เนื้อเพลง Tell Me Why คำอ่านไทย Will Smith

[INTRO] – Why, why, why, why, why. Why
( [ อินโทร ] ฮไว , ฮไว , ฮไว , ฮไว , ฮไว ฮไว)

[CHORUS]
([ โครัซ ])

I really wish I could explain it baby [why],
(ไอ ริแอ็ลลิ วิฌ ไอ เคิด เอ็คซพเลน หนิด เบบิ [ ฮไว ] ,)
It’s just the world is kinda crazy baby [why],
(อิทซ จัซท เดอะ เวิลด อีส กินดา คเรสิ เบบิ [ ฮไว ] ,)
Ain’t no pretty way to paint it baby [why],
(เอน โน พรีททิ เว ทู เพนท ดิธ เบบิ [ ฮไว ] ,)
Don’t cry, dry your eyes
(ด้อนท์ คไร , ดไร ยุร ไอ)
September 11th, I woke up about 7am, west coast time, French toast and my
(เซ็พเทมเบอะ 11th , ไอ โวค อัพ อะเบาท 7am , เว็ซท โคซท ไทม , ฟเร็นช โทซท แอ็นด มาย)
Turkey bacon, taking my time, awakin’, turning my TV on
(เทอคิ บาคอน , เทคอิง มาย ไทม , awakin , เทินนิง มาย ทีวี ออน)
To my surprise, saw what everybody in the world saw
(ทู มาย เซิพไรส , ซอ ว็อท เอวี่บอดี้ อิน เดอะ เวิลด ซอ)
Me & my children, images were chillin’
(มี & มาย ชีลดเร็น , อีมอิจ เวอ ชิลลิน)
My son said, ” Daddy were there people in that building? ”
(มาย ซัน เซ็ด , ” แดดดิ เวอ แดร์ พี๊เพิ่ล อิน แดท บีลดิง “)
A cold sweat, frozen with a lump in my chest
(อะ โคลด ซเว็ท , โฟ๊เซน วิฑ อะ ลัมพ อิน มาย เช็ซท)
I heard his question, couldn’t bring my lips to say ” Yes ” to him
(ไอ เฮิด ฮิส คเวซชัน , คูดซึ่น บริง มาย ลิพ ทู เซ ” เย็ซ ” ทู ฮิม)
That night at my son’s side, he cried & prayed
(แดท ไนท แอ็ท มาย ซัน ไซด , ฮี คไร & พเร)
For the one’s who died in the World Trade
(ฟอ ดิ วัน ฮู ได อิน เดอะ เวิลด เทรด)
His palms to God, seeds and qualms with God
(ฮิส พาม ทู ก็อด , ซีด แซน ความ วิฑ ก็อด)
He just kept on pressin’ me, wanna know why
(ฮี จัซท เค็พท ออน เพรซซิน มี , วอนนา โน ฮไว)
Then one week later our bombs were dropped
(เด็น วัน วีค เลทเออะ เอ๊า บ็อม เวอ ดร็อพ )
We seein’ them on CNN, they just won’t stop
(วี ซีอินเฑ็ม ออน CNN , เด จัซท ว็อนท ซท็อพ)
The infrared images of brutal attack
(ดิ อินเฟอเรท อีมอิจ อ็อฝ บรูแท็ล แอ็ทแทค)
He said, ” Daddy now we killin’ em back ” ; [right, right]
(ฮี เซ็ด , ” แดดดิ เนา วี คิลลิน เอ็ม แบ็ค ” ; [ ไรท , ไรท ])

[CHORUS – [2x]]
([ โครัซ [ 2x ] ])

