เนื้อเพลง Love Bites คำอ่านไทย Def Leppard

[Clark/Collen/Elliott/Lange/Savage]
( [ ครัก /Collen/เอลลีเอด /เลง /แซฝอิจ ])

If you’ve got love in your sights
(อิฟ ยู๊ฟ ก็อท ลัฝ อิน ยุร ไซท)
Watch out, love bites
(ว็อช เอ้า , ลัฝ ไบท)
When you make love, do you look in the mirror?
(ฮเว็น ยู เมค ลัฝ , ดู ยู ลุค อิน เดอะ มีเรอะ)
Who do you think of?
(ฮู ดู ยู ธิงค อ็อฝ)
Does he look like me?
(โด ฮี ลุค ไลค มี)
Do you tell lies?
(ดู ยู เท็ล ไล)
And say that it’s forever?
(แอ็นด เซ แดท อิทซ เฟาะเรฝเออะ)
Do you think twice, or just touch ‘n’ see?
(ดู ยู ธิงค ทไวซ , ออ จัซท ทั๊ช เอ็น ซี)
Ooh babe
(อู้ เบบ)
Ooh yeah
(อู้ เย่)
When you’re alone, do you let go?
(ฮเว็น ยัวร์ อะโลน , ดู ยู เล็ท โก)
Are you wild ‘n’ willin’ or is it just for show?
(อาร์ ยู ไวลด เอ็น วิลลิน ออ อีส ซิท จัซท ฟอ โฌ)
Ooh c’mon
(อู้ ซีมอน)
I don’t wanna touch you too much baby
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ทั๊ช ยู ทู มัช เบบิ)
Cos making love to you might drive me crazy
(คอซ เมคอิง ลัฝ ทู ยู ไมท ดไรฝ มี คเรสิ)
I know you think that love is the way you make it
(ไอ โน ยู ธิงค แดท ลัฝ อีส เดอะ เว ยู เมค อิท)
So I don’t wanna be there when you decide to break it
(โซ ไอ ด้อนท์ วอนนา บี แดร์ ฮเว็น ยู ดิไซด ทู บเรค อิท)
No!
(โน !)
[Love bites, love bleeds]
([ ลัฝ ไบท , ลัฝ บลีด ])
It’s bringin’ me to my knees
(อิทซ บริงอิน มี ทู มาย นี)
[Love lives, love dies]
([ ลัฝ ไลฝ , ลัฝ ได ])
It’s no surprise
(อิทซ โน เซิพไรส)
[Love begs, love pleads]
([ ลัฝ เบ็ก , ลัฝ พลีด ])
It’s what I need
(อิทซ ว็อท ไอ นีด)
When I’m with you are you somewhere else?
(ฮเว็น แอม วิฑ ยู อาร์ ยู ซัมแวร์ เอ็ลซ)
Am I gettin’ thru or do you please yourself?
(แอ็ม ไอ เกดดิน ธรู ออ ดู ยู พลีส ยุรเซลฟ)
When you wake up will you walk out?
(ฮเว็น ยู เวค อัพ วิล ยู วอค เอ้า)
It can’t be love if you throw it about
(อิท แค็นท บี ลัฝ อิฟ ยู ธโร อิท อะเบาท)
Ooh babe
(อู้ เบบ)
I don’t wanna touch you too much baby
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ทั๊ช ยู ทู มัช เบบิ)
Cos making love to you might drive me crazy
(คอซ เมคอิง ลัฝ ทู ยู ไมท ดไรฝ มี คเรสิ)
Oh
(โอ)
[Love bites, love bleeds]
([ ลัฝ ไบท , ลัฝ บลีด ])
It’s bringin’ me to my knees
(อิทซ บริงอิน มี ทู มาย นี)
[Love lives, love dies]
([ ลัฝ ไลฝ , ลัฝ ได ])
It’s no surprise
(อิทซ โน เซิพไรส)
[Love begs, love pleads]
([ ลัฝ เบ็ก , ลัฝ พลีด ])
It’s what I need
(อิทซ ว็อท ไอ นีด)
Ooh yeah
(อู้ เย่)
I don’t wanna touch you too much baby
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ทั๊ช ยู ทู มัช เบบิ)
Cos making love to you might drive me crazy
(คอซ เมคอิง ลัฝ ทู ยู ไมท ดไรฝ มี คเรสิ)
I know you think that love is the way you make it
(ไอ โน ยู ธิงค แดท ลัฝ อีส เดอะ เว ยู เมค อิท)
So I don’t wanna be there when you decide to break it
(โซ ไอ ด้อนท์ วอนนา บี แดร์ ฮเว็น ยู ดิไซด ทู บเรค อิท)
No!
(โน !)
[Love bites, love bleeds]
([ ลัฝ ไบท , ลัฝ บลีด ])
It’s bringin’ me to my knees
(อิทซ บริงอิน มี ทู มาย นี)
[Love lives, love dies]
([ ลัฝ ไลฝ , ลัฝ ได ])
[Love bites, love bleeds]
([ ลัฝ ไบท , ลัฝ บลีด ])
It’s bringin’ me to my knees
(อิทซ บริงอิน มี ทู มาย นี)
[Love lives, love dies]
([ ลัฝ ไลฝ , ลัฝ ได ])
It’s no surprise
(อิทซ โน เซิพไรส)
[Love begs, love pleads]
([ ลัฝ เบ็ก , ลัฝ พลีด ])
It’s what I need
(อิทซ ว็อท ไอ นีด)
If you’ve got love in your sights
(อิฟ ยู๊ฟ ก็อท ลัฝ อิน ยุร ไซท)
Watch out, love bites
(ว็อช เอ้า , ลัฝ ไบท)
Yes it does
(เย็ซ ซิท โด)
It will be hell
(อิท วิล บี เฮ็ล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Love Bites คำอ่านไทย Def Leppard

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น