เนื้อเพลง Race Against Time คำอ่านไทย Ja Rule

[Chorus: repeat 2X]
( [ โครัซ : ริพีท 2X ])

In my race against time I – can’t stop
(อิน มาย เรซ อะเกนซท ไทม ไอ แค็นท ซท็อพ)
Runnin through the red light – livin my life
(รูนนิน ธรู เดอะ เร็ด ไลท ลีฝอิน มาย ไลฟ)
Even if I’m gettin too hot
(อีเฝ็น อิฟ แอม เกดดิน ทู ฮ็อท)
I’ma keep runnin through the red light – livin my life
(แอมอา คีพ รูนนิน ธรู เดอะ เร็ด ไลท ลีฝอิน มาย ไลฟ)

[Ja Rule:]
([ จา รูล : ])

God, why the hell am I here?
(ก็อด , ฮไว เดอะ เฮ็ล แอ็ม ไอ เฮียร)
Is it a blessin’, or a painful lesson
(อีส ซิท อะ เบสซิน , ออ รา เพลนฟลู เล๊ซซั่น)
Of life and its directions?
(อ็อฝ ไลฟ แอ็นด อิทซ ดิเรคฌัน)
Date of conception two twenty nine
(เดท อ็อฝ ค็อนเซพฌัน ทู ทเวนทิ ไนน)
I was birthed and won’t be denied
(ไอ วอส เบิธ แอ็นด ว็อนท บี ดิไน)
Lookin into these eyes
(ลุคกิน อีนทุ ฑิส ไอ)
And witness lives’ tragedies
(แอ็นด วีทเน็ซ ไลฝ ทาจีดีสฺ)
The boy who made slaves out of men, that’s me
(เดอะ บอย ฮู เมด ซเลฝ เอ้า อ็อฝ เม็น , แด๊ท มี)
For every lock there’s a key
(ฟอ เอฝริ ล็อค แดร์ ซา คี)
The only thing that ever made me click was ” Cash Money ”
(ดิ โอ๊นลี่ ธิง แดท เอฝเออะ เมด มี คลิค วอส ” แค็ฌ มันอิ “)
So that I lust for
(โซ แดท ไอ ลัซท ฟอ)
Be it one of my deadly sins
(บี อิท วัน อ็อฝ มาย เดดลิ ซิน)
You know the seven
(ยู โน เดอะ เซฝเอ็น)
I got all of them deep within
(ไอ ก็อท ดอร์ อ็อฝ เฑ็ม ดีพ วิฑีน)
Sometimes I slip, but you be there
(ซัมไทม์ ซาย ซลิพ , บัท ยู บี แดร์)
Pick me up, now I’m on my knees like what’s up
(พิค มี อัพ , เนา แอม ออน มาย นี ไลค ว็อท อัพ)
Cause only in a world that’s corruptin’ the sick
(คอส โอ๊นลี่ อิน อะ เวิลด แด๊ท corruptin เดอะ ซิค)
Could you dare to look at my life and call it innocence
(เคิด ยู แด ทู ลุค แกท มาย ไลฟ แอ็นด คอล อิท อีนโนะเซ็นซ)
Got me to a better sense
(ก็อท มี ทู อะ เบทเทอะ เซ็นซ)
Cause whats yours is mine
(คอส ว็อท ยุร ซิส ไมน)
Hear me lord, I’m runnin’ out of time
(เฮีย มี ลอด , แอม รูนนิน เอ้า อ็อฝ ไทม)

[Chorus: 2x]
([ โครัซ : 2x ])

In my race against time I can’t stop
(อิน มาย เรซ อะเกนซท ไทม ไอ แค็นท ซท็อพ)
Runnin’ through the red light
(รูนนิน ธรู เดอะ เร็ด ไลท)
Livin’ my life
(ลีฝอิน มาย ไลฟ)
Even if I’m gettin too high
(อีเฝ็น อิฟ แอม เกดดิน ทู ไฮ)
I’ma keep runnin’ through the red light
(แอมอา คีพ รูนนิน ธรู เดอะ เร็ด ไลท)
Livin’ my life
(ลีฝอิน มาย ไลฟ)

[Ja Rule:]
([ จา รูล : ])

Nobody cry for me
(โนบอดี้ คไร ฟอ มี)
Cause I, wanna see you smile for me
(คอส ไอ , วอนนา ซี ยู ซไมล ฟอ มี)
When I die look through my windows, to the soul
(ฮเว็น นาย ได ลุค ธรู มาย วีนโด , ทู เดอะ โซล)
Tell me if you see Ja livin’ to grow old
(เท็ล มี อิฟ ยู ซี จา ลีฝอิน ทู กโร โอลด)
Cause too many n*ggas done died for what I hold
(คอส ทู เมนอิ เอ็น *ggas ดัน ได ฟอ ว็อท ไอ โฮลด)
The talented warmer world
(เดอะ แทลเอ็นท วามเมอร์ เวิลด)
Which is so cold
(ฮวิช อีส โซ โคลด)
Take me
(เทค มี)
Save me
(เซฝ มี)
Before I’m crazy
(บิโฟ แอม คเรสิ)
The only reason I live
(ดิ โอ๊นลี่ รี๊ซั่น นาย ไลฝ)
Is for my baby
(อีส ฟอ มาย เบบิ)
Never did you tell me that
(เนฝเออะ ดิด ยู เท็ล มี แดท)
Life ain’t a game
(ไลฟ เอน ดา เกม)
Maybe if you told me this
(เมบี อิฟ ยู โทลด มี ดีซ)
Sh*t might be changed
(ฌะ *ที ไมท บี เชนจ)
But now I’m just racin’ against time
(บัท เนา แอม จัซท เรซิน อะเกนซท ไทม)
Tryin’ to survive
(ทายอิน ทู เซอะไฝฝ)
And see why
(แอ็นด ซี ฮไว)
Y’all n*ggas drive over n*gga’s vibe
(ยอล เอ็น *ggas ดไรฝ โอเฝอะ เอ็น *ggas วายพฺ)
If you gonna live, know you gonna die
(อิฟ ยู กอนนะ ไลฝ , โน ยู กอนนะ ได)
If you gonna steal, know you gotta lie
(อิฟ ยู กอนนะ ซทีล , โน ยู กอททะ ไล)
Get drunk and stay high
(เก็ท ดรังค แอ็นด ซเท ไฮ)
Don’t de-n*gga-ny
(ด้อนท์ ดี เอ็น *gga ny)
Cause they’ll never take me alive
(คอส เด๊ว เนฝเวอะ เทค มี อะไลฝ)
Feel me lord
(ฟีล มี ลอด)
I’m runnin’ out of time
(แอม รูนนิน เอ้า อ็อฝ ไทม)

