เนื้อเพลง Giving In คำอ่านไทย Adema

Will you, walk me
( วิล ยู , วอค มี)
To the edge again
(ทู ดิ เอ็จ อะเกน)
Shaking, lonely, and I am drinking again
(เชคกิ้ง , โลนลิ , แอ็นด ดาย แอ็ม ดริงคิง อะเกน)
Woke up tonight and no one’s here with me
(โวค อัพ ทุไนท แอ็นด โน วัน เฮียร วิฑ มี)
I’m giving in to you
(แอม กีฝวิง อิน ทู ยู)

Take me under
(เทค มี อันเดอะ)
I’m giving in to you
(แอม กีฝวิง อิน ทู ยู)
I’m dying tonight
(แอม ไดอิง ทุไนท)
I’m giving in to you
(แอม กีฝวิง อิน ทู ยู)
Watch me crumble
(ว็อช มี แคมเบิล)
I’m giving in to you
(แอม กีฝวิง อิน ทู ยู)
I’m crying tonight
(แอม คไรอิง ทุไนท)
I’m giving in to you
(แอม กีฝวิง อิน ทู ยู)

Caught up, in life
(คอท อัพ , อิน ไลฟ)
Losing all my friends
(โรซิง ออล มาย ฟเร็นด)
Family has tried, to heal all my addictions
(แฟมอิลิ แฮ็ส ทไร , ทู ฮีล ออล มาย แอ็ดดีคณัน)
Tragic it seems, to be alone again
(ทแรจอิค อิท ซีม , ทู บี อะโลน อะเกน)
I’m giving in to you
(แอม กีฝวิง อิน ทู ยู)

Take me under
(เทค มี อันเดอะ)
I’m giving in to you
(แอม กีฝวิง อิน ทู ยู)
I’m dying tonight
(แอม ไดอิง ทุไนท)
I’m giving in to you
(แอม กีฝวิง อิน ทู ยู)
Watch me crumble
(ว็อช มี แคมเบิล)
I’m giving in to you
(แอม กีฝวิง อิน ทู ยู)
I’m crying tonight
(แอม คไรอิง ทุไนท)
I’m giving in to you
(แอม กีฝวิง อิน ทู ยู)

[Oh f*ck]
([ โอ เอฟ *ck ])

I look forward, to dying tonight
(ไอ ลุค ฟอเวิด , ทู ไดอิง ทุไนท)
Drink ’til I’m myself, life’s harder every day
(ดริงค ทิล แอม ไมเซลฟ , ไลฟ อาณ์เดอ เอฝริ เด)
The stress has got me
(เดอะ ซทเร็ซ แฮ็ส ก็อท มี)
I’m giving in
(แอม กีฝวิง อิน)
Giving
(กีฝวิง)
Giving in now!
(กีฝวิง อิน เนา !)

Take me under
(เทค มี อันเดอะ)
[I’m killing all the faith]
([ แอม คีลลิง ออล เดอะ เฟธ ])
I’m dying tonight
(แอม ไดอิง ทุไนท)
[I’m sick of all that faith]
([ แอม ซิค อ็อฝ ออล แดท เฟธ ])
Watch me crumble
(ว็อช มี แคมเบิล)
[I’m killing all the faith]
([ แอม คีลลิง ออล เดอะ เฟธ ])
I’m crying tonight
(แอม คไรอิง ทุไนท)

I’m giving in to you
(แอม กีฝวิง อิน ทู ยู)
Take me under
(เทค มี อันเดอะ)
I’m giving in to you
(แอม กีฝวิง อิน ทู ยู)
I’m dying tonight
(แอม ไดอิง ทุไนท)
I’m giving in to you
(แอม กีฝวิง อิน ทู ยู)
Watch me crumble
(ว็อช มี แคมเบิล)
I’m giving in to you
(แอม กีฝวิง อิน ทู ยู)
I’m crying tonight
(แอม คไรอิง ทุไนท)
I’m giving in to you
(แอม กีฝวิง อิน ทู ยู)
Take me under
(เทค มี อันเดอะ)
I’m giving in to you
(แอม กีฝวิง อิน ทู ยู)
I’m dying tonight
(แอม ไดอิง ทุไนท)
I’m giving in to you
(แอม กีฝวิง อิน ทู ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Giving In คำอ่านไทย Adema

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น