เนื้อเพลง If You Come Back to Me/Outro คำอ่านไทย Bowling For Soup

You were right all along.
( ยู เวอ ไรท ดอร์ อะลอง)
You know I hate that, admitting I was wrong.
(ยู โน ไอ เฮท แดท , แอดมิดดิง ไอ วอส ร็อง)
So I don’t answer the phone when it’s you.
(โซ ไอ ด้อนท์ อานเซอะ เดอะ โฟน ฮเว็น อิทซ ยู)
It’s funny when I see the caller I.D.
(อิทซ ฟันนิ ฮเว็น นาย ซี เดอะ คอลเลอะ ไอ ดี)
Shows the phone line’s still in your dad’s name.
(โฌ เดอะ โฟน ไลน ซทิล อิน ยุร แด็ด เนม)
So hey, I’m doing OK.
(โซ เฮ , แอม ดูอิง โอเค)

And I’ll get back to you if you come back to me.
(แอ็นด แอล เก็ท แบ็ค ทู ยู อิฟ ยู คัม แบ็ค ทู มี)
Your voice is so Marilyn Monroe.
(ยุร ฝอยซ อีส โซ มาริลีน มอนโร)
It’s funny how that makes me wanna smash the phone.
(อิทซ ฟันนิ เฮา แดท เมค มี วอนนา ซแม็ฌ เดอะ โฟน)
I wonder if J.F.K. ever felt this way.
(ไอ วันเดอะ อิฟ เจ เอฟ เค เอฝเออะ เฟ็ลท ดีซ เว)
All alone, like Summer when it snows.
(ออล อะโลน , ไลค ซัมเมอะ ฮเว็น หนิด ซโน)
So out of place, so out of those fake smiles.
(โซ เอ้า อ็อฝ พเลซ , โซ เอ้า อ็อฝ โฑส เฟค ซไมล)
I used to do so well.
(ไอ ยูซ ทู ดู โซ เว็ล)
And here’s the part of the song
(แอ็นด เฮียร เดอะ พาท อ็อฝ เดอะ ซ็อง)
Where I start to break down like my broken heart.
(ฮแว ไอ ซทาท ทู บเรค เดาน ไลค มาย บโรเค็น ฮาท)
But it’s not gonna matter
(บัท อิทซ น็อท กอนนะ แมทเทอะ)
The lines are all down from a hurricane
(เดอะ ไลน แซร์ ออล เดาน ฟร็อม มา เฮอริเคน)
They should have named after you.
(เด เชิด แฮ็ฝ เนม อาฟเทอะ ยู)
Maybe I should get a Scorpions ringtone
(เมบี ไอ เชิด เก็ท ดา ซคอเพียน ริงโทน)
To remind me of you.
(ทู ริไมนด มี อ็อฝ ยู)

[CHORUS]
([ โครัซ ])
So hey, I’m doing OK.
(โซ เฮ , แอม ดูอิง โอเค)
And I’ll get back to you if you come back to me.
(แอ็นด แอล เก็ท แบ็ค ทู ยู อิฟ ยู คัม แบ็ค ทู มี)
Oh, here we go.
(โอ , เฮียร วี โก)
Just like a broken record skippin’ apart
(จัซท ไลค เก บโรเค็น เรคออด skippin อะพาท)
That we both oughta know by heart.
(แดท วี โบธ เอ้าดา โน ไบ ฮาท)
[[2nd time:]
([ [ 2nd ไทม : ])
And I can still hear you singing along]
(แอ็นด ดาย แค็น ซทิล เฮีย ยู ซิงกิง อะลอง ])

We were right there,
(วี เวอ ไรท แดร์ ,)
And now it seems so tragic.
(แอ็นด เนา อิท ซีม โซ ทแรจอิค)
No happy ending,
(โน แฮพพิ เอนดิง ,)
Now this whole thing seems so drastic.
(เนา ดีซ โฮล ธิง ซีม โซ ดแรซทิค)
You asked me 20 times
(ยู อาซค มี 20 ไทม)
Where we could find our magic.
(ฮแว วี เคิด ไฟนด เอ๊า แมจอิค)
Ask David Copperfield or even Rick O’Casic.
(อาซค เดหวิด Copperfield ออ อีเฝ็น ริค OCasic)
David Blaine,[where’s the magic?]
(เดหวิด เบลน , [ ฮแว เดอะ แมจอิค ])
Lance Burton, [where’s the magic?]
(ลานซ Burton , [ ฮแว เดอะ แมจอิค ])
Harry Potter,[where’s the magic?]
(แฮริ พอทเทอะ , [ ฮแว เดอะ แมจอิค ])
I used to think pop rocks were magic.
(ไอ ยูซ ทู ธิงค พ็อพ ร็อค เวอ แมจอิค)
Sigfried and Roy, [where’s the magic?]
(Sigfried แอ็นด รอย , [ ฮแว เดอะ แมจอิค ])
Shaquille O’Neal,
(Shaquille ONeal ,)
[why’d you leave the magic?]
([ วาย ยู ลีฝ เดอะ แมจอิค ])
You asked me 20 times,
(ยู อาซค มี 20 ไทม ,)
Or was it 28,
(ออ วอส ซิท 28 ,)
And your greatest trick ever
(แอ็นด ยุร เกสเดด ทริค เอฝเออะ)
Was your great escape.
(วอส ยุร กเรท เอ็ซเคพ)

[CHORUS]
([ โครัซ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง If You Come Back to Me/Outro คำอ่านไทย Bowling For Soup

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น