เนื้อเพลง Fallen คำอ่านไทย Mya

Oh
( โอ)
Yeah
(เย่)
Huh Oh
(ฮู โอ)

You complete me
(ยู ค็อมพลีท มี)
Like air and water boy
(ไลค แอ แอ็นด วอเทอะ บอย)
I need thee
(ไอ นีด ฑี)
And when I’m in your arms I feel free
(แอ็นด ฮเว็น แอม อิน ยุร อาม ซาย ฟีล ฟรี)
Fallen
(ฟอลเล็น)
My heads up in the clouds in love
(มาย เฮ็ด อัพ อิน เดอะ คเลาด ซิน ลัฝ)
I’m proud
(แอม พเราด)
To you say it loud
(ทู ยู เซ อิท เลาด)
Like an accident it happend
(ไลค แอน แอคซิเด็นท ดิธ happend)
Out of nowhere
(เอ้า อ็อฝ โนแวร์)
It just happend
(อิท จัซท happend)
And I aint mad at all
(แอ็นด ดาย เอน แม็ด แอ็ท ดอร์)
Because I’ve
(บิคอส แอฝ)

Fallen
(ฟอลเล็น)
Head over hills
(เฮ็ด โอเฝอะ ฮิล)
I’ve fallen
(แอฝ ฟอลเล็น)
In love with you
(อิน ลัฝ วิฑ ยู)
I’ve fallen
(แอฝ ฟอลเล็น)
And I can’t get up
(แอ็นด ดาย แค็นท เก็ท อัพ)
Don’t wanna get up
(ด้อนท์ วอนนา เก็ท อัพ)
Because of love [Because of love]
(บิคอส อ็อฝ ลัฝ [ บิคอส อ็อฝ ลัฝ ])

Fallen
(ฟอลเล็น)
Head over hills
(เฮ็ด โอเฝอะ ฮิล)
I’ve fallen
(แอฝ ฟอลเล็น)
In love with you
(อิน ลัฝ วิฑ ยู)
I’ve fallen
(แอฝ ฟอลเล็น)
And I can’t get up
(แอ็นด ดาย แค็นท เก็ท อัพ)
Don’t wanna get up
(ด้อนท์ วอนนา เก็ท อัพ)
Because of love
(บิคอส อ็อฝ ลัฝ)

Baby
(เบบิ)
To let you get away is crazy [Let you get away]
(ทู เล็ท ยู เก็ท อะเว อีส คเรสิ [ เล็ท ยู เก็ท อะเว ])
so I’m doing what it takes
(โซ แอม ดูอิง ว็อท ดิธ เทค)
To make you pledge your love to me
(ทู เมค ยู พเล็จ ยุร ลัฝ ทู มี)
You see cause I’m tryna be a lady
(ยู ซี คอส แอม ทายนา บี อะ เลดิ)
For ever and ever baby
(ฟอ เอฝเออะ แอ็นด เอฝเออะ เบบิ)
The picture wouldn’t be the same
(เดอะ พีคเชอะ วูดดึ่น บี เดอะ เซม)
If you weren’t standing next to me
(อิฟ ยู เวินท์ ซแทนดิง เน็คซท ทู มี)
Can’t you see I’m fallen
(แค็นท ยู ซี แอม ฟอลเล็น)

Fallen
(ฟอลเล็น)
Head over hills
(เฮ็ด โอเฝอะ ฮิล)
I’ve fallen [I’m fallen]
(แอฝ ฟอลเล็น [ แอม ฟอลเล็น ])
In love with you
(อิน ลัฝ วิฑ ยู)
I’ve fallen [Oh]
(แอฝ ฟอลเล็น [ โอ ])
And I can’t get up
(แอ็นด ดาย แค็นท เก็ท อัพ)
Don’t wanna get up
(ด้อนท์ วอนนา เก็ท อัพ)
Because of love [Because of love]
(บิคอส อ็อฝ ลัฝ [ บิคอส อ็อฝ ลัฝ ])

Fallen
(ฟอลเล็น)
Head over hills
(เฮ็ด โอเฝอะ ฮิล)
I’ve fallen
(แอฝ ฟอลเล็น)
In love with you
(อิน ลัฝ วิฑ ยู)
I’ve fallen
(แอฝ ฟอลเล็น)
And I can’t get up [And I can’t get up]
(แอ็นด ดาย แค็นท เก็ท อัพ [ แอ็นด ดาย แค็นท เก็ท อัพ ])
Don’t wanna get up [Don’t wanna get up]
(ด้อนท์ วอนนา เก็ท อัพ [ ด้อนท์ วอนนา เก็ท อัพ ])
Because of love
(บิคอส อ็อฝ ลัฝ)