[BRIDGE – Mary J. Blige:]
([ บริจ แมริ เจ บีจช : ])
Mmmmm, souls are captured
(Mmmmm , โซล แซร์ แคพเชอะ)
Dreams are stolen, hearts are broken
(ดรีม แซร์ ซโทเล็น , ฮาท แซร์ บโรเค็น)
Evil blatantly rewarded
(อี๊วิ้ว บเลแท็นทลิ ริวอด)
Hate surrenders, Love exalted
(เฮท ซะเรนเดอะ , ลัฝ เอ็กสอลท)
Hope elated, negativity is shorted
(โฮพ อิเลท , เนกเกเทฝเวดี้ อีส ฌอท)
Why is the bomb always getting the last word
(ฮไว อีส เดอะ บ็อม ออลเว เกดดดิ้ง เดอะ ลาซท เวิด)
& why did her uncle have to molest her
(& ฮไว ดิด เฮอ อั๊งเคิ่ล แฮ็ฝ ทู โมะเลซท เฮอ)
& why did all them cops have to be shootin’ to kill
(& ฮไว ดิด ออล เฑ็ม ค็อพ แฮ็ฝ ทู บี ชูดทิน ทู คิล)
& why did all them priests have to act so ill
(& ฮไว ดิด ออล เฑ็ม พรีซท แฮ็ฝ ทู แอ็คท โซ แอล)
Tell me why did James Byrd Jr. have to be touched
(เท็ล มี ฮไว ดิด เจมByrd Jr แฮ็ฝ ทู บี ทั๊ช)
Tell me why did Malcolm & Martin depart from us
(เท็ล มี ฮไว ดิด มัลคอล์ & มาทิน ดิพาท ฟร็อม อัซ)
Tell me why did that sniper make the little boy shoot
(เท็ล มี ฮไว ดิด แดท ซไนพเออะ เมค เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล บอย ฌูท)
& why does human life always denied for loot
(& ฮไว โด ฮยูแม็น ไลฟ ออลเว ดิไน ฟอ ลูท)
Tell me why did Mandela have to live in a cage
(เท็ล มี ฮไว ดิด Mandela แฮ็ฝ ทู ไลฝ อิน อะ เคจ)
Why did my brother Sterling have to die at that age
(ฮไว ดิด มาย บรัฑเออะ ซเทอลิง แฮ็ฝ ทู ได แอ็ท แดท เอจ)
Tell me why did Reginald Denny deserve his fate
(เท็ล มี ฮไว ดิด Reginald Denny ดิเสิฝ ฮิส เฟท)
& why the f*@k can’t love seem to defeat hate
(& ฮไว เดอะ เอฟ *@เค แค็นท ลัฝ ซีม ทู ดิฟีท เฮท)
Tell me why is it so hard for all the children to eat
(เท็ล มี ฮไว อีส ซิท โซ ฮาด ฟอ ออล เดอะ ชีลดเร็น ทู อีท)
Why did Pac & Biggie Smalls have to fall in the street
(ฮไว ดิด แพค & บิ๊กกี้ ซมอล แฮ็ฝ ทู ฟอล อิน เดอะ ซทรีท)
Tell me why did Jam Master Jay have to go that way
(เท็ล มี ฮไว ดิด แจ็ม มาซเทอะ เจ แฮ็ฝ ทู โก แดท เว)
Please what am I supposed to say to my kids when they say ‘Why?’
(พลีส ว็อท แอ็ม ไอ ซัพโพส ทู เซ ทู มาย คิด ฮเว็น เด เซ ฮไว)

[CHORUS – [2x]]
([ โครัซ [ 2x ] ])

[VERSE 3]
([ เฝิซ ที ])
Can’t explain it baby, life is just really crazy
(แค็นท เอ็คซพเลน หนิด เบบิ , ไลฟ อีส จัซท ริแอ็ลลิ คเรสิ)
I mean if it’s world wars or the life of a little baby
(ไอ มีน อิฟ อิทซ เวิลด วอ ออ เดอะ ไลฟ อ็อฝ อะ ลิ๊ทเทิ่ล เบบิ)
We got more stores than they got rice under Buddha lazy
(วี ก็อท โม ซโท แฑ็น เด ก็อท ไรซ อันเดอะ บูดดะ เลสิ)
You live four scores & still it be driving you crazy
(ยู ไลฝ โฟ ซโค & ซทิล อิท บี ดรายวิง ยู คเรสิ)
But for me I try to see the bright side
(บัท ฟอ มี ไอ ทไร ทู ซี เดอะ ไบร๊ท ไซด)
Sometimes it’d be like the goodness be tryin’ to hide
(ซัมไทม์ อิทด บี ไลค เดอะ กูดเน็ซ บี ทายอิน ทู ไฮด)
Then try to flee, but it can’t it’s deep inside
(เด็น ทไร ทู ฟลี , บัท ดิธ แค็นท อิทซ ดีพ อีนไซด)
Sweetie, you be the light for the others, make ’em believe in God
(ซวิทอิ , ยู บี เดอะ ไลท ฟอ ดิ อัฑเออะ , เมค เอ็ม บิลีฝ อิน ก็อด)

[BRIDGE – Mary J. Blige:]
([ บริจ แมริ เจ บีจช : ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Tell Me Why คำอ่านไทย Will Smith

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น