เนื้อเพลง We Fit Together คำอ่านไทย O-Town

I’ve been waiting for the stars to come out
( แอฝ บีน เวททิง ฟอ เดอะ ซทา ทู คัม เอ้า)
Dinner it was fine,
(ดีนเนอะ อิท วอส ไฟน ,)
But I can’t lie ’cause I’ve been waiting for ya
(บัท ไอ แค็นท ไล คอส แอฝ บีน เวททิง ฟอ ยา)
To come back to mine
(ทู คัม แบ็ค ทู ไมน)
I’ve been, thinking of you 24/7, every 365
(แอฝ บีน , ติ้งกิง อ็อฝ ยู 24/7 , เอฝริ 365)
Now the girl from Impanema
(เนา เดอะ เกิล ฟร็อม Impanema)
She’s here right by my side
(ชี เฮียร ไรท ไบ มาย ไซด)
I got you now and I just wanna
(ไอ ก็อท ยู เนา แอ็นด ดาย จัซท วอนนา)
Show you how to play
(โฌ ยู เฮา ทู พเล)
Goosebumps on your body
(ดกูซมัมสฺ ออน ยุร บอดอิ)
Guide the way
(ไกด เดอะ เว)
I wanna go all night
(ไอ วอนนา โก ออล ไนท)
Ain’t no stoppin’ ’till the breakin’ of the dawn
(เอน โน สตอปพิน ทิล เดอะ เบรกกิ้น อ็อฝ เดอะ ดอน)
I wanna go inside every corner
(ไอ วอนนา โก อีนไซด เอฝริ คอเนอะ)
Girl you really turn me on
(เกิล ยู ริแอ็ลลิ เทิน มี ออน)
I wanna go knock knock
(ไอ วอนนา โก น็อค น็อค)
Our bodies to the beat
(เอ๊า บอดีสฺทู เดอะ บีท)
And when the morning comes
(แอ็นด ฮเว็น เดอะ มอนิง คัม)
we’re letting the sun shine
(เวีย เลทดิง เดอะ ซัน ไฌน)
We’ll stay in bed
(เว็ล ซเท อิน เบ็ด)
You can’t separate us
(ยู แค็นท เซพอะริท อัซ)
We fit together
(วี ฟิท ทุเกฑเออะ)

I can feel you comin’ closer
(ไอ แค็น ฟีล ยู คัมอิน โคลเซอร์)
Dancin’ in the dark [Dancin’ in the dark]
(แดนซิน อิน เดอะ ดาค [ แดนซิน อิน เดอะ ดาค ])
I touch your lips and kiss your shoulders
(ไอ ทั๊ช ยุร ลิพ แซน คิซ ยุร โฌลเดอะ)
Send a letter to your heart
(เซ็นด อะ เลทเทอะ ทู ยุร ฮาท)
I can’t explain to which extreme I’m feelin’ you [Feelin’ you]
(ไอ แค็นท เอ็คซพเลน ทู ฮวิช เอ็คซทรีม แอม ฟีลิน ยู [ ฟีลิน ยู ])
How many triple x dreams that’s been starring you
(เฮา เมนอิ ทริ๊พเพิ่ล เอ๊กซฺ ดรีม แด๊ท บีน starrings ยู)
I got you now and I just wanna
(ไอ ก็อท ยู เนา แอ็นด ดาย จัซท วอนนา)
Show you how to play
(โฌ ยู เฮา ทู พเล)
Goosebumps on your body
(ดกูซมัมสฺ ออน ยุร บอดอิ)
Guide the way
(ไกด เดอะ เว)

I wanna go all night
(ไอ วอนนา โก ออล ไนท)
Ain’t no stoppin’ ’till the breakin’ of the dawn [Breakin’ of the dawn]
(เอน โน สตอปพิน ทิล เดอะ เบรกกิ้น อ็อฝ เดอะ ดอน [ เบรกกิ้น อ็อฝ เดอะ ดอน ])
I wanna go inside every corner
(ไอ วอนนา โก อีนไซด เอฝริ คอเนอะ)
Girl you really turn me on [I wanna go I wanna go]
(เกิล ยู ริแอ็ลลิ เทิน มี ออน [ ไอ วอนนา โก ไอ วอนนา โก ])
I wanna go knock knock
(ไอ วอนนา โก น็อค น็อค)
Our bodies to the beat
(เอ๊า บอดีสฺทู เดอะ บีท)
And when the morning comes [When the morning comes]
(แอ็นด ฮเว็น เดอะ มอนิง คัม [ ฮเว็น เดอะ มอนิง คัม ])
We’re letting the sun shine
(เวีย เลทดิง เดอะ ซัน ไฌน)
We’ll stay in bed [Oh baby]
(เว็ล ซเท อิน เบ็ด [ โอ เบบิ ])
You can’t separate us
(ยู แค็นท เซพอะริท อัซ)
We fit together
(วี ฟิท ทุเกฑเออะ)

