เนื้อเพลง Love Stoned/I Think She Knows (Interlude) คำอ่านไทย Justin Timberlake

She’s freaky and she knows it
( ชี ฟรีคกี้แอ็นด ชี โน ซิท)
She’s freaky and I like it
(ชี ฟรีคกี้แอ็นด ดาย ไลค อิท)

Listen
(ลิ๊สซึ่น)

She grabs the yellow bottle
(ชี กแร็บ เดอะ เยลโล บ๊อทเทิ่ล)
She likes the way it hits her lips
(ชี ไลค เดอะ เว อิท ฮิท เฮอ ลิพ)
She gets to the bottom
(ชี เก็ท ทู เดอะ บอตตัม)
It sends her on a trip so right
(อิท เซ็นด เฮอ ออน อะ ทริพ โซ ไรท)
She might be goin’ home with me tonight
(ชี ไมท บี โกอิน โฮม วิฑ มี ทุไนท)

She looks like a model
(ชี ลุค ไลค เก โม๊เด็ล)
Except she’s got a little more ass
(เอ็กเซพท ชี ก็อท ดา ลิ๊ทเทิ่ล โม อาซ)
Don’t even bother
(ด้อนท์ อีเฝ็น บอฑเออะ)
Unless you’ve got that thing she likes
(อันเลซ ยู๊ฟ ก็อท แดท ธิง ชี ไลค)
I hope she’s goin’ home with me tonight
(ไอ โฮพ ชี โกอิน โฮม วิฑ มี ทุไนท)

Those flashing lights come from everywhere
(โฑส แฟ๊ดชิง ไลท คัม ฟร็อม เอวี่แวร์)
The way they hit her I just stop and stare
(เดอะ เว เด ฮิท เฮอ ไอ จัซท ซท็อพ แอ็นด ซแท)
She’s got me love stoned
(ชี ก็อท มี ลัฝ ซโทน)
Man I swear she’s bad and she knows
(แม็น นาย ซแว ชี แบ็ด แอ็นด ชี โน)
I think that she knows
(ไอ ธิงค แดท ชี โน)

She’s freaky and she knows it
(ชี ฟรีคกี้แอ็นด ชี โน ซิท)
She’s freaky, but I like it
(ชี ฟรีคกี้, บัท ไอ ไลค อิท)

She shuts the room down
(ชี ฌัท เดอะ รุม เดาน)
The way she walks and causes a fuss
(เดอะ เว ชี วอค แซน คอส ซา ฟัซ)
The baddest in town
(เดอะ แบดเดส อิน ทาวน์)
She’s flawless like some uncut ice
(ชี ฟลอเล็ซ ไลค ซัม อันคัท ไอซ)
I hope she’s goin’ home with me tonight
(ไอ โฮพ ชี โกอิน โฮม วิฑ มี ทุไนท)

And all she wants is to dance
(แอ็นด ออล ชี ว็อนท ซิส ทู ดานซ)
That’s why you’ll find her on the floor
(แด๊ท ฮไว โยว ไฟนด เฮอ ออน เดอะ ฟโล)
But you don’t have a chance
(บัท ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ อะ ชานซ)
Unless you move the way that she likes
(อันเลซ ยู มูฝ เดอะ เว แดท ชี ไลค)
That’s why she’s goin’ home with me tonight
(แด๊ท ฮไว ชี โกอิน โฮม วิฑ มี ทุไนท)

Those flashing lights come from everywhere
(โฑส แฟ๊ดชิง ไลท คัม ฟร็อม เอวี่แวร์)
The way they hit her I just stop and stare
(เดอะ เว เด ฮิท เฮอ ไอ จัซท ซท็อพ แอ็นด ซแท)
She’s got me love stoned
(ชี ก็อท มี ลัฝ ซโทน)
Man I swear she’s bad and she knows
(แม็น นาย ซแว ชี แบ็ด แอ็นด ชี โน)
I think that she knows
(ไอ ธิงค แดท ชี โน)

Those flashing lights seem to cause a glare
(โฑส แฟ๊ดชิง ไลท ซีม ทู คอส อะ กแล)
The way they hit her I just stop and stare
(เดอะ เว เด ฮิท เฮอ ไอ จัซท ซท็อพ แอ็นด ซแท)
She’s got me love stoned from everywhere
(ชี ก็อท มี ลัฝ ซโทน ฟร็อม เอวี่แวร์)
She’s bad and she knows
(ชี แบ็ด แอ็นด ชี โน)
I think that she knows
(ไอ ธิงค แดท ชี โน)

