เนื้อเพลง I Hate You Then I Love You คำอ่านไทย Celine Dion

I’d like to run away from you
( อาย ไลค ทู รัน อะเว ฟร็อม ยู)
But if I were to leave you I would die
(บัท อิฟ ฟาย เวอ ทู ลีฝ ยู ไอ เวิด ได)
I’d like to break the chains you put around me
(อาย ไลค ทู บเรค เดอะ เชน ยู พัท อะเรานด มี)
And yet I’ll never try
(แอ็นด เย็ท แอล เนฝเวอะ ทไร)

No matter what you do you drive me crazy
(โน แมทเทอะ ว็อท ยู ดู ยู ดไรฝ มี คเรสิ)
I’d rather be alone
(อาย ราฑเออะ บี อะโลน)
But then I know my life would be so empty
(บัท เด็น นาย โน มาย ไลฟ เวิด บี โซ เอมทิ)
As soon as you were gone
(แอ็ส ซูน แอ็ส ยู เวอ กอน)

Impossible to live with you
(อิมพ๊อซซิเบิ้ล ทู ไลฝ วิฑ ยู)
But I could never live without you
(บัท ไอ เคิด เนฝเวอะ ไลฝ วิเฑาท ยู)
For whatever you do
(ฟอ ฮว็อทเอฝเออะ ยู ดู)
For whatever you do
(ฟอ ฮว็อทเอฝเออะ ยู ดู)
I never, never, never
(ไอ เนฝเวอะ , เนฝเวอะ , เนฝเออะ)
Want to be in love with anyone but you
(ว็อนท ทู บี อิน ลัฝ วิฑ เอนอิวัน บัท ยู)

You make me sad
(ยู เมค มี แซ็ด)
You make me strong
(ยู เมค มี ซทร็อง)
You make me mad
(ยู เมค มี แม็ด)
You make me long for you
(ยู เมค มี ล็อง ฟอ ยู)
You make me long for you
(ยู เมค มี ล็อง ฟอ ยู)

You make me live
(ยู เมค มี ไลฝ)
You make me die
(ยู เมค มี ได)
You make me laugh
(ยู เมค มี ลาฟ)
You make me cry for you
(ยู เมค มี คไร ฟอ ยู)
You make me cry for you
(ยู เมค มี คไร ฟอ ยู)

I hate you
(ไอ เฮท ยู)
Then I love you
(เด็น นาย ลัฝ ยู)
Then I love you
(เด็น นาย ลัฝ ยู)
Then I hate you
(เด็น นาย เฮท ยู)
Then I love you more
(เด็น นาย ลัฝ ยู โม)
For whatever you do
(ฟอ ฮว็อทเอฝเออะ ยู ดู)
I never, never, never
(ไอ เนฝเวอะ , เนฝเวอะ , เนฝเออะ)
Want to be in love with anyone but you
(ว็อนท ทู บี อิน ลัฝ วิฑ เอนอิวัน บัท ยู)

You treat me wrong
(ยู ทรีท มี ร็อง)
You treat me right
(ยู ทรีท มี ไรท)
You let me be
(ยู เล็ท มี บี)
You make me fight with you
(ยู เมค มี ไฟท วิฑ ยู)
I could never live without you
(ไอ เคิด เนฝเวอะ ไลฝ วิเฑาท ยู)

You make me high
(ยู เมค มี ไฮ)
You bring me down
(ยู บริง มี เดาน)
You set me free
(ยู เซ็ท มี ฟรี)
You hold me bound to you
(ยู โฮลด มี เบานด ทู ยู)

I hate you
(ไอ เฮท ยู)
Then I love you
(เด็น นาย ลัฝ ยู)
Then I love you
(เด็น นาย ลัฝ ยู)
Then I hate you
(เด็น นาย เฮท ยู)
Then I love you more
(เด็น นาย ลัฝ ยู โม)
I love you more
(ไอ ลัฝ ยู โม)
For whatever you do
(ฟอ ฮว็อทเอฝเออะ ยู ดู)
For whatever you do
(ฟอ ฮว็อทเอฝเออะ ยู ดู)
I never, never, never
(ไอ เนฝเวอะ , เนฝเวอะ , เนฝเออะ)
Want to be in love with anyone but you
(ว็อนท ทู บี อิน ลัฝ วิฑ เอนอิวัน บัท ยู)

I never, never, never
(ไอ เนฝเวอะ , เนฝเวอะ , เนฝเออะ)
I never, never, never
(ไอ เนฝเวอะ , เนฝเวอะ , เนฝเออะ)
I never, never, never
(ไอ เนฝเวอะ , เนฝเวอะ , เนฝเออะ)
Want to be in love with anyone but you
(ว็อนท ทู บี อิน ลัฝ วิฑ เอนอิวัน บัท ยู)
But you
(บัท ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Hate You Then I Love You คำอ่านไทย Celine Dion

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น