เนื้อเพลง Mtv Makes Me Want to Smoke Crack คำอ่านไทย Beck

{rolling…}
( {โรลลิง })

MTV makes me wanna smoke crack,
(เอ็มทีวี เมค มี วอนนา ซโมค คแร็ค ,)
Fall out of the window,
(ฟอล เอ้า อ็อฝ เดอะ วีนโด ,)
and I’m never comin’ back.
(แอ็นด แอม เนฝเวอะ คัมอิน แบ็ค)
MTV makes me wanna get high,
(เอ็มทีวี เมค มี วอนนา เก็ท ไฮ ,)
Can’t get a ride no matter how I try.
(แค็นท เก็ท ดา ไรด โน แมทเทอะ เฮา ไอ ทไร)

And everything’s perfect
(แอ็นด เอ๊วี่ติง เพ๊อร์เฟ็คท)
And everything’s bright
(แอ็นด เอ๊วี่ติง ไบร๊ท)
And everyone’s perky
(แอ็นด เอ๊วี่วัน perky)
And everyone’s a tight
(แอ็นด เอ๊วี่วัน ซา ไทท)

…Of those video’s
(อ็อฝ โฑส ฝีดอิโอ)
A watch ’em all day.
(อะ ว็อช เอ็ม ออล เด)

{Background}
({แบ็คกราว })

[Manager: What’s the problem?]
([ แมนอิเจอะ : ว็อท เดอะ พรอบเล็ม ])
[Beck: Uhh, I dunno…just stop the tape]
([ เบ็ค : อา , ไอ ดันโน จัซท ซท็อพ เดอะ เทพ ])

[* Here, he now does a Frank Sinatra Style of music, with a piano
([ * เฮียร , ฮี เนา โด ซา แฟร๊งค ซินาทา ซไทล อ็อฝ มยูสิค , วิฑ อะ พิแอนโอ)
*]
(* ])

Hey, alright.
(เฮ , ออลไร๊ท)
MTV… whoa,
(เอ็มทีวี โว้ว ,)
Makes me wanna smoke Crack.
(เมค มี วอนนา ซโมค คแร็ค)
Fly out the window,
(ฟไล เอ้า เดอะ วีนโด ,)
And I’m never comin’ back.
(แอ็นด แอม เนฝเวอะ คัมอิน แบ็ค)
MTV makes me want to get high…as the moon,
(เอ็มทีวี เมค มี ว็อนท ทู เก็ท ไฮ แอ็ส เดอะ มูน ,)
Like a rubber balloon.
(ไลค เก รับเบอะ แบ็ลลูน)
Oh, get that squeegee.
(โอ , เก็ท แดท ซควีจี)
Everything’s wonderful,
(เอ๊วี่ติง วันเดอะฟุล ,)
Everything’s grand,
(เอ๊วี่ติง แกรนด์ ,)
Everything’s swingin’,
(เอ๊วี่ติง สวิงกิน ,)
All across the land.
(ออล อัครอซ เดอะ แล็นด)
You know it.
(ยู โน อิท)
Bust out the biscuits,
(บัซท เอ้า เดอะ บีซคิท ,)
Strike up the band,
(ซทไรค อัพ เดอะ แบ็นด ,)
Play those videos everyone woman and man
(พเล โฑส ฝีดอิโอ เอ๊วี่วัน วูมเอิน แอ็นด แม็น)
Cuz…
(คัซ)
MTV…whoa, makes me wanna smoke crack.
(เอ็มทีวี โว้ว , เมค มี วอนนา ซโมค คแร็ค)
Hey
(เฮ)
Fly out the window,
(ฟไล เอ้า เดอะ วีนโด ,)
and I’m never coming back.
(แอ็นด แอม เนฝเวอะ คัมอิง แบ็ค)
Oooh
(อู้)
MTV…makes me want to get high as a kite,
(เอ็มทีวี เมค มี ว็อนท ทู เก็ท ไฮ แอ็ส ซา ไคท ,)
Getting all uptight.
(เกดดดิ้ง ออล อัพทาย)
Take it
(เทค อิท)

Ahh yea. Fake it till ya make it.
(อา เย เฟค อิท ทิล ยา เมค อิท)
Right about now.
(ไรท อะเบาท เนา)
Stepping into a cold ass fesh.
(สเต๊ปพิง อีนทุ อะ โคลด อาซ fesh)
Ahh yea, we whack that thing.
(อา เย , วี ฮแว็ค แดท ธิง)

I work down at the video store,
(ไอ เวิค เดาน แอ็ท เดอะ ฝีดอิโอ ซโท ,)
Making some change.
(เมคอิง ซัม เชนจ)
With the sparkle in my step,
(วิฑ เดอะ สปาคเกิล อิน มาย ซเท็พ ,)
And a smile on my face.
(แอ็นด อะ ซไมล ออน มาย เฟซ)
Condominiums…rising above,
(Condominiums ไรสอิง อะบัฝ ,)
And those videos are better than love.
(แอ็นด โฑส ฝีดอิโอ แซร์ เบทเทอะ แฑ็น ลัฝ)
Yea, MTV…one…MTV…check…MTV makes me wanna smoke crack.
(เย , เอ็มทีวี วัน เอ็มทีวี เช็ค เอ็มทีวี เมค มี วอนนา ซโมค คแร็ค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Mtv Makes Me Want to Smoke Crack คำอ่านไทย Beck

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น