เนื้อเพลง Lollipop คำอ่านไทย LL Cool J

Uhh, yeah.. mmm, c’mon
( อา , เย่ อึม , ซีมอน)
You know how long I’ve been waiting for this
(ยู โน เฮา ล็อง แอฝ บีน เวททิง ฟอ ดีซ)
Mmm, you know how bad I want this
(อึม , ยู โน เฮา แบ็ด ดาย ว็อนท ดีซ)
[mmm, mmm, mmm]
([ อึม , อึม , อึม ])

[Chorus: Girl] + [LL]
([ โครัซ : เกิล ] + [ LL ])
Kiss me from [uhh] head to toe [I will]
(คิซ มี ฟร็อม [ อา ] เฮ็ด ทู โท [ ไอ วิล ])
Oooh baby, I love you so [c’mon]
(อู้ เบบิ , ไอ ลัฝ ยู โซ [ ซีมอน ])
My sweet love, ain’t gon’ stop [uh]
(มาย สวี้ท ลัฝ , เอน ก็อน ซท็อพ [ อา ])
I’m gon’ be, your lollipop [lollipop]
(แอม ก็อน บี , ยุร โลลี่ป๊อบ [ โลลี่ป๊อบ ])
Kiss me from, head to toe
(คิซ มี ฟร็อม , เฮ็ด ทู โท)
Oooh baby, I love you so [I know]
(อู้ เบบิ , ไอ ลัฝ ยู โซ [ ไอ โน ])
My sweet love, ain’t gon’ stop
(มาย สวี้ท ลัฝ , เอน ก็อน ซท็อพ)
I’m gon’ be, your lollipop
(แอม ก็อน บี , ยุร โลลี่ป๊อบ)

[LL Cool J]
([ LL คูล เจ ])
Lolli-lolli-pop-pop, boppin down the block-block
(Lolli lolli พ็อพ พ็อพ , boppin เดาน เดอะ บล็อค บล็อค)
I’ve been lovin you since junior high, ma you got
(แอฝ บีน ลัฝวิน ยู ซินซ จูนเยอะ ไฮ , มา ยู ก็อท)
Everything I need, everything I want
(เอ๊วี่ติง ไอ นีด , เอ๊วี่ติง ไอ ว็อนท)
You’re the type of dime a real player wanna flaunt
(ยัวร์ เดอะ ไทพ อ็อฝ ไดม อะ ริแอ็ล เพย์เยอร์ วอนนา ฟลอนท)
Lovin them lips and the shape of them hips
(ลัฝวิน เฑ็ม ลิพ แซน เดอะ เฌพ อ็อฝ เฑ็ม ฮิพ)
When I see you in that whack brother’s whip, I FLIP
(ฮเว็น นาย ซี ยู อิน แดท ฮแว็ค บรัฑเออะ ฮวิพ , ไอ ฟลิพ)
I hate your boyfriend, that cat is corny
(ไอ เฮท ยุร บอยเฟรน , แดท แค็ท อีส คอนิ)
I kick it to you and I dare that clown to run up on me
(ไอ คิด อิท ทู ยู แอ็นด ดาย แด แดท คเลาน ทู รัน อัพ ออน มี)
When nights are stormy I be thinkin about your pretty smile, gritty style
(ฮเว็น ไนท แซร์ ซทอมิ ไอ บี ติ้งกิน อะเบาท ยุร พรีททิ ซไมล , กรีททิ ซไทล)
But duke got you locked down like Riker’s Isle
(บัท ดยูค ก็อท ยู ล็อค เดาน ไลค Rikers ไอล)
I wanna break your man off, I can’t control it, I’m a hater
(ไอ วอนนา บเรค ยุร แม็น ออฟฟ , ไอ แค็นท ค็อนทโรล อิท , แอม มา เฮเดอ)
Especially, when your perfume lingers inside the elevator
(เอ็วเพฌแอ็ลลิ , ฮเว็น ยุร เพอฟยูม ลีงเกอะ อีนไซด ดิ เอลอิเฝเทอะ)
You’re the one, the only one
(ยัวร์ ดิ วัน , ดิ โอ๊นลี่ วัน)
That I would beg, to give me some
(แดท ไอ เวิด เบ็ก , ทู กิฝ มี ซัม)
Playerism’s for life, eternal flossin, proceed with caution
(Playerisms ฟอ ไลฟ , อิเทอแน็ล ฟอสซิน , พโระซีด วิฑ คอฌัน)
Baby toss him, divorce him, let the boss in
(เบบิ ท็อซ ฮิม , ดิโฝซ ฮิม , เล็ท เดอะ บอส ซิน)

[Chorus] w/ variations
([ โครัซ ] ดับบิว / แฝริเอฌัน)

