เนื้อเพลง X-Tasy คำอ่านไทย Missy Elliott

[Missy]
( [ มีซซิ ])
Read between the lines
(เร็ด บีทวิน เดอะ ไลน)
Ecstacy, a place of fullfillment and fantasies
(เอกสเตซี่ , อะ พเลซ อ็อฝ fullfillment แอ็นด แฟนตาซีสฺ)
Were your dreams become reality’s
(เวอ ยุร ดรีม บิคัม ริแอลอิทิ)
Mhm, ecstacy
(อึม , เอกสเตซี่)
It enhances your most inner desire
(อิท เอ็นฮานซ ยุร โมซท อีนเนอะ ดิไสร)
to become more free with your guts and feelings
(ทู บิคัม โม ฟรี วิฑ ยุร กัท แซน ฟีลอิง)
E-E-E-ecstacy
(อี อี อี เอกสเตซี่)

Boy let me free your mind, lets hook up tonight
(บอย เล็ท มี ฟรี ยุร ไมนด , เล็ท ฮุค อัพ ทุไนท)
Take you on a flight, high, high
(เทค ยู ออน อะ ฟไลท , ไฮ , ไฮ)
Make you warm inside, I won’t waste you’re time
(เมค ยู วอม อีนไซด , ไอ ว็อนท เวซท ยัวร์ ไทม)
My love is so divine, it feels like I’m on..
(มาย ลัฝ อีส โซ ดิไฝน , อิท ฟีล ไลค แอม ออน)

[Chorus: Missy]
([ โครัซ : มีซซิ ])
Ecstaacyy, I’m willing, to do the things I said I wouldn’t do
(Ecstaacyy , แอม วีลลิง , ทู ดู เดอะ ธิง ซาย เซ็ด ดาย วูดดึ่น ดู)
On ecstaacyy, the feeling makes me feel like I’m in love with you
(ออน ecstaacyy , เดอะ ฟีลอิง เมค มี ฟีล ไลค แอม อิน ลัฝ วิฑ ยู)

[Missy]
([ มีซซิ ])
Boy look into my eyes, I’m so energized
(บอย ลุค อีนทุ มาย ไอ , แอม โซ เอนเออะไจส)
Make it last long time, touch mee
(เมค อิท ลาซท ล็อง ไทม , ทั๊ช mee)
Everything feels sweet, my body feel your breeze
(เอ๊วี่ติง ฟีล สวี้ท , มาย บอดอิ ฟีล ยุร บรีส)
up all against me, it feels like I’m on..
(อัพ ออล อะเกนซท มี , อิท ฟีล ไลค แอม ออน)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Missy]
([ มีซซิ ])
Oh it feels like I’m on, ecstaacyy
(โอ อิท ฟีล ไลค แอม ออน , ecstaacyy)
Everybody jump in and do something
(เอวี่บอดี้ จัมพ อิน แอ็นด ดู ซัมติง)
Feel so free, I feel like making love to you
(ฟีล โซ ฟรี , ไอ ฟีล ไลค เมคอิง ลัฝ ทู ยู)
So what you wanna do? [AHH.. ahhh.. AHH!]
(โซ ว็อท ยู วอนนา ดู [ อา อาห์ อา ! ])

Ecstaacyy, everybody jump in and do something
(Ecstaacyy , เอวี่บอดี้ จัมพ อิน แอ็นด ดู ซัมติง)
Feel so free, I feel like making love to you
(ฟีล โซ ฟรี , ไอ ฟีล ไลค เมคอิง ลัฝ ทู ยู)
So what you wanna do? [AHH.. ahhh.. AHH!]
(โซ ว็อท ยู วอนนา ดู [ อา อาห์ อา ! ])

[Chorus]
([ โครัซ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง X-Tasy คำอ่านไทย Missy Elliott

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น