เนื้อเพลง Stay คำอ่านไทย The Temptations

Ooh:ooh:mmm:mmm:yeah:hey:
( อู้ : อู้ : อึม : อึม : เย่ : เฮ :)
On, no
(ออน , โน)
Na, na, na, na, na, na, yeah:ah:ah:yeah:yeah:
(นา , นา , นา , นา , นา , นา , เย่ : อา : อา : เย่ : เย่ :)

Just to feel your body, your sensual desire
(จัซท ทู ฟีล ยุร บอดอิ , ยุร เซนฌวล ดิไสร)
You know my heart goes crazy when your tender lips touch mine
(ยู โน มาย ฮาท โกซ คเรสิ ฮเว็น ยุร เทนเดอะ ลิพ ทั๊ช ไมน)
Let’s explore our love and the candlelight and wine
(เล็ท เอ็คซพโล เอ๊า ลัฝ แอ็นด เดอะ แคนเดิลไลท์ แอ็นด ไวน)
We’ll leave the world behind, baby
(เว็ล ลีฝ เดอะ เวิลด บิไฮนด , เบบิ)

[Girl, do you believe] In the miracle of love
([ เกิล , ดู ยู บิลีฝ ] อิน เดอะ มิ๊ราเคิ่ล อ็อฝ ลัฝ)
[Would you try and see] I’m the one you’re dreamin’ of
([ เวิด ยู ทไร แอ็นด ซี ] แอม ดิ วัน ยัวร์ ดรีมมิน อ็อฝ)
[Baby, close your eyes] Let the fantasy become real
([ เบบิ , คโลส ยุร ไอ ] เล็ท เดอะ แฟนทะซิ บิคัม ริแอ็ล)
Oh, yeah [Will I]
(โอ , เย่ [ วิล ไอ ])

Stay till the mornin’, baby, rock me, girl
(ซเท ทิล เดอะ มอร์นิน , เบบิ , ร็อค มี , เกิล)
Like I wanna rock you [Like I wanna rock you] [Please] [Stay with me, baby]
(ไลค ไก วอนนา ร็อค ยู [ ไลค ไก วอนนา ร็อค ยู ] [ พลีส ] [ ซเท วิฑ มี , เบบิ ])
Stay till the mornin’, baby, let me know
(ซเท ทิล เดอะ มอร์นิน , เบบิ , เล็ท มี โน)
That you want me too [I wanna rock you, baby] [I wanna rock you, baby]
(แดท ยู ว็อนท มี ทู [ ไอ วอนนา ร็อค ยู , เบบิ ] [ ไอ วอนนา ร็อค ยู , เบบิ ])

Can you feel me, baby, ’cause I’m comin’ from the heart
(แค็น ยู ฟีล มี , เบบิ , คอส แอม คัมอิน ฟร็อม เดอะ ฮาท)
You’re such a sexy lady, ooh, just tell me where to start
(ยัวร์ ซัช อะ เซคซิ เลดิ , อู้ , จัซท เท็ล มี ฮแว ทู ซทาท)
I’ll make sweet, sweet love like you never felt before
(แอล เมค สวี้ท , สวี้ท ลัฝ ไลค ยู เนฝเวอะ เฟ็ลท บิโฟ)
And give you so much more, hey, hey
(แอ็นด กิฝ ยู โซ มัช โม , เฮ , เฮ)

[When you need a friend] I will come to you
([ ฮเว็น ยู นีด อะ ฟเร็นด ] ไอ วิล คัม ทู ยู)
[You just tell me when] Girl, that’s all you got to do
([ ยู จัซท เท็ล มี ฮเว็น ] เกิล , แด๊ท ซอร์ ยู ก็อท ทู ดู)
[Let me be your man] I will be your pleasure
([ เล็ท มี บี ยุร แม็น ] ไอ วิล บี ยุร พเลฉเออะ)
[Anytime] Anytime [Anytime you need]
([ เอนี่ไทม์ ] เอนี่ไทม์ [ เอนี่ไทม์ ยู นีด ])

Stay till the mornin’, baby, rock me, girl
(ซเท ทิล เดอะ มอร์นิน , เบบิ , ร็อค มี , เกิล)
Like I wanna rock you [Ooh, don’t you wanna stay with me, girl] [Do you wanna stay]
(ไลค ไก วอนนา ร็อค ยู [ อู้ , ด้อนท์ ยู วอนนา ซเท วิฑ มี , เกิล ] [ ดู ยู วอนนา ซเท ])
Stay till the mornin’, baby [Yeah], let me know
(ซเท ทิล เดอะ มอร์นิน , เบบิ [ เย่ ] , เล็ท มี โน)
That you want me too [Ooh, girl, I want you to stay with me, yeah]
(แดท ยู ว็อนท มี ทู [ อู้ , เกิล , ไอ ว็อนท ยู ทู ซเท วิฑ มี , เย่ ])

