เนื้อเพลง You Found Me คำอ่านไทย The Fray

[Verse 1]
( [ เฝิซ วัน ])
I found God
(ไอ เฟานด ก็อด)
On the corner of First and Amistad
(ออน เดอะ คอเนอะ อ็อฝ เฟิซท แอ็นด Amistad)
Where the west
(ฮแว เดอะ เว็ซท)
Was all but won
(วอส ซอร์ บัท ว็อน)
All along
(ออล อะลอง)
Smoking his last cigarette
(สโมคกิ้ง ฮิส ลาซท ซิกะเรท)
I said, ” Where you been? ”
(ไอ เซ็ด , ” ฮแว ยู บีน “)
He said, ” Ask anything ” .
(ฮี เซ็ด , ” อาซค เอนอิธิง “)

[Verse 2]
([ เฝิซ ทู ])
Where were you
(ฮแว เวอ ยู)
When everything was falling apart?
(ฮเว็น เอ๊วี่ติง วอส ฟ๊อลิง อะพาท)
All my days
(ออล มาย เด)
Were spent by the telephone
(เวอ ซเพ็นท ไบ เดอะ เทลอิโฟน)
It never rang
(อิท เนฝเวอะ แร็ง)
And all I needed was a call
(แอ็นด ออล ไอ นีด วอส ซา คอล)
It never came
(อิท เนฝเวอะ เคม)
To the corner of First and Amistad
(ทู เดอะ คอเนอะ อ็อฝ เฟิซท แอ็นด Amistad)

[Chorus 1]
([ โครัซ วัน ])
Lost and insecure
(ล็อซท แอ็นด อินซิคยูร)
You found me, you found me
(ยู เฟานด มี , ยู เฟานด มี)
Lyin’ on the floor
(ลายอิน ออน เดอะ ฟโล)
Surrounded, surrounded
(ซะเรานด , ซะเรานด)
Why’d you have to wait?
(วาย ยู แฮ็ฝ ทู เวท)
Where were you? Where were you?
(ฮแว เวอ ยู ฮแว เวอ ยู)
Just a little late
(จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล เลท)
You found me, you found me
(ยู เฟานด มี , ยู เฟานด มี)

[Verse 3]
([ เฝิซ ที ])
In the end
(อิน ดิ เอ็นด)
Everyone ends up alone
(เอ๊วี่วัน เอ็นด อัพ อะโลน)
Losing her
(โรซิง เฮอ)
The only one who’s ever known
(ดิ โอ๊นลี่ วัน ฮู เอฝเออะ โนน)
Who I am
(ฮู ไอ แอ็ม)
Who I’m not, who I wanna be
(ฮู แอม น็อท , ฮู ไอ วอนนา บี)
No way to know
(โน เว ทู โน)
How long she will be next to me
(เฮา ล็อง ชี วิล บี เน็คซท ทู มี)

[Chorus 2]
([ โครัซ ทู ])
Lost and insecure
(ล็อซท แอ็นด อินซิคยูร)
You found me, you found me
(ยู เฟานด มี , ยู เฟานด มี)
Lyin’ on the floor
(ลายอิน ออน เดอะ ฟโล)
Surrounded, surrounded
(ซะเรานด , ซะเรานด)
Why’d you have to wait?
(วาย ยู แฮ็ฝ ทู เวท)
Where were you? Where were you?
(ฮแว เวอ ยู ฮแว เวอ ยู)
Just a little late
(จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล เลท)
You found me, you found me
(ยู เฟานด มี , ยู เฟานด มี)

[Bridge]
([ บริจ ])
Early morning
(เออลิ มอนิง)
The city breaks
(เดอะ ซีทอิ บเรค)
I’ve been callin’
(แอฝ บีน คอลลิน)
For years and years and years and years
(ฟอ เยีย แซน เยีย แซน เยีย แซน เยีย)
And you never left me no messages
(แอ็นด ยู เนฝเวอะ เล็ฟท มี โน เมซซิจ)
Ya never send me no letters
(ยา เนฝเวอะ เซ็นด มี โน เลทเทอะ)
You got some kinda nerve
(ยู ก็อท ซัม กินดา เนิฝ)
Taking all my world
(เทคอิง ออล มาย เวิลด)

[Chorus 3 and outro]
([ โครัซ ที แอ็นด เอ๊าโต ])
Lost and insecure
(ล็อซท แอ็นด อินซิคยูร)
You found me, you found me
(ยู เฟานด มี , ยู เฟานด มี)
Lyin’ on the floor
(ลายอิน ออน เดอะ ฟโล)
Where were you? Where were you?
(ฮแว เวอ ยู ฮแว เวอ ยู)
Lost and insecure
(ล็อซท แอ็นด อินซิคยูร)
You found me, you found me
(ยู เฟานด มี , ยู เฟานด มี)
Lyin’ on the floor
(ลายอิน ออน เดอะ ฟโล)
Surrounded, surrounded
(ซะเรานด , ซะเรานด)
Why’d you have to wait?
(วาย ยู แฮ็ฝ ทู เวท)
Where were you? Where were you?
(ฮแว เวอ ยู ฮแว เวอ ยู)
Just a little late
(จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล เลท)
You found me, you found me
(ยู เฟานด มี , ยู เฟานด มี)
Why’d you have to wait?
(วาย ยู แฮ็ฝ ทู เวท)
To find me, to find me
(ทู ไฟนด มี , ทู ไฟนด มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง You Found Me คำอ่านไทย The Fray

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น