เนื้อเพลง Music Of My Heart คำอ่านไทย N’Sync & Gloria Estefan

You’ll never know
( โยว เนฝเวอะ โน)
What you’ve done for me
(ว็อท ยู๊ฟ ดัน ฟอ มี)
What your faith in me
(ว็อท ยุร เฟธ อิน มี)
Has done for my soul [echo]
(แฮ็ส ดัน ฟอ มาย โซล [ เอคโอ ])
And you’ll never know the gift you’ve given me
(แอ็นด โยว เนฝเวอะ โน เดอะ กิฟท ยู๊ฟ กีฝเอ็น มี)
I’ll carry it with me
(แอล แคริ อิท วิฑ มี)
yeah ee yeah
(เย่ อี เย่)

Through the days ahead, I’ll think of days before [mm hmm]
(ธรู เดอะ เด อะเฮด , แอล ธิงค อ็อฝ เด บิโฟ [ อึมมมม อึม ])
You made me hope for something better [yes, you did]
(ยู เมด มี โฮพ ฟอ ซัมติง เบทเทอะ [ เย็ซ , ยู ดิด ])
And made me reach for something more
(แอ็นด เมด มี รีช ฟอ ซัมติง โม)

Chorus 1 :
(โครัซ วัน :)
You taught me to run
(ยู ทอท มี ทู รัน)
You taught me to fly
(ยู ทอท มี ทู ฟไล)
Helped me to free the me inside
(เฮ็ลพ มี ทู ฟรี เดอะ มี อีนไซด)
Helped me hear the music of my heart
(เฮ็ลพ มี เฮีย เดอะ มยูสิค อ็อฝ มาย ฮาท)
Helped me hear the music of my heart
(เฮ็ลพ มี เฮีย เดอะ มยูสิค อ็อฝ มาย ฮาท)

Chorus 2 :
(โครัซ ทู :)
You opened my eyes
(ยู โอเพ็น มาย ไอ)
You opened the door
(ยู โอเพ็น เดอะ โด)
To something I’d never known before
(ทู ซัมติง อาย เนฝเวอะ โนน บิโฟ)
And your love [love]
(แอ็นด ยุร ลัฝ [ ลัฝ ])
Is the music of my heart [music of my heart]
(อีส เดอะ มยูสิค อ็อฝ มาย ฮาท [ มยูสิค อ็อฝ มาย ฮาท ])

You were the one
(ยู เวอ ดิ วัน)
Always on my side [always on my side]
(ออลเว ออน มาย ไซด [ ออลเว ออน มาย ไซด ])
Always standing by [always standing by]
(ออลเว ซแทนดิง ไบ [ ออลเว ซแทนดิง ไบ ])
Seeing me through
(ซีอิง มี ธรู)
You were the song that always made me sing
(ยู เวอ เดอะ ซ็อง แดท ออลเว เมด มี ซิง)
I’m singing this for you [singing this for you baby]
(แอม ซิงกิง ดีซ ฟอ ยู [ ซิงกิง ดีซ ฟอ ยู เบบิ ])
Everywhere I go I’ll think of where I’ve been [think of where I’ve been]
(เอวี่แวร์ ไอ โก แอล ธิงค อ็อฝ ฮแว แอฝ บีน [ ธิงค อ็อฝ ฮแว แอฝ บีน ])
And you’re the one who knew me better than anyone ever will again [?]
(แอ็นด ยัวร์ ดิ วัน ฮู นยู มี เบทเทอะ แฑ็น เอนอิวัน เอฝเออะ วิล อะเกน [ ])

Chorus 1 :
(โครัซ วัน :)
You taught me to run
(ยู ทอท มี ทู รัน)
You taught me to fly
(ยู ทอท มี ทู ฟไล)
Helped me to free the me inside [siiidee]
(เฮ็ลพ มี ทู ฟรี เดอะ มี อีนไซด [ siiidee ])
Helped me hear the music of my heart
(เฮ็ลพ มี เฮีย เดอะ มยูสิค อ็อฝ มาย ฮาท)
Helped me hear the music of my heart [yeah, yeah, yeah, yeah]
(เฮ็ลพ มี เฮีย เดอะ มยูสิค อ็อฝ มาย ฮาท [ เย่ , เย่ , เย่ , เย่ ])

