เนื้อเพลง How Do I Say คำอ่านไทย Usher

A foreign beauty so exotic
( อะ ฟอริน บยูทิ โซ เอ็กสอทอิค)
When she smiled at me
(ฮเว็น ชี ซไมล แอ็ท มี)
She took my breath away
(ชี ทุค มาย บเร็ธ อะเว)
She’s reminiscent of a goddess
(ชี เรมินีซเซ็นท อ็อฝ อะ กอดเดซ)
It’s a shame that we could not communicate
(อิทซ ซา เฌม แดท วี เคิด น็อท ค็อมยูนิเคท)
How do I say
(เฮา ดู ไอ เซ)

How do I say hello?
(เฮา ดู ไอ เซ เฮ็ลโล)
I just wanna talk to you
(ไอ จัซท วอนนา ทอค ทู ยู)
How do I say you’re beautiful
(เฮา ดู ไอ เซ ยัวร์ บยูทิฟุล)
When I can’t take my eyes off you
(ฮเว็น นาย แค็นท เทค มาย ไอ ออฟฟ ยู)
I don’t wanna say the wrong thing
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เซ เดอะ ร็อง ธิง)
I want just the right words to impress you
(ไอ ว็อนท จัซท เดอะ ไรท เวิด ทู อิมพเรซ ยู)
Mujer bonita, how do I say, how do I say?
(Mujer บอนนีดา , เฮา ดู ไอ เซ , เฮา ดู ไอ เซ)

How do I say?
(เฮา ดู ไอ เซ)
The room was filled with a sweet arom
(เดอะ รุม วอส ฟิล วิฑ อะ สวี้ท arom)
When she danced her hips moved oh so sensuous
(ฮเว็น ชี ดานซ เฮอ ฮิพ มูฝ โอ โซ เซนฌวซ)
She speaks with her body, so united
(ชี ซพีค วิฑ เฮอ บอดอิ , โซ ยูนิท)
In the language that I will never forget
(อิน เดอะ แลงกวิจ แดท ไอ วิล เนฝเวอะ เฟาะเกท)

I hear her calling
(ไอ เฮีย เฮอ คอลลิง)
Spinning around in the crowd cause she found me
(สปินนิ่ง อะเรานด อิน เดอะ คเราด คอส ชี เฟานด มี)
And when she started moving closer and closer
(แอ็นด ฮเว็น ชี ซทาท มูฝอิง โคลเซอร์ แอ็นด โคลเซอร์)
Does she know that i want her, I want her
(โด ชี โน แดท ไอ ว็อนท เฮอ , ไอ ว็อนท เฮอ)
I wanna be with her tonight
(ไอ วอนนา บี วิฑ เฮอ ทุไนท)
So I caressed her face, kissed her lips
(โซ ไอ คะเรซ เฮอ เฟซ , คิซ เฮอ ลิพ)
In my life, I’ve never felt like this
(อิน มาย ไลฟ , แอฝ เนฝเวอะ เฟ็ลท ไลค ดีซ)
I’ve never had a lost for words
(แอฝ เนฝเวอะ แฮ็ด อะ ล็อซท ฟอ เวิด)
One kiss from her has got me feenin’
(วัน คิซ ฟร็อม เฮอ แฮ็ส ก็อท มี ฟีนิน)

How do I say hello?
(เฮา ดู ไอ เซ เฮ็ลโล)
I just wanna talk to you
(ไอ จัซท วอนนา ทอค ทู ยู)
How do I say you’re beautiful
(เฮา ดู ไอ เซ ยัวร์ บยูทิฟุล)
When I can’t take my eyes off you
(ฮเว็น นาย แค็นท เทค มาย ไอ ออฟฟ ยู)
I don’t wanna say the wrong thing
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เซ เดอะ ร็อง ธิง)
I want just the right words to impress you
(ไอ ว็อนท จัซท เดอะ ไรท เวิด ทู อิมพเรซ ยู)
Mujer bonita, how do I say, how do I say?
(Mujer บอนนีดา , เฮา ดู ไอ เซ , เฮา ดู ไอ เซ)

How do I say hello?
(เฮา ดู ไอ เซ เฮ็ลโล)
I just wanna talk to you
(ไอ จัซท วอนนา ทอค ทู ยู)
How do I say you’re beautiful
(เฮา ดู ไอ เซ ยัวร์ บยูทิฟุล)
When I can’t take my eyes off you
(ฮเว็น นาย แค็นท เทค มาย ไอ ออฟฟ ยู)
I don’t wanna say the wrong thing
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เซ เดอะ ร็อง ธิง)
I want just the right words to impress you
(ไอ ว็อนท จัซท เดอะ ไรท เวิด ทู อิมพเรซ ยู)
Mujer bonita, how do I say, how do I say?
(Mujer บอนนีดา , เฮา ดู ไอ เซ , เฮา ดู ไอ เซ)

[breakdown]
([ เบรคดาว ])

How do I say hello?
(เฮา ดู ไอ เซ เฮ็ลโล)
I just wanna talk to you
(ไอ จัซท วอนนา ทอค ทู ยู)
How do I say you’re beautiful
(เฮา ดู ไอ เซ ยัวร์ บยูทิฟุล)
When I can’t take my eyes off you
(ฮเว็น นาย แค็นท เทค มาย ไอ ออฟฟ ยู)
I don’t wanna say the wrong thing
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เซ เดอะ ร็อง ธิง)
I want just the right words to impress you
(ไอ ว็อนท จัซท เดอะ ไรท เวิด ทู อิมพเรซ ยู)
Mujer bonita, how do I say, how do I say?
(Mujer บอนนีดา , เฮา ดู ไอ เซ , เฮา ดู ไอ เซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง How Do I Say คำอ่านไทย Usher

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น