เนื้อเพลง In These Arms คำอ่านไทย Bon Jovi

You Want Commitment
( ยู ว็อนท ค็อมมีทเม็นท)
Take A Look Into These Eyes
(เทค เก ลุค อีนทุ ฑิส ไอ)
They Burn With A Fire Just For You Now
(เด เบิน วิฑ อะ ไฟร จัซท ฟอ ยู เนา)
Until The End Of Time
(อันทีล ดิ เอ็นด อ็อฝ ไทม)
I Would Do Anything
(ไอ เวิด ดู เอนอิธิง)
I’d Beg I’d Steal I’d Die
(อาย เบ็ก อาย ซทีล อาย ได)
To Have You In These Arms Tonight
(ทู แฮ็ฝ ยู อิน ฑิส อาม ทุไนท)
Baby I Want You Like The Roses
(เบบิ ไอ ว็อนท ยู ไลค เดอะ โรส)
Want The Rain
(ว็อนท เดอะ เรน)
You Know I Need You
(ยู โน ไอ นีด ยู)
Like A Poet Needs The Pain
(ไลค เก โพเอ็ท นีด เดอะ เพน)
I Would Give Anything
(ไอ เวิด กิฝ เอนอิธิง)
My Blood My Love My Life
(มาย บลัด มาย ลัฝ มาย ไลฟ)

If You Were In These Arms Tonight
(อิฟ ยู เวอ อิน ฑิส อาม ทุไนท)
I’d Hold You
(อาย โฮลด ยู)
I’d Need You
(อาย นีด ยู)
I’d Get Down On My Knees For You
(อาย เก็ท เดาน ออน มาย นี ฟอ ยู)
And Make Everything Alright
(แอ็นด เมค เอ๊วี่ติง ออลไร๊ท)
If You Were In These Arms
(อิฟ ยู เวอ อิน ฑิส อาม)
I’d Love You
(อาย ลัฝ ยู)
I’d Please You
(อาย พลีส ยู)
I’d Tell You That I’d Never Leave You
(อาย เท็ล ยู แดท อาย เนฝเวอะ ลีฝ ยู)
And Love You Till The End Of Time
(แอ็นด ลัฝ ยู ทิล ดิ เอ็นด อ็อฝ ไทม)
If You Were In These Arms Tonights
(อิฟ ยู เวอ อิน ฑิส อาม ทุไนท)

We Stared At The Sun
(วี ซทา แอ็ท เดอะ ซัน)
And We Made A Promise
(แอ็นด วี เมด อะ พรอมอิซ)
A Promise This World Would Never Blind Us
(อะ พรอมอิซ ดีซ เวิลด เวิด เนฝเวอะ บไลนด อัซ)
These Are My Words
(ฑิส อาร์ มาย เวิด)
Our Words Were Our Songs
(เอ๊า เวิด เวอ เอ๊า ซ็อง)
Our Songs Are Our Prayers
(เอ๊า ซ็อง แซร์ เอ๊า พเรเออะ)
These Prayers Keep Me Strong
(ฑิส พเรเออะ คีพ มี ซทร็อง)
It’s What I Believe
(อิทซ ว็อท ไอ บิลีฝ)
If You Were In These Arms Tonight
(อิฟ ยู เวอ อิน ฑิส อาม ทุไนท)

If You Were In These Arms Tonight
(อิฟ ยู เวอ อิน ฑิส อาม ทุไนท)
I’d Hold You
(อาย โฮลด ยู)
I’d Need You
(อาย นีด ยู)
I’d Get Down On My Knees For You
(อาย เก็ท เดาน ออน มาย นี ฟอ ยู)
And Make Everything Alright
(แอ็นด เมค เอ๊วี่ติง ออลไร๊ท)
If You Were In These Arms
(อิฟ ยู เวอ อิน ฑิส อาม)
I’d Love You
(อาย ลัฝ ยู)
I’d Please You
(อาย พลีส ยู)
I’d Tell You That I’d Never Leave You
(อาย เท็ล ยู แดท อาย เนฝเวอะ ลีฝ ยู)
And Love You Till The End Of Time
(แอ็นด ลัฝ ยู ทิล ดิ เอ็นด อ็อฝ ไทม)
If You Were In These Arms Tonights
(อิฟ ยู เวอ อิน ฑิส อาม ทุไนท)

Your Clothes Are Still Scatteder
(ยุร คโลฑ แซร์ ซทิล Scatteder)
All Over Our Room
(ออล โอเฝอะ เอ๊า รุม)
This Old Place Still Smells Like
(ดีซ โอลด พเลซ ซทิล ซเม็ล ไลค)
Your Cheap Perfume
(ยุร ชีพ เพอฟยูม)
Everything Here Reminds Me Of You
(เอ๊วี่ติง เฮียร ริไมนด มี อ็อฝ ยู)
And There’s Nothing That I
(แอ็นด แดร์ นัธอิง แดท ไอ)
Wouldn’t Do To Be In Your Arms
(วูดดึ่น ดู ทู บี อิน ยุร อาม)

And These Were Our Words
(แอ็นด ฑิส เวอ เอ๊า เวิด)
They Keep Me Strong
(เด คีพ มี ซทร็อง)
I’d Hold You
(อาย โฮลด ยู)
I’d Need You
(อาย นีด ยู)
I’d Get Down On My Knees For You
(อาย เก็ท เดาน ออน มาย นี ฟอ ยู)
And Make Everything Alright
(แอ็นด เมค เอ๊วี่ติง ออลไร๊ท)
If You Were In These Arms
(อิฟ ยู เวอ อิน ฑิส อาม)
I’d Love You
(อาย ลัฝ ยู)
I’d Please You
(อาย พลีส ยู)
I’d Tell You That I’d Never Leave You
(อาย เท็ล ยู แดท อาย เนฝเวอะ ลีฝ ยู)
And Love You Till The End Of Time
(แอ็นด ลัฝ ยู ทิล ดิ เอ็นด อ็อฝ ไทม)
If You Were In These Arms Tonights
(อิฟ ยู เวอ อิน ฑิส อาม ทุไนท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง In These Arms คำอ่านไทย Bon Jovi

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น