Stay till the mornin’, baby, rock me, girl
(ซเท ทิล เดอะ มอร์นิน , เบบิ , ร็อค มี , เกิล)
Like I wanna rock you [In the mornin’, in the evenin’, and all night long]
(ไลค ไก วอนนา ร็อค ยู [ อิน เดอะ มอร์นิน , อิน ดิ อีฝนิน , แอ็นด ออล ไนท ล็อง ])
Stay till the mornin’, baby [Oh], let me know
(ซเท ทิล เดอะ มอร์นิน , เบบิ [ โอ ] , เล็ท มี โน)
That you want me too [I want you] [I wanna rock you, baby] [Don’t you want me too]
(แดท ยู ว็อนท มี ทู [ ไอ ว็อนท ยู ] [ ไอ วอนนา ร็อค ยู , เบบิ ] [ ด้อนท์ ยู ว็อนท มี ทู ])

I’ll save you from the highest mountain [The highest mountain]
(แอล เซฝ ยู ฟร็อม เดอะ ฮายเอส เมานทิน [ เดอะ ฮายเอส เมานทิน ])
Paint the words across the sky [All across the sky] [Ooh:ooh:ooh:]
(เพนท เดอะ เวิด อัครอซ เดอะ ซไค [ ออล อัครอซ เดอะ ซไค ] [ อู้ : อู้ : อู้ : ])
I can’t live without you [You know I can’t]
(ไอ แค็นท ไลฝ วิเฑาท ยู [ ยู โน ไอ แค็นท ])
I can love you through the day and all night, and all night [Please], and all night
(ไอ แค็น ลัฝ ยู ธรู เดอะ เด แอ็นด ออล ไนท , แอ็นด ออล ไนท [ พลีส ] , แอ็นด ออล ไนท)
Of all the riches in the world, you will forever be my girl [I wanna know]
(อ็อฝ ออล เดอะ ริชอิส ซิน เดอะ เวิลด , ยู วิล เฟาะเรฝเออะ บี มาย เกิล [ ไอ วอนนา โน ])

Stay till the mornin’, baby [Baby], rock me, girl
(ซเท ทิล เดอะ มอร์นิน , เบบิ [ เบบิ ] , ร็อค มี , เกิล)
Like I wanna rock you [I, I wanna rock you, baby, I wanna know]
(ไลค ไก วอนนา ร็อค ยู [ ไอ , ไอ วอนนา ร็อค ยู , เบบิ , ไอ วอนนา โน ])
Stay till the mornin’, baby [I wanna know if you wanna stay with me tonight], let me know
(ซเท ทิล เดอะ มอร์นิน , เบบิ [ ไอ วอนนา โน อิฟ ยู วอนนา ซเท วิฑ มี ทุไนท ] , เล็ท มี โน)
That you want me too [Girl, rock me, rock me, rock me, and rock me]
(แดท ยู ว็อนท มี ทู [ เกิล , ร็อค มี , ร็อค มี , ร็อค มี , แอ็นด ร็อค มี ])
[You better rock me, baby] [All night long]
([ ยู เบทเทอะ ร็อค มี , เบบิ ] [ ออล ไนท ล็อง ])

Stay till the mornin’, baby, rock me, girl [I’d rather, I’d rather, rather make sweet love to you]
(ซเท ทิล เดอะ มอร์นิน , เบบิ , ร็อค มี , เกิล [ อาย ราฑเออะ , อาย ราฑเออะ , ราฑเออะ เมค สวี้ท ลัฝ ทู ยู ])
Like I wanna rock you [I’m beggin’ you, baby] [Yeah, baby] [Help me, y’all]
(ไลค ไก วอนนา ร็อค ยู [ แอม เบคกินยู , เบบิ ] [ เย่ , เบบิ ] [ เฮ็ลพ มี , ยอล ])
Stay till the mornin’, baby [Oh], let me know [Ooh]
(ซเท ทิล เดอะ มอร์นิน , เบบิ [ โอ ] , เล็ท มี โน [ อู้ ])
That you want me too [That you want it too, Temptations sing]
(แดท ยู ว็อนท มี ทู [ แดท ยู ว็อนท ดิธ ทู , เทมเทฌัน ซิง ])

Stay [I want you to stay, oh, oh:]
(ซเท [ ไอ ว็อนท ยู ทู ซเท , โอ , โอ : ])
With me, ooh, ooh [I wanna be your lover, baby]
(วิฑ มี , อู้ , อู้ [ ไอ วอนนา บี ยุร ลัฝเออะ , เบบิ ])
Stay [I wanna know would you stay]
(ซเท [ ไอ วอนนา โน เวิด ยู ซเท ])
With me, ooh, ooh [I’ll do just about anything you’ll want me to do, yeah]
(วิฑ มี , อู้ , อู้ [ แอล ดู จัซท อะเบาท เอนอิธิง โยว ว็อนท มี ทู ดู , เย่ ])

Stay [Oh:oh:oh:] [Stay with me] [Oh:oh:]
(ซเท [ โอ : โอ : โอ : ] [ ซเท วิฑ มี ] [ โอ : โอ : ])
With me, ooh, ooh [Baby, forever] [Baby, forever] [Oh, oh, why don’t you stay]
(วิฑ มี , อู้ , อู้ [ เบบิ , เฟาะเรฝเออะ ] [ เบบิ , เฟาะเรฝเออะ ] [ โอ , โอ , ฮไว ด้อนท์ ยู ซเท ])
Stay [I love, I love everything about you]
(ซเท [ ไอ ลัฝ , ไอ ลัฝ เอ๊วี่ติง อะเบาท ยู ])
With me, ooh, ooh
(วิฑ มี , อู้ , อู้)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Stay คำอ่านไทย The Temptations

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น