You compliment me
(ยู คอมพลิเม็นท มี)
Not an accesory
(น็อท แอน accesory)
Your nesesary
(ยุร nesesary)
You never could speak bad words against me
(ยู เนฝเวอะ เคิด ซพีค แบ็ด เวิด อะเกนซท มี)
Your bare with me
(ยุร แบ วิฑ มี)
Security
(ซิคยูริทิ)
Are you here with me
(อาร์ ยู เฮียร วิฑ มี)
Your my hapiness
(ยุร มาย แฮพปีเนส)
My joy [Joy]
(มาย จอย [ จอย ])
And all because of you boy
(แอ็นด ออล บิคอส อ็อฝ ยู บอย)
I look forward to the time
(ไอ ลุค ฟอเวิด ทู เดอะ ไทม)
I spend with you
(ไอ ซเพ็นด วิฑ ยู)
Whatever it is we do
(ฮว็อทเอฝเออะ อิท อีส วี ดู)

Cause I’m fallen for you boy
(คอส แอม ฟอลเล็น ฟอ ยู บอย)
Yeah, yeah, yeah
(เย่ , เย่ , เย่)
Fallen
(ฟอลเล็น)
I’ve fallen for you
(แอฝ ฟอลเล็น ฟอ ยู)
Fallen
(ฟอลเล็น)
Head over hills for you
(เฮ็ด โอเฝอะ ฮิล ฟอ ยู)
So in love with you
(โซ อิน ลัฝ วิฑ ยู)
Fallen
(ฟอลเล็น)
Love, oh
(ลัฝ , โอ)
For you
(ฟอ ยู)

Touch me [Touch me]
(ทั๊ช มี [ ทั๊ช มี ])
Hold me [Hold me]
(โฮลด มี [ โฮลด มี ])
Love me [Love me]
(ลัฝ มี [ ลัฝ มี ])
Kiss me
(คิซ มี)
In love with you
(อิน ลัฝ วิฑ ยู)
Talk to me [Talk to me]
(ทอค ทู มี [ ทอค ทู มี ])
Caress me [Oh]
(คะเรซ มี [ โอ ])
Play with me
(พเล วิฑ มี)
Don’t wanna get up
(ด้อนท์ วอนนา เก็ท อัพ)
It’s gonna be
(อิทซ กอนนะ บี)
Your my everything
(ยุร มาย เอ๊วี่ติง)

Fallen
(ฟอลเล็น)
Head over hills [To let you get away is crazy]
(เฮ็ด โอเฝอะ ฮิล [ ทู เล็ท ยู เก็ท อะเว อีส คเรสิ ])
I’ve fallen
(แอฝ ฟอลเล็น)
In love with you
(อิน ลัฝ วิฑ ยู)
I’ve fallen
(แอฝ ฟอลเล็น)
And I can’t get up [I won’t get up]
(แอ็นด ดาย แค็นท เก็ท อัพ [ ไอ ว็อนท เก็ท อัพ ])
Don’t wanna get up [Don’t wanna get up]
(ด้อนท์ วอนนา เก็ท อัพ [ ด้อนท์ วอนนา เก็ท อัพ ])
Because of love
(บิคอส อ็อฝ ลัฝ)

Fallen [Touch me]
(ฟอลเล็น [ ทั๊ช มี ])
Head over hills [Hold me]
(เฮ็ด โอเฝอะ ฮิล [ โฮลด มี ])
I’ve fallen
(แอฝ ฟอลเล็น)
In love with you
(อิน ลัฝ วิฑ ยู)
I’ve fallen [Whoa]
(แอฝ ฟอลเล็น [ โว้ว ])
And I can’t get up [With you]
(แอ็นด ดาย แค็นท เก็ท อัพ [ วิฑ ยู ])
Don’t wanna get up
(ด้อนท์ วอนนา เก็ท อัพ)
Because of love
(บิคอส อ็อฝ ลัฝ)

Fallen [In love]
(ฟอลเล็น [ อิน ลัฝ ])
Head over hills
(เฮ็ด โอเฝอะ ฮิล)
I’ve fallen [My joy]
(แอฝ ฟอลเล็น [ มาย จอย ])
In love with you
(อิน ลัฝ วิฑ ยู)
I’ve fallen
(แอฝ ฟอลเล็น)
And I can’t get up [And I can’t get up]
(แอ็นด ดาย แค็นท เก็ท อัพ [ แอ็นด ดาย แค็นท เก็ท อัพ ])
Don’t wanna get up [Don’t wanna get up]
(ด้อนท์ วอนนา เก็ท อัพ [ ด้อนท์ วอนนา เก็ท อัพ ])
Because of love
(บิคอส อ็อฝ ลัฝ)

Fallen [Head over hills for you]
(ฟอลเล็น [ เฮ็ด โอเฝอะ ฮิล ฟอ ยู ])
Head over hills [So in love with you]
(เฮ็ด โอเฝอะ ฮิล [ โซ อิน ลัฝ วิฑ ยู ])
I’ve fallen
(แอฝ ฟอลเล็น)
In love with you
(อิน ลัฝ วิฑ ยู)
I’ve fallen
(แอฝ ฟอลเล็น)
And I can’t get up [And I cna’t get up]
(แอ็นด ดาย แค็นท เก็ท อัพ [ แอ็นด ดาย cnat เก็ท อัพ ])
Don’t wanna get up [Don’t wanna get up]
(ด้อนท์ วอนนา เก็ท อัพ [ ด้อนท์ วอนนา เก็ท อัพ ])
Because of love
(บิคอส อ็อฝ ลัฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Fallen คำอ่านไทย Mya

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น