เนื้อเพลง Lay Me Down คำอ่านไทย Sam Smith

Yes, I do, I believe
( เย็ซ , ไอ ดู , ไอ บิลีฝ)
That one day I will be where I was
(แดท วัน เด ไอ วิล บี ฮแว ไอ วอส)
Right there, right next to you
(ไรท แดร์ , ไรท เน็คซท ทู ยู)
And it’s hard, the days just seem so dark
(แอ็นด อิทซ ฮาด , เดอะ เด จัซท ซีม โซ ดาค)
The moon, the stars are nothing without you
(เดอะ มูน , เดอะ ซทา แซร์ นัธอิง วิเฑาท ยู)

Your touch, your skin,
(ยุร ทั๊ช , ยุร ซคิน ,)
Where do I begin?
(ฮแว ดู ไอ บีกีน)
No words can explain, the way I’m missing you
(โน เวิด แค็น เอ็คซพเลน , เดอะ เว แอม มีซซิง ยู)
Deny this emptiness, this hole that I’m inside
(ดิไน ดีซ เอมทิเน็ซ , ดีซ โฮล แดท แอม อีนไซด)
These tears, they tell their own story
(ฑิส เทีย , เด เท็ล แด โอน ซโทริ)

You told me not to cry when you were gone
(ยู โทลด มี น็อท ทู คไร ฮเว็น ยู เวอ กอน)
But the feeling’s overwhelming, they’re much too strong
(บัท เดอะ ฟีลอิง โอเฝอะฮเวลมิง , เดรว มัช ทู ซทร็อง)

Can I lay by your side, next to you, you
(แค็น นาย เล ไบ ยุร ไซด , เน็คซท ทู ยู , ยู)
And make sure you’re alright?
(แอ็นด เมค ฌุร ยัวร์ ออลไร๊ท)
I’ll take care of you,
(แอล เทค แค อ็อฝ ยู ,)
And I don’t want to be here if I can’t be with you tonight
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ ว็อนท ทู บี เฮียร อิฟ ฟาย แค็นท บี วิฑ ยู ทุไนท)

I’m reaching out to you
(แอม รีชชิง เอ้า ทู ยู)
Can you hear my call? [Who’s to say you won’t hear me?]
(แค็น ยู เฮีย มาย คอล [ ฮู ทู เซ ยู ว็อนท เฮีย มี ])
This hurt that I’ve been through
(ดีซ เฮิท แดท แอฝ บีน ธรู)
I’m missing you, missing you like crazy
(แอม มีซซิง ยู , มีซซิง ยู ไลค คเรสิ)

You told me not to cry when you were gone
(ยู โทลด มี น็อท ทู คไร ฮเว็น ยู เวอ กอน)
But the feeling’s overwhelming, they’re much too strong
(บัท เดอะ ฟีลอิง โอเฝอะฮเวลมิง , เดรว มัช ทู ซทร็อง)

Can I lay by your side, next to you, you
(แค็น นาย เล ไบ ยุร ไซด , เน็คซท ทู ยู , ยู)
And make sure you’re alright?
(แอ็นด เมค ฌุร ยัวร์ ออลไร๊ท)
I’ll take care of you
(แอล เทค แค อ็อฝ ยู)
And I don’t wanna be here if I can’t be with you tonight
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ วอนนา บี เฮียร อิฟ ฟาย แค็นท บี วิฑ ยู ทุไนท)

Lay me down tonight, lay me by your side
(เล มี เดาน ทุไนท , เล มี ไบ ยุร ไซด)
Lay me down tonight, lay me by your side
(เล มี เดาน ทุไนท , เล มี ไบ ยุร ไซด)

Can I lay by your side, next to you, you
(แค็น นาย เล ไบ ยุร ไซด , เน็คซท ทู ยู , ยู)
And make sure you’re alright?
(แอ็นด เมค ฌุร ยัวร์ ออลไร๊ท)
I’ll take care of you
(แอล เทค แค อ็อฝ ยู)
And I don’t wanna be here if I can’t be with you tonight
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ วอนนา บี เฮียร อิฟ ฟาย แค็นท บี วิฑ ยู ทุไนท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Lay Me Down คำอ่านไทย Sam Smith

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น