เนื้อเพลง He Wasn’t Man Enough คำอ่านไทย Toni Braxton

Darkchild, oh yeah
( ดาคแชล , โอ เย่)
Toni Braxton, oh
(Toni Braxton , โอ)
Ha-ha, uh-huh
(ฮา ฮา , อา ฮู)
Yeah, uh, uh
(เย่ , อา , อา)
Darkchild yeah
(ดาคแชล เย่)

Listen girl
(ลิ๊สซึ่น เกิล)
Who do you think I am?
(ฮู ดู ยู ธิงค ไอ แอ็ม)
Don’t you know that he was my man?
(ด้อนท์ ยู โน แดท ฮี วอส มาย แม็น)
But I chose to let him go
(บัท ไอ โชส ทู เล็ท ฮิม โก)
So why do you act like I still care about him?
(โซ ฮไว ดู ยู แอ็คท ไลค ไก ซทิล แค อะเบาท ฮิม)
Looking at me like I’m hurt
(ลุคอิง แอ็ท มี ไลค แอม เฮิท)
When I’m the one who said I didn’t want it to work
(ฮเว็น แอม ดิ วัน ฮู เซ็ด ดาย ดิ๊นอิน ว็อนท ดิธ ทู เวิค)
Don’t you forget I had him first?
(ด้อนท์ ยู เฟาะเกท ไอ แฮ็ด ฮิม เฟิซท)

* What you thinkin’?
(* ว็อท ยู ติ้งกิน)
Stop playing me
(ซท็อพ พเลนิ่ง มี)
He wasn’t man enough for me
(ฮี วอสซึ้น แม็น อินัฟ ฟอ มี)
If you don’t know now here’s chance
(อิฟ ยู ด้อนท์ โน เนา เฮียร ชานซ)
I’ve already had your man
(แอฝ ออลเรดอิ แฮ็ด ยุร แม็น)
Do you wonder just where he’s been, yeah?
(ดู ยู วันเดอะ จัซท ฮแว อีส บีน , เย่)
Not be worried about him
(น็อท บี เวอริ อะเบาท ฮิม)
Now it’s time you know the truth
(เนา อิทซ ไทม ยู โน เดอะ ทรูธ)
I think he’s just the man for you
(ไอ ธิงค อีส จัซท เดอะ แม็น ฟอ ยู)

** What are you thinking?
(** ว็อท อาร์ ยู ติ้งกิง)
Do you know about us back them?
(ดู ยู โน อะเบาท อัซ แบ็ค เฑ็ม)
Do you know about your husband, girlfriend?
(ดู ยู โน อะเบาท ยุร ฮัสแบ็นด , เกลิลเฟรน)
I’m not thinking ‘bout him
(แอม น็อท ติ้งกิง เบาท ฮิม)
But you married him
(บัท ยู แมริด ฮิม)
Do you know I made him leave?
(ดู ยู โน ไอ เมด ฮิม ลีฝ)
Do you know he begged to stay with me?
(ดู ยู โน ฮี เบก ทู ซเท วิฑ มี)
He wasn’t man enough for me
(ฮี วอสซึ้น แม็น อินัฟ ฟอ มี)

Listen girl
(ลิ๊สซึ่น เกิล)
Didn’t he tell you the truth?
(ดิ๊นอิน ฮี เท็ล ยู เดอะ ทรูธ)
If not then why don’t you ask him?
(อิฟ น็อท เด็น ฮไว ด้อนท์ ยู อาซค ฮิม)
The maybe you can be more into him
(เดอะ เมบี ยู แค็น บี โม อีนทุ ฮิม)
Instead of worrying about me
(อินซเทด อ็อฝ วอรี่อิง อะเบาท มี)
And hopefully you won’t find
(แอ็นด โฮพฟุลิ ยู ว็อนท ไฟนด)
All the reasons why his love didn’t count
(ออล เดอะ รี๊ซั่น ฮไว ฮิส ลัฝ ดิ๊นอิน เคานท)
And why we couldn’t work it out
(แอ็นด ฮไว วี คูดซึ่น เวิค อิท เอ้า)

[Repeat *]
([ ริพีท * ])

[Repeat ** , **]
([ ริพีท ** , ** ])

Oh yeah
(โอ เย่)
So many reasons why are love is through, yeah
(โซ เมนอิ รี๊ซั่น ฮไว อาร์ ลัฝ อีส ธรู , เย่)
What makes you think he’ll be good to you, no
(ว็อท เมค ยู ธิงค เฮ็ล บี เกิด ทู ยู , โน)
It makes no sense cause he will never change
(อิท เมค โน เซ็นซ คอส ฮี วิล เนฝเวอะ เชนจ)
Girl you better recognize the game, oh yeah
(เกิล ยู เบทเทอะ เรคอ็อกไนส เดอะ เกม , โอ เย่)

[Repeat **] till fade
([ ริพีท ** ] ทิล เฝด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง He Wasn’t Man Enough คำอ่านไทย Toni Braxton

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น