เนื้อเพลง The Leaving Song คำอ่านไทย AFI

Walked away, heard them say
( วอค อะเว , เฮิด เฑ็ม เซ)
” Poison hearts will never change, walk away again ”
(” พ๊อยซั่น ฮาท วิล เนฝเวอะ เชนจ , วอค อะเว อะเกน “)
Turned away in disgrace
(เทิน อะเว อิน ดิซกเรซ)
Felt the chill upon my face cooling from within
(เฟ็ลท เดอะ ชิล อุพอน มาย เฟซ คลูลิ้ง ฟร็อม วิฑีน)

It’s hard to notice gleaming from the sky
(อิทซ ฮาด ทู โนทิซ กรีมมิง ฟร็อม เดอะ ซไค)
When you’re staring at the cracks
(ฮเว็น ยัวร์ ซแทริง แอ็ท เดอะ คแร็ค)
It’s hard to notice what is passing by with eyes lowered
(อิทซ ฮาด ทู โนทิซ ว็อท อีส พาซซิง ไบ วิฑ ไอ โลเออะ)

You… walked away, heard them say
(ยู วอค อะเว , เฮิด เฑ็ม เซ)
” Poisoned hearts will never change, walk away again ”
(” พ๊อยซั่น ฮาท วิล เนฝเวอะ เชนจ , วอค อะเว อะเกน “)

All the cracks will lead right to me
(ออล เดอะ คแร็ค วิล เล็ด ไรท ทู มี)
And all the cracks will crawl right through me
(แอ็นด ออล เดอะ คแร็ค วิล ครอล ไรท ธรู มี)
All the cracks, they lead right to me
(ออล เดอะ คแร็ค , เด เล็ด ไรท ทู มี)
And all the cracks will crawl right through me, and I fell apart
(แอ็นด ออล เดอะ คแร็ค วิล ครอล ไรท ธรู มี , แอ็นด ดาย เฟ็ล อะพาท)

As I… walked away, heard them say
(แอ็ส ซาย วอค อะเว , เฮิด เฑ็ม เซ)
” Poisoned hearts will never change ”
(” พ๊อยซั่น ฮาท วิล เนฝเวอะ เชนจ “)
Walked away again
(วอค อะเว อะเกน)
Turned away in disgrace
(เทิน อะเว อิน ดิซกเรซ)
Felt the chill upon my face cooling from within
(เฟ็ลท เดอะ ชิล อุพอน มาย เฟซ คลูลิ้ง ฟร็อม วิฑีน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Leaving Song คำอ่านไทย AFI

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น