[Chorus: 2x]
([ โครัซ : 2x ])

In my race against time I can’t stop
(อิน มาย เรซ อะเกนซท ไทม ไอ แค็นท ซท็อพ)
Runnin’ through the red light
(รูนนิน ธรู เดอะ เร็ด ไลท)
Livin’ my life
(ลีฝอิน มาย ไลฟ)
Even if I’m gettin too high
(อีเฝ็น อิฟ แอม เกดดิน ทู ไฮ)
I’ma keep runnin’ through the red light
(แอมอา คีพ รูนนิน ธรู เดอะ เร็ด ไลท)
Livin’ my life
(ลีฝอิน มาย ไลฟ)

[Ja Rule:]
([ จา รูล : ])

I fears no man
(ไอ เฟีย โน แม็น)
But when its time to go
(บัท ฮเว็น อิทซ ไทม ทู โก)
I’m gone
(แอม กอน)
Racin’ through the darkness
(เรซิน ธรู เดอะ ดาคเน็ซ)
Learnin’ what’s right from wrong
(เลินนิน ว็อท ไรท ฟร็อม ร็อง)
Lookin’ for the light
(ลุคกิน ฟอ เดอะ ไลท)
But all I see is the night
(บัท ดอร์ ไอ ซี อีส เดอะ ไนท)
When everything else is bright
(ฮเว็น เอ๊วี่ติง เอ็ลซ อีส ไบร๊ท)
What happened to my life?
(ว็อท แฮพเพ็น ทู มาย ไลฟ)
Is this what I am?
(อีส ดีซ ว็อท ไอ แอ็ม)
Is this what I’ve become?
(อีส ดีซ ว็อท แอฝ บิคัม)
A n*gga that don’t give a f*ck about nothin and no one
(อะ เอ็น *gga แดท ด้อนท์ กิฝ อะ เอฟ *ck อะเบาท นอทติน แอ็นด โน วัน)
Cold, even though I gotta burnin’ desire within my soul
(โคลด , อีเฝ็น โธ ไอ กอททะ เบินนิน ดิไสร วิฑีน มาย โซล)
I must set this whole world on fire
(ไอ มัซท เซ็ท ดีซ โฮล เวิลด ออน ไฟร)
If I control my destiny
(อิฟ ฟาย ค็อนทโรล มาย เดซทินิ)
Maybe one day I’ll give this world the best of me
(เมบี วัน เด แอล กิฝ ดีซ เวิลด เดอะ เบ็ซท อ็อฝ มี)
You know I never been one to judge right or wrong
(ยู โน ไอ เนฝเวอะ บีน วัน ทู จัจ ไรท ออ ร็อง)
I embraced and showed you love
(ไอ เอ็มบเรซ แอ็นด โฌ ยู ลัฝ)
Then I throw slugs
(เด็น นาย ธโร ซลัก)
At the other side
(แอ็ท ดิ อัฑเออะ ไซด)
Go get ’em in broad day light
(โก เก็ท เอ็ม อิน บรอด เด ไลท)
What a n*gga would give to live my life
(ว็อท ดา เอ็น *gga เวิด กิฝ ทู ไลฝ มาย ไลฟ)
You don’t want it
(ยู ด้อนท์ ว็อนท ดิธ)
Cause if you could get it you would try
(คอส อิฟ ยู เคิด เก็ท ดิธ ยู เวิด ทไร)
Feel me lord
(ฟีล มี ลอด)
Ja has arrived
(จา แฮ็ส แอะไรฝ)

[Chorus: 4x]
([ โครัซ : 4x ])

In my race against time I can’t stop
(อิน มาย เรซ อะเกนซท ไทม ไอ แค็นท ซท็อพ)
Runnin’ through the red light
(รูนนิน ธรู เดอะ เร็ด ไลท)
Livin’ my life
(ลีฝอิน มาย ไลฟ)
Even if I’m gettin too high
(อีเฝ็น อิฟ แอม เกดดิน ทู ไฮ)
I’ma keep runnin’ through the red light
(แอมอา คีพ รูนนิน ธรู เดอะ เร็ด ไลท)
Livin’ my life
(ลีฝอิน มาย ไลฟ)

[Ja Rule:]
([ จา รูล : ])

My life…
(มาย ไลฟ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Race Against Time คำอ่านไทย Ja Rule

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น