เนื้อเพลง Crazy for You คำอ่านไทย Adele

Found myself today singing out loud your name.
( เฟานด ไมเซลฟ ทุเด ซิงกิง เอ้า เลาด ยุร เนม)

You said I’m crazy,
(ยู เซ็ด แอม คเรสิ ,)
if I am I’m crazy for you.
(อิฟ ฟาย แอ็ม แอม คเรสิ ฟอ ยู)
Sometimes sitting in the dark wishing you were here turns me crazy,
(ซัมไทม์ ซีททิง อิน เดอะ ดาค วิชชิ้ง ยู เวอ เฮียร เทิน มี คเรสิ ,)
but its you who makes me lose my head, yeah.
(บัท อิทซ ยู ฮู เมค มี ลูส มาย เฮ็ด , เย่)

And everytime I’m meant to be acting sensible
(แอ็นด เอ๊รี่ไทม์ แอม เม็นท ทู บี แอคทิง เซนซิเบิล)
you drift into my head and turn me into
(ยู ดริฟท อีนทุ มาย เฮ็ด แอ็นด เทิน มี อีนทุ)
a crumbling fool.
(อะ ครัมบิงฟูล)

Tell me to run and I’ll race,
(เท็ล มี ทู รัน แอ็นด แอล เรซ ,)
if you want me to stop I’ll freeze.
(อิฟ ยู ว็อนท มี ทู ซท็อพ แอล ฟรีส)
And if you are me gonna leave,
(แอ็นด อิฟ ยู อาร์ มี กอนนะ ลีฝ ,)
just hold me closer baby.
(จัซท โฮลด มี โคลเซอร์ เบบิ)

And make me crazy for you.
(แอ็นด เมค มี คเรสิ ฟอ ยู)
Crazy for you.
(คเรสิ ฟอ ยู)

Lately with this state Im in I can’t help myself but spin.
(เลทลิ วิฑ ดีซ ซเทท แอม อิน นาย แค็นท เฮ็ลพ ไมเซลฟ บัท ซพิน)
I wish you’d come over send me spinning closer to you.
(ไอ วิฌ ยูต คัม โอเฝอะ เซ็นด มี สปินนิ่ง โคลเซอร์ ทู ยู)

I keep on trying and fighting this feelin away, but the more I do the crazier I turn into.
(ไอ คีพ ออน ทไรอิง แอ็นด ไฟท์ดิง ดีซ ฟีลิน อะเว , บัท เดอะ โม ไอ ดู เดอะ เครซีเออ ไอ เทิน อีนทุ)

My oh my, how my blood boils,
(มาย โอ มาย , เฮา มาย บลัด บอยล ,)
it’s sweet taste for u.
(อิทซ สวี้ท เทซท ฟอ ยู)
It strips me down bare and gets me into my favourite mood.
(อิท ซทริพ มี เดาน แบ แอ็นด เก็ท มี อีนทุ มาย เฟเฝอะริท มูด)

Paseing floors and opening doors hoping you’ll walk through and save me boy.
(Paseings ฟโล แซน โอเพะนิง โด โฮพปิง โยว วอค ธรู แอ็นด เซฝ มี บอย)

Because I’m too crazy for you.
(บิคอส แอม ทู คเรสิ ฟอ ยู)
Crazy for you.
(คเรสิ ฟอ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Crazy for You คำอ่านไทย Adele

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น