เนื้อเพลง Flexin’ คำอ่านไทย Blue

I was flexin’, anticipating. I was wondering what I could say
( ไอ วอส เฟกซิน , แอนติซิเพดิง ไอ วอส วันเดอะริง ว็อท ไอ เคิด เซ)
I was driving around, around in circles, It’s a miracle I stayed away.
(ไอ วอส ดรายวิง อะเรานด , อะเรานด อิน เซ๊อร์เคิ้ล , อิทซ ซา มิ๊ราเคิ่ล ไอ ซเท อะเว)

All I want to do is hold you tight, Would you object if I called you mine?
(ออล ไอ ว็อนท ทู ดู อีส โฮลด ยู ไทท , เวิด ยู ออบเจ็คท อิฟ ฟาย คอล ยู ไมน)
Did you hear me right? I’ll do you no wrong.
(ดิด ยู เฮีย มี ไรท แอล ดู ยู โน ร็อง)
And baby no frettin’, I just suggest we get it on
(แอ็นด เบบิ โน frettin , ไอ จัซท ซะเจซท วี เก็ท ดิธ ออน)

I was flexin’, anticipating. I was wondering what I could say
(ไอ วอส เฟกซิน , แอนติซิเพดิง ไอ วอส วันเดอะริง ว็อท ไอ เคิด เซ)
I was driving around, around in circles, It’s a miracle I sttyed away.
(ไอ วอส ดรายวิง อะเรานด , อะเรานด อิน เซ๊อร์เคิ้ล , อิทซ ซา มิ๊ราเคิ่ล ไอ sttyed อะเว)

It’s summertime, you’re so fly
(อิทซ ซัมเมอร์ไทม์ , ยัวร์ โซ ฟไล)
You and me, It could be
(ยู แอ็นด มี , อิท เคิด บี)

[Summertime, you’re so fly
([ ซัมเมอร์ไทม์ , ยัวร์ โซ ฟไล)
You and me, It could be]
(ยู แอ็นด มี , อิท เคิด บี ])

I was flexin’, chilling on my own. But now I’m all geared up and ready to play.
(ไอ วอส เฟกซิน , ชิลลิง ออน มาย โอน บัท เนา แอม ออล เกีย อัพ แอ็นด เรดอิ ทู พเล)
She was walking around, around in circles. It’s a miracle I stayed away.
(ชี วอส วอคกิง อะเรานด , อะเรานด อิน เซ๊อร์เคิ้ล อิทซ ซา มิ๊ราเคิ่ล ไอ ซเท อะเว)

All I want to do is hold you tight, Would you object if I call you mine?
(ออล ไอ ว็อนท ทู ดู อีส โฮลด ยู ไทท , เวิด ยู ออบเจ็คท อิฟ ฟาย คอล ยู ไมน)
Did you hear me right? I’ll do you no wrong.
(ดิด ยู เฮีย มี ไรท แอล ดู ยู โน ร็อง)
And baby no frettin’, I just suggest we get it on
(แอ็นด เบบิ โน frettin , ไอ จัซท ซะเจซท วี เก็ท ดิธ ออน)

I was flexin’, anticipating. I was wondering what I could say
(ไอ วอส เฟกซิน , แอนติซิเพดิง ไอ วอส วันเดอะริง ว็อท ไอ เคิด เซ)
I was driving around, around in circles, It’s a miracle I stayed away.
(ไอ วอส ดรายวิง อะเรานด , อะเรานด อิน เซ๊อร์เคิ้ล , อิทซ ซา มิ๊ราเคิ่ล ไอ ซเท อะเว)

It’s summertime, you’re so fly
(อิทซ ซัมเมอร์ไทม์ , ยัวร์ โซ ฟไล)
You and me, It could be
(ยู แอ็นด มี , อิท เคิด บี)

[Summertime, you’re so fly
([ ซัมเมอร์ไทม์ , ยัวร์ โซ ฟไล)
You and me, It could be]
(ยู แอ็นด มี , อิท เคิด บี ])

Oooh. [Flexin’]
(อู้ [ เฟกซิน ])

It’s summertime, you’re so fly
(อิทซ ซัมเมอร์ไทม์ , ยัวร์ โซ ฟไล)
You and me, It could be
(ยู แอ็นด มี , อิท เคิด บี)

I was flexin’, anticipating. I was wondering what I could say
(ไอ วอส เฟกซิน , แอนติซิเพดิง ไอ วอส วันเดอะริง ว็อท ไอ เคิด เซ)
I was driving around, around in circles, It’s a miracle I stayed away.
(ไอ วอส ดรายวิง อะเรานด , อะเรานด อิน เซ๊อร์เคิ้ล , อิทซ ซา มิ๊ราเคิ่ล ไอ ซเท อะเว)

It’s summertime, you’re so fly
(อิทซ ซัมเมอร์ไทม์ , ยัวร์ โซ ฟไล)
You and me, It could be
(ยู แอ็นด มี , อิท เคิด บี)

That’s right.
(แด๊ท ไรท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Flexin’ คำอ่านไทย Blue

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น