[LL Cool J]
([ LL คูล เจ ])
So ballalistic, mystic, twisted
(โซ ballalistic , มีซทิค , ทวิซท)
In my dreams I kissed it, never missed it, I frisked it
(อิน มาย ดรีม ซาย คิซ ดิท , เนฝเวอะ มิซ ดิท , ไอ ฟริซค ดิท)
Searched it, worked it, lollipopped it and jerked it
(เซิช ดิท , เวิค ดิท , lollipopped ดิท แอ็นด เจิค ดิท)
You followed, swallowed, scratch my back, baby burped it
(ยู ฟอลโล , ซวอลโล , ซคแร็ช มาย แบ็ค , เบบิ เบริ ดิท)
Red Passion, high fashion
(เร็ด แพฌอัน , ไฮ แฟฌอัน)
Nobody got to know I’m smashin, I’m sayin shorty
(โนบอดี้ ก็อท ทู โน แอม สแมสชิน , แอม เซย์อิน ชอร์ทดิง)
Rock, Miss Thang, playin childish games
(ร็อค , มิซ เตง , เพลย์ยิน ไชลดิฌ เกม)
Standin on the corner knowin damn well I wanna blaze
(แสตนดิน ออน เดอะ คอเนอะ โนว์อิน แด็ม เว็ล ไอ วอนนา บเลส)
Sweet get to it anywhere you like
(สวี้ท เก็ท ทู อิท เอนอิฮแว ยู ไลค)
On the rooftop, at midnight
(ออน เดอะ รูฟทอบ , แอ็ท มิดไนท์)
The project stairs, I’ll be there
(เดอะ พรอจเอ็คท ซแท , แอล บี แดร์)
Runnin my fingers through your hair
(รูนนิน มาย ฟีงเกอะ ธรู ยุร แฮ)
Anyway, the untouchable, magnetic
(เอนอิเว , ดิ อันทัซเชเบิล , แมกเนทอิค)
Kissable loveable huggable energetic, call a medic
(Kissable เลิฟอเบิล huggable เอเนอะเจทอิค , คอล อะ เมดอิค)
Your man’ll regret it, when I hit it I’m athletic
(ยุร manll ริกเรท ดิธ , ฮเว็น นาย ฮิท ดิธ แอม แอ็ธเลทอิค)
Energize your thighs you’ll recognize the size
(เอนเออะไจส ยุร ไธ โยว เรคอ็อกไนส เดอะ ไซส)
It’s epidemic..
(อิทซ เอพิเดมอิค)

[Chorus] w/ variations
([ โครัซ ] ดับบิว / แฝริเอฌัน)

[LL Cool J]
([ LL คูล เจ ])
When y’all alone in the Brooklyn brownstone
(ฮเว็น ยอล อะโลน อิน เดอะ บรูกคิน brownstone)
Starin at the high ceiling, what a feeling
(สตาร์ริน แอ็ท เดอะ ไฮ ซีลอิง , ว็อท ดา ฟีลอิง)
Clothes peeling, finally you’re double dealing
(คโลฑ peelings , ไฟแน็ลลิ ยัวร์ ดั๊บเบิ้ล ดีลลิง)
I’m walkin, he’s wheeling, it’s unreal when
(แอม วอคกิน , อีส wheelings , อิทซ อันรีแอ็ล ฮเว็น)
You got the dime of your fantasies
(ยู ก็อท เดอะ ไดม อ็อฝ ยุร แฟนตาซีสฺ)
My lollipop ecstasy’s on top of me
(มาย โลลี่ป๊อบ เอคซทะซิ ออน ท็อพ อ็อฝ มี)
Just like I thought, it’s a small world after all
(จัซท ไลค ไก ธอท , อิทซ ซา ซมอล เวิลด อาฟเทอะ ออล)
I don’t care if your neighbors hear us down the hall
(ไอ ด้อนท์ แค อิฟ ยุร เนเบอะ เฮีย อัซ เดาน เดอะ ฮอล)
Make ’em jealous, what they gon’ tell us?
(เมค เอ็ม เจลอัซ , ว็อท เด ก็อน เท็ล อัซ)
If you don’t tell your girls baby, I won’t tell the fellas
(อิฟ ยู ด้อนท์ เท็ล ยุร เกิล เบบิ , ไอ ว็อนท เท็ล เดอะ เฟลลา)
If you don’t plea, I orchestrated icebergisms
(อิฟ ยู ด้อนท์ พลี , ไอ orchestrated icebergisms)
Visions of my lollipop’s thick risen, for my wisdom
(ฝีฉอัน อ็อฝ มาย โลลี่ป๊อบ ธิค รีเซ็น , ฟอ มาย วีสดัม)
Plop plop fizzdom, what I give them
(พล็อพ พล็อพ fizzdom , ว็อท ไอ กิฝ เฑ็ม)
Make – yea baby, right there – my new anthem
(เมค เย เบบิ , ไรท แดร์ มาย นยู แอนเธ็ม)
I love you baby, take it deep deep deep
(ไอ ลัฝ ยู เบบิ , เทค อิท ดีพ ดีพ ดีพ)
Deep deep deep, now go to sleep
(ดีพ ดีพ ดีพ , เนา โก ทู ซลีพ)

[Chorus] w/ variations
([ โครัซ ] ดับบิว / แฝริเอฌัน)

[LL ad libs to end]
([ LL แอ็ด ลิบสฺ ทู เอ็นด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Lollipop คำอ่านไทย LL Cool J

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น