Now dance
(เนา ดานซ)
Little girl
(ลิ๊ทเทิ่ล เกิล)
You’re freaky, but I like it
(ยัวร์ ฟรีคกี้, บัท ไอ ไลค อิท)
Hot damn!
(ฮ็อท แด็ม !)
Let me put my funk on this one time
(เล็ท มี พัท มาย ฟังค ออน ดีซ วัน ไทม)

[Instrumental break]
([ อินซทรุเมนแท็ล บเรค ])

Those flashing lights come from everywhere
(โฑส แฟ๊ดชิง ไลท คัม ฟร็อม เอวี่แวร์)
The way they hit her I just stop and stare
(เดอะ เว เด ฮิท เฮอ ไอ จัซท ซท็อพ แอ็นด ซแท)
She’s got me love stoned
(ชี ก็อท มี ลัฝ ซโทน)
Man I swear she’s bad and she knows
(แม็น นาย ซแว ชี แบ็ด แอ็นด ชี โน)
I think that she knows
(ไอ ธิงค แดท ชี โน)

Those flashing lights seem to cause a glare
(โฑส แฟ๊ดชิง ไลท ซีม ทู คอส อะ กแล)
The way they hit her I just stop and stare
(เดอะ เว เด ฮิท เฮอ ไอ จัซท ซท็อพ แอ็นด ซแท)
She’s got me love stoned from everywhere
(ชี ก็อท มี ลัฝ ซโทน ฟร็อม เอวี่แวร์)
She’s bad and she knows
(ชี แบ็ด แอ็นด ชี โน)
I think that she knows
(ไอ ธิงค แดท ชี โน)

Those flashing lights come from everywhere
(โฑส แฟ๊ดชิง ไลท คัม ฟร็อม เอวี่แวร์)
The way they hit her I just stop and stare
(เดอะ เว เด ฮิท เฮอ ไอ จัซท ซท็อพ แอ็นด ซแท)
She’s got me love stoned
(ชี ก็อท มี ลัฝ ซโทน)
Man I swear she’s bad and she knows
(แม็น นาย ซแว ชี แบ็ด แอ็นด ชี โน)
I think that she knows
(ไอ ธิงค แดท ชี โน)

[instrumental break]
([ อินซทรุเมนแท็ล บเรค ])

Those flashing lights come from everywhere
(โฑส แฟ๊ดชิง ไลท คัม ฟร็อม เอวี่แวร์)
The way they hit her I just stop and stare
(เดอะ เว เด ฮิท เฮอ ไอ จัซท ซท็อพ แอ็นด ซแท)
She’s got me love stoned
(ชี ก็อท มี ลัฝ ซโทน)
I think I’m love stoned
(ไอ ธิงค แอม ลัฝ ซโทน)
She’s got me love stoned
(ชี ก็อท มี ลัฝ ซโทน)

I think that she knows, think that she knows, oh, oh [repeat 2 more times]
(ไอ ธิงค แดท ชี โน , ธิงค แดท ชี โน , โอ , โอ [ ริพีท ทู โม ไทม ])

Those flashing lights come from everywhere
(โฑส แฟ๊ดชิง ไลท คัม ฟร็อม เอวี่แวร์)
The way they hit her I just stop and stare
(เดอะ เว เด ฮิท เฮอ ไอ จัซท ซท็อพ แอ็นด ซแท)
I’m love stoned from everywhere and she knows
(แอม ลัฝ ซโทน ฟร็อม เอวี่แวร์ แอ็นด ชี โน)
I think that she knows
(ไอ ธิงค แดท ชี โน)
Think that she knows, oh, oh
(ธิงค แดท ชี โน , โอ , โอ)

And now I walk around without a care
(แอ็นด เนา ไอ วอค อะเรานด วิเฑาท ดา แค)
She’s got me hooked
(ชี ก็อท มี ฮุค)
It just ain’t fair, but I…
(อิท จัซท เอน แฟ , บัท ไอ)
I’m love stoned and I could swear
(แอม ลัฝ ซโทน แอ็นด ดาย เคิด ซแว)
That she knows
(แดท ชี โน)
Think that she knows, oh, oh
(ธิงค แดท ชี โน , โอ , โอ)
She knows, she knows, oh, oh
(ชี โน , ชี โน , โอ , โอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Love Stoned/I Think She Knows (Interlude) คำอ่านไทย Justin Timberlake

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น