เนื้อเพลง Forever คำอ่านไทย Damage

I’ll be loving you forever
( แอล บี ลัฝอิง ยู เฟาะเรฝเออะ)
Deep inside my heart you’ll leave me never
(ดีพ อีนไซด มาย ฮาท โยว ลีฝ มี เนฝเออะ)
Even if you took my heart and tore it apart
(อีเฝ็น อิฟ ยู ทุค มาย ฮาท แอ็นด โท อิท อะพาท)
I would love you still forever
(ไอ เวิด ลัฝ ยู ซทิล เฟาะเรฝเออะ)

You are the sun, you are my light
(ยู อาร์ เดอะ ซัน , ยู อาร์ มาย ไลท)
And you’re the last thing on my mind
(แอ็นด ยัวร์ เดอะ ลาซท ธิง ออน มาย ไมนด)
Before I go to sleep at night
(บิโฟ ไอ โก ทู ซลีพ แอ็ท ไนท)
You’re always ’round when I’m in need
(ยัวร์ ออลเว เรานด ฮเว็น แอม อิน นีด)
When trouble’s on my mind
(ฮเว็น ทรั๊บเบิ้ล ออน มาย ไมนด)
You put my soul at ease
(ยู พัท มาย โซล แอ็ท อีส)

There is no one in this world
(แดร์ อีส โน วัน อิน ดีซ เวิลด)
Who can love me like you do
(ฮู แค็น ลัฝ มี ไลค ยู ดู)
So many reasons that I
(โซ เมนอิ รี๊ซั่น แดท ไอ)
Want to spend forever with you
(ว็อนท ทู ซเพ็นด เฟาะเรฝเออะ วิฑ ยู)

Chorus:
(โครัซ :)
I’ll be loving you forever
(แอล บี ลัฝอิง ยู เฟาะเรฝเออะ)
Deep inside my heart you’ll leave me never
(ดีพ อีนไซด มาย ฮาท โยว ลีฝ มี เนฝเออะ)
Even if you took my heart and tore it apart
(อีเฝ็น อิฟ ยู ทุค มาย ฮาท แอ็นด โท อิท อะพาท)
I would love you still forever
(ไอ เวิด ลัฝ ยู ซทิล เฟาะเรฝเออะ)

We’ve had our fun, and we’ve made mistakes
(หวีบ แฮ็ด เอ๊า ฟัน , แอ็นด หวีบ เมด มิซเทค)
But who’d have guessed along that road
(บัท โวด แฮ็ฝ เก็ซ อะลอง แดท โรด)
We’d learn to give and take
(เว็ด เลิน ทู กิฝ แอ็นด เทค)
It’s so much more than I could have dreamed
(อิทซ โซ มัช โม แฑ็น นาย เคิด แฮ็ฝ ดรีม)
You make loving you
(ยู เมค ลัฝอิง ยู)
So easy for me
(โซ อีสอิ ฟอ มี)

There is no one in this world
(แดร์ อีส โน วัน อิน ดีซ เวิลด)
Who can love me like you do
(ฮู แค็น ลัฝ มี ไลค ยู ดู)
That is the reason that I
(แดท อีส เดอะ รี๊ซั่น แดท ไอ)
Want to share forever with you
(ว็อนท ทู แฌ เฟาะเรฝเออะ วิฑ ยู)

Chorus:
(โครัซ :)
I’ll be loving you forever
(แอล บี ลัฝอิง ยู เฟาะเรฝเออะ)
Deep inside my heart you’ll leave me never
(ดีพ อีนไซด มาย ฮาท โยว ลีฝ มี เนฝเออะ)
Even if you took my heart and tore it apart
(อีเฝ็น อิฟ ยู ทุค มาย ฮาท แอ็นด โท อิท อะพาท)
I would love you still forever
(ไอ เวิด ลัฝ ยู ซทิล เฟาะเรฝเออะ)
[And girl I pray you leave me never]
([ แอ็นด เกิล ไอ พเร ยู ลีฝ มี เนฝเวอะ ])

Bridge:
(บริจ :)
Cus this is a world
(ครัสดีซ ซิส ซา เวิลด)
Where lovers often go astray
(ฮแว ลัฝเออะ ออฟเอ็น โก อัซทเร)
But if we love each other
(บัท อิฟ วี ลัฝ อีช อัฑเออะ)
We won’t go, won’t go that way
(วี ว็อนท โก , ว็อนท โก แดท เว)
So put your doubts aside
(โซ พัท ยุร เดาท อะไซด)
Do what it takes to make it right
(ดู ว็อท ดิธ เทค ทู เมค อิท ไรท)
Cos I’ll love you forever
(คอซ แอล ลัฝ ยู เฟาะเรฝเออะ)
No one can tear us apart
(โน วัน แค็น เทีย อัซ อะพาท)

Chorus:
(โครัซ :)
I’ll be loving you forever
(แอล บี ลัฝอิง ยู เฟาะเรฝเออะ)
Deep inside my heart you’ll leave me never
(ดีพ อีนไซด มาย ฮาท โยว ลีฝ มี เนฝเออะ)
Even if you took my heart and tore it apart
(อีเฝ็น อิฟ ยู ทุค มาย ฮาท แอ็นด โท อิท อะพาท)
I would love you still forever
(ไอ เวิด ลัฝ ยู ซทิล เฟาะเรฝเออะ)

I just want you to know that
(ไอ จัซท ว็อนท ยู ทู โน แดท)
I can’t eat, I can’t sleep
(ไอ แค็นท อีท , ไอ แค็นท ซลีพ)
I can’t breathe, whenever I’m without you
(ไอ แค็นท บรีฑ , ฮเว็นเอฝเออะ แอม วิเฑาท ยู)
When we walk, I stand tall
(ฮเว็น วี วอค , ไอ ซแท็นด ทอล)
When we talk, I only talk about you girl
(ฮเว็น วี ทอค , ไอ โอ๊นลี่ ทอค อะเบาท ยู เกิล)

[Repeat Chorus to fade]
([ ริพีท โครัซ ทู เฝด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Forever คำอ่านไทย Damage

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น