Chorus 2 :
(โครัซ ทู :)
You opened my eyes
(ยู โอเพ็น มาย ไอ)
You opened the door [you opened the door]
(ยู โอเพ็น เดอะ โด [ ยู โอเพ็น เดอะ โด ])
To something I’d never known before [ohh ohhhhh]
(ทู ซัมติง อาย เนฝเวอะ โนน บิโฟ [ โอ้ โอ้ ])
And your love [your love]
(แอ็นด ยุร ลัฝ [ ยุร ลัฝ ])
Is the music of my heart [music of my heart]
(อีส เดอะ มยูสิค อ็อฝ มาย ฮาท [ มยูสิค อ็อฝ มาย ฮาท ])

What you taught me
(ว็อท ยู ทอท มี)
Only your love could ever teach me
(โอ๊นลี่ ยุร ลัฝ เคิด เอฝเออะ ทีช มี)
You got through when no one else could reach me [baby ohhh ohhh ohhh]
(ยู ก็อท ธรู ฮเว็น โน วัน เอ็ลซ เคิด รีช มี [ เบบิ โอ้ โอ้ โอ้ ])
Cuz you always saw in me
(คัซ ยู ออลเว ซอ อิน มี)
All the best that I could be
(ออล เดอะ เบ็ซท แดท ไอ เคิด บี)
It was you who set me free
(อิท วอส ยู ฮู เซ็ท มี ฟรี)

Chorus 1 :
(โครัซ วัน :)
You taught me to run
(ยู ทอท มี ทู รัน)
You taught me to fly
(ยู ทอท มี ทู ฟไล)
Helped me to free the me inside [me inside]
(เฮ็ลพ มี ทู ฟรี เดอะ มี อีนไซด [ มี อีนไซด ])
Helped me hear the music of my heart
(เฮ็ลพ มี เฮีย เดอะ มยูสิค อ็อฝ มาย ฮาท)
Helped me hear the music of my heart
(เฮ็ลพ มี เฮีย เดอะ มยูสิค อ็อฝ มาย ฮาท)

Chorus 1 :
(โครัซ วัน :)
You taught me to run
(ยู ทอท มี ทู รัน)
You taught me to fly
(ยู ทอท มี ทู ฟไล)
Helped me to free the me inside [me inside]
(เฮ็ลพ มี ทู ฟรี เดอะ มี อีนไซด [ มี อีนไซด ])
Helped me hear the music of my heart [music of my heart]
(เฮ็ลพ มี เฮีย เดอะ มยูสิค อ็อฝ มาย ฮาท [ มยูสิค อ็อฝ มาย ฮาท ])
Helped me hear the music of my heart [yeah ah yeah]
(เฮ็ลพ มี เฮีย เดอะ มยูสิค อ็อฝ มาย ฮาท [ เย่ อา เย่ ])

Chorus 2 :
(โครัซ ทู :)
You opened my eyes
(ยู โอเพ็น มาย ไอ)
You opened the door [opened the door]
(ยู โอเพ็น เดอะ โด [ โอเพ็น เดอะ โด ])
To something I’d never known before [never, never, never felt before]
(ทู ซัมติง อาย เนฝเวอะ โนน บิโฟ [ เนฝเวอะ , เนฝเวอะ , เนฝเวอะ เฟ็ลท บิโฟ ])
And your love
(แอ็นด ยุร ลัฝ)
Is the music of my heart
(อีส เดอะ มยูสิค อ็อฝ มาย ฮาท)
The music of my heart
(เดอะ มยูสิค อ็อฝ มาย ฮาท)
Music of my heart
(มยูสิค อ็อฝ มาย ฮาท)
Is the music of my heart
(อีส เดอะ มยูสิค อ็อฝ มาย ฮาท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Music Of My Heart คำอ่านไทย N’Sync & Gloria Estefan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น