I won’t get nothing done of what I oughta do,
(ไอ ว็อนท เก็ท นัธอิง ดัน อ็อฝ ว็อท ไอ เอ้าดา ดู ,)
It doesn’t really matter to me
(อิท ดัสอินท ริแอ็ลลิ แมทเทอะ ทู มี)
I-I-I-I am here with you
(ไอ ไอ ไอ ไอ แอ็ม เฮียร วิฑ ยู)
I can’t explain to what degree I’m feelin’ you
(ไอ แค็นท เอ็คซพเลน ทู ว็อท ดิกรี แอม ฟีลิน ยู)
How many triple x dreams I’ve had starring you
(เฮา เมนอิ ทริ๊พเพิ่ล เอ๊กซฺ ดรีม แอฝ แฮ็ด starrings ยู)
But I got you now and i just wanna show you how to play
(บัท ไอ ก็อท ยู เนา แอ็นด ดาย จัซท วอนนา โฌ ยู เฮา ทู พเล)
[Show you how to play]
([ โฌ ยู เฮา ทู พเล ])
Goosebumps on your body
(ดกูซมัมสฺ ออน ยุร บอดอิ)
Guide the way
(ไกด เดอะ เว)

I wanna go all night,
(ไอ วอนนา โก ออล ไนท ,)
Ain’t no stoppin’ ’till the breakin’ of the dawn [Breakin’ of the dawn]
(เอน โน สตอปพิน ทิล เดอะ เบรกกิ้น อ็อฝ เดอะ ดอน [ เบรกกิ้น อ็อฝ เดอะ ดอน ])
I wanna go inside every corner [Every corner baby]
(ไอ วอนนา โก อีนไซด เอฝริ คอเนอะ [ เอฝริ คอเนอะ เบบิ ])
Girl you really turn me on
(เกิล ยู ริแอ็ลลิ เทิน มี ออน)
I wanna go knock knock
(ไอ วอนนา โก น็อค น็อค)
Our bodies to the beat [Knock knock to the beat]
(เอ๊า บอดีสฺทู เดอะ บีท [ น็อค น็อค ทู เดอะ บีท ])
And when the morning comes
(แอ็นด ฮเว็น เดอะ มอนิง คัม)
We’re letting the sun shine
(เวีย เลทดิง เดอะ ซัน ไฌน)
Stay in bed,
(ซเท อิน เบ็ด ,)
You cant separate us
(ยู แค็นท เซพอะริท อัซ)
We fit together
(วี ฟิท ทุเกฑเออะ)

I wanna go all night
(ไอ วอนนา โก ออล ไนท)
Ain’t no stoppin’ ’till the breakin’ of the dawn
(เอน โน สตอปพิน ทิล เดอะ เบรกกิ้น อ็อฝ เดอะ ดอน)
[There ain’t no stopping till the breakin’ of the dawn]
([ แดร์ เอน โน ซทอพพิง ทิล เดอะ เบรกกิ้น อ็อฝ เดอะ ดอน ])
I wanna go inside every corner [Every corner every corner baby]
(ไอ วอนนา โก อีนไซด เอฝริ คอเนอะ [ เอฝริ คอเนอะ เอฝริ คอเนอะ เบบิ ])
Girl you really turn me on
(เกิล ยู ริแอ็ลลิ เทิน มี ออน)
I wanna go knock knock
(ไอ วอนนา โก น็อค น็อค)
Our bodies to the beat
(เอ๊า บอดีสฺทู เดอะ บีท)
And when the morning comes [When the morning comes]
(แอ็นด ฮเว็น เดอะ มอนิง คัม [ ฮเว็น เดอะ มอนิง คัม ])
We’re letting the sun shine
(เวีย เลทดิง เดอะ ซัน ไฌน)
Stay in bed
(ซเท อิน เบ็ด)
You cant separate us
(ยู แค็นท เซพอะริท อัซ)
We fit together
(วี ฟิท ทุเกฑเออะ)
All night
(ออล ไนท)

I wanna go all night
(ไอ วอนนา โก ออล ไนท)
Can I go inside
(แค็น นาย โก อีนไซด)
How about inside
(เฮา อะเบาท อีนไซด)
I wanna go all night
(ไอ วอนนา โก ออล ไนท)
Can I go all night
(แค็น นาย โก ออล ไนท)
What about inside
(ว็อท อะเบาท อีนไซด)
Can I go inside
(แค็น นาย โก อีนไซด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง We Fit Together คำอ่านไทย O-Town

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น