เนื้อเพลง Break Down Here คำอ่านไทย Julie Roberts

Mile marker 203
( ไมล มาเคอะ 203)
The gas gauge leanin on the edge of E
(เดอะ แก๊ซ เกจ ลีนิน ออน ดิ เอ็จ อ็อฝ อี)
And I’ll be damned if the rain ain’t pourin down
(แอ็นด แอล บี แด็ม อิฟ เดอะ เรน เอน โพวริน เดาน)
Theres somethin smokin underneath the hood
(แดร์ ซัมติน สโมกิน อันเดอะนีธ เดอะ ฮุด)
Its a bangin and a clangin and it cant be good
(อิทซ ซา แบงงิน แอ็นด อะ clangin แอ็นด ดิท แค็นท บี เกิด)
And its another 50 miles to the nearest town
(แอ็นด อิทซ แอะนัธเออะ 50 ไมล ทู เดอะ นีเรซ ทาวน์)

Everything I owns in the back in a heafty bag
(เอ๊วี่ติง ไอ โอน ซิน เดอะ แบ็ค อิน อะ heafty แบ็ก)
I’m out of cigarettes and I’m down to my last drag
(แอม เอ้า อ็อฝ ซิกะเรท แซน แอม เดาน ทู มาย ลาซท ดแร็ก)

Chorus:
(โครัซ :)
I’d sure hate to break down here
(อาย ฌุร เฮท ทู บเรค เดาน เฮียร)
Nothin up ahead or in the rearview mirror
(นอทติน อัพ อะเฮด ออ อิน เดอะ rearview มีเรอะ)
Out in the middle of nowhere knowin
(เอ้า อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ โนแวร์ โนว์อิน)
I’m in trouble if these wheels stop rollin
(แอม อิน ทรั๊บเบิ้ล อิฟ ฑิส ฮวีล ซท็อพ โรลลิน)
So God help me keep me movin somehow
(โซ ก็อด เฮ็ลพ มี คีพ มี มูฝวิน ซัมฮาว)
Dont let me start wishin I was with him now
(ด้อนท์ เล็ท มี ซทาท วิซชิน นาย วอส วิฑ ฮิม เนา)
I made it this far without cryin a single tear
(ไอ เมด อิท ดีซ ฟา วิเฑาท คายอิน อะ ซิ๊งเกิ้ล เทีย)
And I’d sure hate to break down here
(แอ็นด อาย ฌุร เฮท ทู บเรค เดาน เฮียร)

Under 50 thousand miles ago
(อันเดอะ 50 เธาแส็น ไมล อะโก)
Before the bad blood and busted radio
(บิโฟ เดอะ แบ็ด บลัด แอ็นด บัซท เรดิโอ)
You said I was all you’d ever need
(ยู เซ็ด ดาย วอส ซอร์ ยูต เอฝเออะ นีด)
But love is blind and little did I know
(บัท ลัฝ อีส บไลนด แอ็นด ลิ๊ทเทิ่ล ดิด ดาย โน)
That you were just another dead end road
(แดท ยู เวอ จัซท แอะนัธเออะ เด็ด เอ็นด โรด)
Paved with pretty lies and broken dreams
(เพฝ วิฑ พรีททิ ไล แซน บโรเค็น ดรีม)
Baby leavin you is easier than being gone
(เบบิ เลวิน ยู อีส อีสไซน์ แฑ็น บีอิง กอน)
I dont know what I’ll do if one more thing goes wrong
(ไอ ด้อนท์ โน ว็อท แอล ดู อิฟ วัน โม ธิง โกซ ร็อง)

Chorus:
(โครัซ :)
I’d sure hate to break down here
(อาย ฌุร เฮท ทู บเรค เดาน เฮียร)
Nothin up ahead or in the rearview mirror
(นอทติน อัพ อะเฮด ออ อิน เดอะ rearview มีเรอะ)
Out in the middle of nowhere knowin
(เอ้า อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ โนแวร์ โนว์อิน)
I’m in trouble if these wheels stop rollin
(แอม อิน ทรั๊บเบิ้ล อิฟ ฑิส ฮวีล ซท็อพ โรลลิน)
So God help me keep me movin somehow
(โซ ก็อด เฮ็ลพ มี คีพ มี มูฝวิน ซัมฮาว)
Dont let me start wishin I was with him now
(ด้อนท์ เล็ท มี ซทาท วิซชิน นาย วอส วิฑ ฮิม เนา)
I made it this far without cryin a single tear
(ไอ เมด อิท ดีซ ฟา วิเฑาท คายอิน อะ ซิ๊งเกิ้ล เทีย)
And I’d sure hate to break down here oh no
(แอ็นด อาย ฌุร เฮท ทู บเรค เดาน เฮียร โอ โน)

I’d sure hate to break down here
(อาย ฌุร เฮท ทู บเรค เดาน เฮียร)
Nothin up ahead or in the rearview mirror
(นอทติน อัพ อะเฮด ออ อิน เดอะ rearview มีเรอะ)
Out in the middle of nowhere knowin
(เอ้า อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ โนแวร์ โนว์อิน)
I’m in trouble if these wheels stop rollin
(แอม อิน ทรั๊บเบิ้ล อิฟ ฑิส ฮวีล ซท็อพ โรลลิน)
So God help me keep me movin somehow
(โซ ก็อด เฮ็ลพ มี คีพ มี มูฝวิน ซัมฮาว)
Dont let me start wishin I was with him now
(ด้อนท์ เล็ท มี ซทาท วิซชิน นาย วอส วิฑ ฮิม เนา)
I made it this far without cryin a single tear
(ไอ เมด อิท ดีซ ฟา วิเฑาท คายอิน อะ ซิ๊งเกิ้ล เทีย)
And I’d sure hate to break down
(แอ็นด อาย ฌุร เฮท ทู บเรค เดาน)
Its too late to turn around
(อิทซ ทู เลท ทู เทิน อะเรานด)
I’d sure hate to break down here
(อาย ฌุร เฮท ทู บเรค เดาน เฮียร)

Mile marker 215…
(ไมล มาเคอะ 215)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Break Down Here คำอ่านไทย Julie Roberts

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น