เนื้อเพลง Make It Happen คำอ่านไทย Mariah Carey

Not more than three short years ago
( น็อท โม แฑ็น ธรี ฌอท เยีย อะโก)
I was abandoned and alone
(ไอ วอส อะแบนดัน แอ็นด อะโลน)
Without a penny to my name
(วิเฑาท ดา เพนนี ทู มาย เนม)
So very young and so afraid
(โซ เฝริ ยัง แอ็นด โซ อัฟเรด)
No proper shoes on my feet
(โน พรอพเออะ ฌู ออน มาย ฟีท)
Sometimes I couldn’t even eat
(ซัมไทม์ ซาย คูดซึ่น อีเฝ็น อีท)
I often cried myself to sleep
(ไอ ออฟเอ็น คไร ไมเซลฟ ทู ซลีพ)
But still I had to keep on going
(บัท ซทิล ไอ แฮ็ด ทู คีพ ออน โกอิ้ง)
Never knowing if I could take it
(เนฝเออะ โนอิง อิฟ ฟาย เคิด เทค อิท)
If I could make it through the night
(อิฟ ฟาย เคิด เมค อิท ธรู เดอะ ไนท)
I held on to my faith
(ไอ เฮ็ลด ออน ทู มาย เฟธ)
I struggled and I prayed
(ไอ สทรั๊กเกิ้ล แอ็นด ดาย พเร)
And now I’ve found my way
(แอ็นด เนา แอฝ เฟานด มาย เว)

Chorus
(โครัซ)
If you believe in yourself enough
(อิฟ ยู บิลีฝ อิน ยุรเซลฟ อินัฟ)
And know what you want
(แอ็นด โน ว็อท ยู ว็อนท)
You’re gonna make it happen
(ยัวร์ กอนนะ เมค อิท แฮพเพ็น)
Make it happen
(เมค อิท แฮพเพ็น)
And if you get down on your knees at night
(แอ็นด อิฟ ยู เก็ท เดาน ออน ยุร นี แอ็ท ไนท)
And pray to the Lord
(แอ็นด พเร ทู เดอะ ลอด)
He’s gonna make it happen
(อีส กอนนะ เมค อิท แฮพเพ็น)
Make it happen
(เมค อิท แฮพเพ็น)

I know life can be so tough
(ไอ โน ไลฟ แค็น บี โซ ทั๊ฟ)
And you feel like giving up
(แอ็นด ยู ฟีล ไลค กีฝวิง อัพ)
But you must be strong
(บัท ยู มัซท บี ซทร็อง)
Baby just hold on
(เบบิ จัซท โฮลด ออน)
You’ll never find the answers
(โยว เนฝเวอะ ไฟนด ดิ อานเซอะ)
If you throw your life away
(อิฟ ยู ธโร ยุร ไลฟ อะเว)
I used to feel the way you do
(ไอ ยูซ ทู ฟีล เดอะ เว ยู ดู)
But still I had to keep on going
(บัท ซทิล ไอ แฮ็ด ทู คีพ ออน โกอิ้ง)
Never knowing if I could take it
(เนฝเออะ โนอิง อิฟ ฟาย เคิด เทค อิท)
If I could make it through the night
(อิฟ ฟาย เคิด เมค อิท ธรู เดอะ ไนท)
I held on to my faith
(ไอ เฮ็ลด ออน ทู มาย เฟธ)
I struggled and I prayed
(ไอ สทรั๊กเกิ้ล แอ็นด ดาย พเร)
And now I’ve finally found my way
(แอ็นด เนา แอฝ ไฟแน็ลลิ เฟานด มาย เว)

Chorus [x2]
(โครัซ [ x2 ])

Make it through the night
(เมค อิท ธรู เดอะ ไนท)
I held on to my faith
(ไอ เฮ็ลด ออน ทู มาย เฟธ)
I struggled and I prayed
(ไอ สทรั๊กเกิ้ล แอ็นด ดาย พเร)
And now I’ve finally found my way
(แอ็นด เนา แอฝ ไฟแน็ลลิ เฟานด มาย เว)

Chorus [x2]
(โครัซ [ x2 ])

I once was lost
(ไอ วันซ วอส ล็อซท)
But now I’m found
(บัท เนา แอม เฟานด)
I got my feet on solid ground
(ไอ ก็อท มาย ฟีท ออน ซอลอิด กเรานด)
Thank you Lord
(แธ็งค ยู ลอด)
If you believe within your soul
(อิฟ ยู บิลีฝ วิฑีน ยุร โซล)
Just hold on tight
(จัซท โฮลด ออน ไทท)
And don’t let go
(แอ็นด ด้อนท์ เล็ท โก)
You can make it
(ยู แค็น เมค อิท)
Make it happen
(เมค อิท แฮพเพ็น)

Chorus [x2]
(โครัซ [ x2 ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Make It Happen คำอ่านไทย Mariah Carey

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น