เนื้อเพลง Obviously คำอ่านไทย McFly

Recently I’ve been,
( รีเซ็นทลิ แอฝ บีน ,)
Hopelessly reaching
(โฮพเล็ซลิ รีชชิง)
Out for this girl,
(เอ้า ฟอ ดีซ เกิล ,)
Who’s out of this world believe me.
(ฮู เอ้า อ็อฝ ดีซ เวิลด บิลีฝ มี)
She’s got a boyfriend,
(ชี ก็อท ดา บอยเฟรน ,)
He drives me round the bend
(ฮี ดไรฝ มี เรานด เดอะ เบ็นด)
Coz he’s 23 he’s in the marines
(คอซ อีส 23 อีส ซิน เดอะ มะรีน)
He’d kill me
(ฮีด คิล มี)

So many nights now,
(โซ เมนอิ ไนท เนา ,)
I find myself thinking about her now
(ไอ ไฟนด ไมเซลฟ ติ้งกิง อะเบาท เฮอ เนา)

Coz obviously she’s out of my league,
(คอซ ออบเฝียซลิ ชี เอ้า อ็อฝ มาย ลีก ,)
How can I win she keeps dragging me in,
(เฮา แค็น นาย วิน ชี คีพ แดรกกิ้ง มี อิน ,)
And I know I,
(แอ็นด ดาย โน ไอ ,)
never will be good enough for her,
(เนฝเออะ วิล บี เกิด อินัฟ ฟอ เฮอ ,)
No no
(โน โน)
Never will be good enough for her.
(เนฝเออะ วิล บี เกิด อินัฟ ฟอ เฮอ)

Got to escape now
(ก็อท ทู เอ็ซเคพ เนา)
Get on a plane NOW YEAH
(เก็ท ออน อะ พเลน เนา เย่)
I’m off 2 L.A. and that’s where ill stay for two years
(แอม ออฟฟ ทู แอล อะ แอ็นด แด๊ท ฮแว แอล ซเท ฟอ ทู เยีย)

And put her behind me,
(แอ็นด พัท เฮอ บิไฮนด มี ,)
[I’ll put her behind me]
([ แอล พัท เฮอ บิไฮนด มี ])
Go to a place where she can’t find me.
(โก ทู อะ พเลซ ฮแว ชี แค็นท ไฟนด มี)
Oooh
(อู้)

Coz obviously she’s out of my league,
(คอซ ออบเฝียซลิ ชี เอ้า อ็อฝ มาย ลีก ,)
I’m wasting my time coz she’ll never be mine
(แอม เวซทิง มาย ไทม คอซ เฌ็ล เนฝเวอะ บี ไมน)
And I know I never will be good enough for her
(แอ็นด ดาย โน ไอ เนฝเวอะ วิล บี เกิด อินัฟ ฟอ เฮอ)
No no
(โน โน)
Never will be good enough for her
(เนฝเออะ วิล บี เกิด อินัฟ ฟอ เฮอ)

She’s out of my hands,
(ชี เอ้า อ็อฝ มาย แฮ็นด ,)
And I never know where I stand
(แอ็นด ดาย เนฝเวอะ โน ฮแว ไอ ซแท็นด)
Cos I’m not good enough for her
(คอซ แอม น็อท เกิด อินัฟ ฟอ เฮอ)
[Good enough for her]
([ เกิด อินัฟ ฟอ เฮอ ])
Enough enough for her
(อินัฟ อินัฟ ฟอ เฮอ)
Good enough for her
(เกิด อินัฟ ฟอ เฮอ)
Good enough for her
(เกิด อินัฟ ฟอ เฮอ)

Coz obviously she’s out of my league
(คอซ ออบเฝียซลิ ชี เอ้า อ็อฝ มาย ลีก)
But how can I win she keeps dragging me in
(บัท เฮา แค็น นาย วิน ชี คีพ แดรกกิ้ง มี อิน)
I never will be good enough for her
(ไอ เนฝเวอะ วิล บี เกิด อินัฟ ฟอ เฮอ)
Coz obviously she’s out of my league
(คอซ ออบเฝียซลิ ชี เอ้า อ็อฝ มาย ลีก)
I’m wasting my time coz she’ll never be mine
(แอม เวซทิง มาย ไทม คอซ เฌ็ล เนฝเวอะ บี ไมน)
And I know I never will be good enough for her
(แอ็นด ดาย โน ไอ เนฝเวอะ วิล บี เกิด อินัฟ ฟอ เฮอ)
No no
(โน โน)
I never will be good enough for her
(ไอ เนฝเวอะ วิล บี เกิด อินัฟ ฟอ เฮอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Obviously คำอ่านไทย McFly

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น