’s changed
(ไอ ยูซ ทู บี โคลด เนา เดอะ เทมเพอะระเชอะ เชนจ)
It just ain’t the same
(อิท จัซท เอน เดอะ เซม)
I’m not afraid
(แอม น็อท อัฟเรด)
I’m not afraid
(แอม น็อท อัฟเรด)

Cause I’ve become brave
(คอส แอฝ บิคัม บเรฝ)
As the light of day
(แอ็ส เดอะ ไลท อ็อฝ เด)
Straight into a cave
(ซทเรท อีนทุ อะ เคฝ)
To show me the way
(ทู โฌ มี เดอะ เว)
That I might be saved
(แดท ไอ ไมท บี เซฝ)
Now I’m turning the page
(เนา แอม เทินนิง เดอะ เพจ)
Thanks to the power of love I can love
(แธ็งค ทู เดอะ เพาเออะ อ็อฝ ลัฝ ไอ แค็น ลัฝ)
Because I am brave
(บิคอส ไอ แอ็ม บเรฝ)

[I am brave, I am brave, yeah, oh…]
([ ไอ แอ็ม บเรฝ , ไอ แอ็ม บเรฝ , เย่ , โอ ])

I heard him say
(ไอ เฮิด ฮิม เซ)
This thing movin’ too fast for him
(ดีซ ธิง มูฝวิน ทู ฟัซท ฟอ ฮิม)
It’s a feeling that I’m straddling
(อิทซ ซา ฟีลอิง แดท แอม straddlings)
Foolishly adamant
(ฟูลอิฌลิ แอดอะแม็นท)
But it’s all in his eyes
(บัท อิทซ ซอร์ อิน ฮิส ไอ)
Really wish he would let me in
(ริแอ็ลลิ วิฌ ฮี เวิด เล็ท มี อิน)
Cause the same way you scared of him
(คอส เดอะ เซม เว ยู ซคา อ็อฝ ฮิม)
He’s scared of bein’ hurt again
(อีส ซคา อ็อฝ บีนโพลเฮิท อะเกน)

It’s time to let go
(อิทซ ไทม ทู เล็ท โก)
Let go of your heart
(เล็ท โก อ็อฝ ยุร ฮาท)
It’s time for a brand new start
(อิทซ ไทม ฟอ รา บแร็นด นยู ซทาท)
Never know we might never part
(เนฝเออะ โน วี ไมท เนฝเวอะ พาท)

Baby don’t be afraid
(เบบิ ด้อนท์ บี อัฟเรด)
Don’t be afraid
(ด้อนท์ บี อัฟเรด)
This is your day
(ดีซ ซิส ยุร เด)
This is your day
(ดีซ ซิส ยุร เด)

It’s time to be brave
(อิทซ ไทม ทู บี บเรฝ)
Say I’m not afraid
(เซ แอม น็อท อัฟเรด)
Not anymore
(น็อท แอนนี่มอ)
I used to be calm
(ไอ ยูซ ทู บี คาม)
Now the temperature’s changed
(เนา เดอะ เทมเพอะระเชอะ เชนจ)
It just ain’t the same
(อิท จัซท เอน เดอะ เซม)
I’m not afraid
(แอม น็อท อัฟเรด)
I’m not afraid
(แอม น็อท อัฟเรด)

Cause I’ve become brave
(คอส แอฝ บิคัม บเรฝ)
As the light of day
(แอ็ส เดอะ ไลท อ็อฝ เด)
Straight into a cave
(ซทเรท อีนทุ อะ เคฝ)
To show me the way
(ทู โฌ มี เดอะ เว)
That I might be saved
(แดท ไอ ไมท บี เซฝ)
Now I’m turning the page
(เนา แอม เทินนิง เดอะ เพจ)
Thanks to the power of love I can love
(แธ็งค ทู เดอะ เพาเออะ อ็อฝ ลัฝ ไอ แค็น ลัฝ)
Because I am brave
(บิคอส ไอ แอ็ม บเรฝ)

I wouldn’t take back
(ไอ วูดดึ่น เทค แบ็ค)
Anything that I’ve gone through
(เอนอิธิง แดท แอฝ กอน ธรู)
I pray for strength
(ไอ พเร ฟอ ซทเร็งธ)
For anything that I’m gonna do
(ฟอ เอนอิธิง แดท แอม กอนนะ ดู)
Whether it’s joy or it’s pain
(ฮเวทเออะ อิทซ จอย ออ อิทซ เพน)
I’m still okay
(แอม ซทิล โอเค)
I’m gonna be alright
(แอม กอนนะ บี ออลไร๊ท)
Because I’m not afraid
(บิคอส แอม น็อท อัฟเรด)
No I am brave!
(โน ไอ แอ็ม บเรฝ !)

Say I’m not afraid
(เซ แอม น็อท อัฟเรด)
Not anymore
(น็อท แอนนี่มอ)
I used to be calm
(ไอ ยูซ ทู บี คาม)
Now the temperature’s changed
(เนา เดอะ เทมเพอะระเชอะ เชนจ)
It just ain’t the same
(อิท จัซท เอน เดอะ เซม)
I’m not afraid
(แอม น็อท อัฟเรด)
I’m not afraid
(แอม น็อท อัฟเรด)

Cause I’ve become brave
(คอส แอฝ บิคัม บเรฝ)
As the light of day
(แอ็ส เดอะ ไลท อ็อฝ เด)
Straight into a cave
(ซทเรท อีนทุ อะ เคฝ)
To show me the way
(ทู โฌ มี เดอะ เว)
That I might be saved
(แดท ไอ ไมท บี เซฝ)
Now I’m turning the page
(เนา แอม เทินนิง เดอะ เพจ)
Thanks to the power of love I can love
(แธ็งค ทู เดอะ เพาเออะ อ็อฝ ลัฝ ไอ แค็น ลัฝ)
Because I am brave
(บิคอส ไอ แอ็ม บเรฝ)

Yeah…
(เย่)
I am brave.
(ไอ แอ็ม บเรฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Brave คำอ่านไทย Jennifer Lopez

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น