เนื้อเพลง Crazy For You คำอ่านไทย N’Sync

Wherever I Go Whatever I Do
( ฮแวเรฝเออะ ไอ โก ฮว็อทเอฝเออะ ไอ ดู)
Whenever My Heart Is Crying Out For You
(ฮเว็นเอฝเออะ มาย ฮาท อีส คไรอิง เอ้า ฟอ ยู)
Wherever I Go Whatever I Do
(ฮแวเรฝเออะ ไอ โก ฮว็อทเอฝเออะ ไอ ดู)
I’m Crazy For You
(แอม คเรสิ ฟอ ยู)

It’s Not Easy To Be Alone
(อิทซ น็อท อีสอิ ทู บี อะโลน)
It’s Not Easy To Fall In Love
(อิทซ น็อท อีสอิ ทู ฟอล อิน ลัฝ)
Every Night I Just Get Down And Pray
(เอฝริ ไนท ไอ จัซท เก็ท เดาน แอ็นด พเร)
That You Come My Way
(แดท ยู คัม มาย เว)

I’ve Never Had A Girl Like
(แอฝ เนฝเวอะ แฮ็ด อะ เกิล ไลค)
You Girl Like You
(ยู เกิล ไลค ยู)
I’ve Never Known What Love Could Do
(แอฝ เนฝเวอะ โนน ว็อท ลัฝ เคิด ดู)
Wish You’d Come Baby And Set Me Free
(วิฌ ยูต คัม เบบิ แอ็นด เซ็ท มี ฟรี)
I Can’t Let It Be Yeah
(ไอ แค็นท เล็ท ดิธ บี เย่)

Wherever I Go Whatever I Do
(ฮแวเรฝเออะ ไอ โก ฮว็อทเอฝเออะ ไอ ดู)
Whenever My Heart Is Crying Out For You
(ฮเว็นเอฝเออะ มาย ฮาท อีส คไรอิง เอ้า ฟอ ยู)
Wherever I Go Whatever I Do
(ฮแวเรฝเออะ ไอ โก ฮว็อทเอฝเออะ ไอ ดู)
I’m Crazy For You
(แอม คเรสิ ฟอ ยู)

I Wanna I Wanna Rock With You
(ไอ วอนนา ไอ วอนนา ร็อค วิฑ ยู)
I’m Gonna I’m Gonna Make It True
(แอม กอนนะ แอม กอนนะ เมค อิท ทรู)
I Wanna I Wanna Rock With You
(ไอ วอนนา ไอ วอนนา ร็อค วิฑ ยู)
I’m Crazy For You
(แอม คเรสิ ฟอ ยู)

I’m Waiting For The Phone To Ring
(แอม เวททิง ฟอ เดอะ โฟน ทู ริง)
And All The Wonder Love Should Bring
(แอ็นด ออล เดอะ วันเดอะ ลัฝ เชิด บริง)
All The Things Darling I Left Behind
(ออล เดอะ ธิง ดาลิง ไอ เล็ฟท บิไฮนด)
Please Give Me A Sign
(พลีส กิฝ มี อะ ไซน)

A Little Smile Would Light My Life
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล ซไมล เวิด ไลท มาย ไลฟ)
A Single Touch Would Blow My Mind
(อะ ซิ๊งเกิ้ล ทั๊ช เวิด บโล มาย ไมนด)
Girl You Know By Now You’ve Got To Be Mine
(เกิล ยู โน ไบ เนา ยู๊ฟ ก็อท ทู บี ไมน)
Till The End Of Time
(ทิล ดิ เอ็นด อ็อฝ ไทม)

Wherever I Go Whatever I Do
(ฮแวเรฝเออะ ไอ โก ฮว็อทเอฝเออะ ไอ ดู)
Whenever My Heart Is Crying Out For You
(ฮเว็นเอฝเออะ มาย ฮาท อีส คไรอิง เอ้า ฟอ ยู)
Wherever I Go Whatever I Do
(ฮแวเรฝเออะ ไอ โก ฮว็อทเอฝเออะ ไอ ดู)
I’m Crazy For You
(แอม คเรสิ ฟอ ยู)

Wherever I Go Whatever I Do
(ฮแวเรฝเออะ ไอ โก ฮว็อทเอฝเออะ ไอ ดู)
Whenever My Heart Is Crying Out For You
(ฮเว็นเอฝเออะ มาย ฮาท อีส คไรอิง เอ้า ฟอ ยู)
Wherever I Go Wherever I Go Whatever I Do
(ฮแวเรฝเออะ ไอ โก ฮแวเรฝเออะ ไอ โก ฮว็อทเอฝเออะ ไอ ดู)
I’m Crazy For You
(แอม คเรสิ ฟอ ยู)

I Wanna I Wanna Rock With You
(ไอ วอนนา ไอ วอนนา ร็อค วิฑ ยู)
I’m Gonna I’m Gonna Make It True
(แอม กอนนะ แอม กอนนะ เมค อิท ทรู)
I Wanna I Wanna Rock With You
(ไอ วอนนา ไอ วอนนา ร็อค วิฑ ยู)
I’m Crazy For You
(แอม คเรสิ ฟอ ยู)

I Wanna I Wanna Rock With You
(ไอ วอนนา ไอ วอนนา ร็อค วิฑ ยู)
I’m Gonna I’m Gonna Make It True
(แอม กอนนะ แอม กอนนะ เมค อิท ทรู)
I Wanna I Wanna Rock With You
(ไอ วอนนา ไอ วอนนา ร็อค วิฑ ยู)
I’m Crazy For You
(แอม คเรสิ ฟอ ยู)

Ahhhhhh
(Ahhhhhh)

Wherever I Go Whatever I Do
(ฮแวเรฝเออะ ไอ โก ฮว็อทเอฝเออะ ไอ ดู)
Whenever My Heart Is Crying Out For You
(ฮเว็นเอฝเออะ มาย ฮาท อีส คไรอิง เอ้า ฟอ ยู)
Wherever I Go Wherever I Go Whatever I Do
(ฮแวเรฝเออะ ไอ โก ฮแวเรฝเออะ ไอ โก ฮว็อทเอฝเออะ ไอ ดู)
Wherever I Go Whatever I Do
(ฮแวเรฝเออะ ไอ โก ฮว็อทเอฝเออะ ไอ ดู)
Whenever My Heart Is Crying Out For You
(ฮเว็นเอฝเออะ มาย ฮาท อีส คไรอิง เอ้า ฟอ ยู)
Wherever I Go Wherever I Go Whatever I Do
(ฮแวเรฝเออะ ไอ โก ฮแวเรฝเออะ ไอ โก ฮว็อทเอฝเออะ ไอ ดู)
I’m Crazy For You
(แอม คเรสิ ฟอ ยู)

Wherever I Go Whatever I Do
(ฮแวเรฝเออะ ไอ โก ฮว็อทเอฝเออะ ไอ ดู)
Whenever My Heart Is Crying Out For You
(ฮเว็นเอฝเออะ มาย ฮาท อีส คไรอิง เอ้า ฟอ ยู)
Wherever I Go Wherever I Go Whatever I Do
(ฮแวเรฝเออะ ไอ โก ฮแวเรฝเออะ ไอ โก ฮว็อทเอฝเออะ ไอ ดู)
I’m Crazy For You
(แอม คเรสิ ฟอ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Crazy For You คำอ่านไทย N’Sync

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น