เนื้อเพลง Alive คำอ่านไทย X-Japan

I’m wandering the town all light off
( แอม วอนเดอะริง เดอะ ทาวน์ ออล ไลท ออฟฟ)
I don’t know where I’m leaving for
(ไอ ด้อนท์ โน ฮแว แอม ลีฝอิงส ฟอ)
the muddy rain start to fall on me
(เดอะ มัดดิ เรน ซทาท ทู ฟอล ออน มี)
and I’m walking down to subway
(แอ็นด แอม วอคกิง เดาน ทู ซับเว)

I can’t see all around me
(ไอ แค็นท ซี ออล อะเรานด มี)
get me out of here
(เก็ท มี เอ้า อ็อฝ เฮียร)
talk to me if someone is in this darkness
(ทอค ทู มี อิฟ ซัมวัน อีส ซิน ดีซ ดาคเน็ซ)

I’m out of my head
(แอม เอ้า อ็อฝ มาย เฮ็ด)
out of my mind
(เอ้า อ็อฝ มาย ไมนด)
tell me where I’m what’s going on, oh please
(เท็ล มี ฮแว แอม ว็อท โกอิ้ง ออน , โอ พลีส)

something is hiding me off
(ซัมติง อีส ไฮดอิง มี ออฟฟ)
is this the wall of my heart
(อีส ดีซ เดอะ วอล อ็อฝ มาย ฮาท)

I have been lost so many things I’ve got
(ไอ แฮ็ฝ บีน ล็อซท โซ เมนอิ ธิง แอฝ ก็อท)
for long time I’ve been searching for my way
(ฟอ ล็อง ไทม แอฝ บีน เซิชอิง ฟอ มาย เว)

I carry on, carry on …
(ไอ แคริ ออน , แคริ ออน)

I’m so spiting to their ugly heart
(แอม โซ spitings ทู แด อักลิ ฮาท)
to this so stood world
(ทู ดีซ โซ ซทูด เวิลด)

everyday I forbear to fall the tears
(เอวี่เดย์ ไอ ฟอแบ ทู ฟอล เดอะ เทีย)
don’t wanna be down
(ด้อนท์ วอนนา บี เดาน)

everynight hurt is so deep in my heart
(เอฟรี่ไนท์ เฮิท อีส โซ ดีพ อิน มาย ฮาท)
is this my life
(อีส ดีซ มาย ไลฟ)
oh! show me please
(โอ ! โฌ มี พลีส)

the wall close to me
(เดอะ วอล คโลส ทู มี)
it’s so painful, stop it!
(อิทซ โซ เพลนฟลู , ซท็อพ อิท !)
is there someone to help me
(อีส แดร์ ซัมวัน ทู เฮ็ลพ มี)
please get me out of here
(พลีส เก็ท มี เอ้า อ็อฝ เฮียร)
oh! get me out!
(โอ ! เก็ท มี เอ้า !)

dead or alive, no place to run
(เด็ด ออ อะไลฝ , โน พเลซ ทู รัน)
get it settled once and for all
(เก็ท ดิธ เซ็ทเทิ่ล วันซ แอ็นด ฟอ ออล)
dead or alive, can’t live in the past
(เด็ด ออ อะไลฝ , แค็นท ไลฝ อิน เดอะ พาซท)
only one way to live
(โอ๊นลี่ วัน เว ทู ไลฝ)

* give me heart finishing blow
(* กิฝ มี ฮาท finishings บโล)
if I could only turn my back
(อิฟ ฟาย เคิด โอ๊นลี่ เทิน มาย แบ็ค)
let me do screaming high
(เล็ท มี ดู ซครีมอิง ไฮ)
squeeze the throes of death for me
(ซควีส เดอะ ธโร อ็อฝ เด็ธ ฟอ มี)

it comes here the blame I’d done before
(อิท คัม เฮียร เดอะ บเลม อาย ดัน บิโฟ)
fall on me as if it grow in my brain
(ฟอล ออน มี แอ็ส อิฟ อิท กโร อิน มาย บเรน)
the ugly side of myself tears me up
(ดิ อักลิ ไซด อ็อฝ ไมเซลฟ เทีย มี อัพ)
at this time I can’t go back
(แอ็ท ดีซ ไทม ไอ แค็นท โก แบ็ค)

give my heart finishing blow
(กิฝ มาย ฮาท finishings บโล)
if I couldn’t run from the past
(อิฟ ฟาย คูดซึ่น รัน ฟร็อม เดอะ พาซท)
let me do screaming high
(เล็ท มี ดู ซครีมอิง ไฮ)
disclose the feeling inside of me
(ดิซคโลส เดอะ ฟีลอิง อีนไซด อ็อฝ มี)

dead or alive, can’t live in the past
(เด็ด ออ อะไลฝ , แค็นท ไลฝ อิน เดอะ พาซท)
only one way to live
(โอ๊นลี่ วัน เว ทู ไลฝ)

* repeat
(* ริพีท)

the fight is over
(เดอะ ไฟท อีส โอเฝอะ)
the mad rain had gone past over me
(เดอะ แม็ด เรน แฮ็ด กอน พาซท โอเฝอะ มี)
blood is flowing down
(บลัด อีส ฟโลอิง เดาน)
tear is flowing down
(เทีย อีส ฟโลอิง เดาน)
now I’m alive and I’m walking to town again
(เนา แอม อะไลฝ แอ็นด แอม วอคกิง ทู ทาวน์ อะเกน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Alive คำอ่านไทย X-Japan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น